Hoppa till huvudinnehåll

Livspusslet i vägen för kvinnor i kommunalpolitiken

Anna Pensar har en rosa huvtröja på sig och en vit halsduk. Hon står i kaféet i botniahallen med själva springbanan bakom glaset på betraktarens vänstra sida. Anna ler.
Anna Pensar. Anna Pensar har en rosa huvtröja på sig och en vit halsduk. Hon står i kaféet i botniahallen med själva springbanan bakom glaset på betraktarens vänstra sida. Anna ler. Bild: Yle / Axel Brink Anna Pensar,Svenska folkpartiet i Finland,österbotten

Anna Pensar och Anna Övergaard är två förtroendevalda som tar ett steg från kommunalpolitiken på grund av arbete och familj. Enligt en undersökning som Kommunförbundet har gjort är så ofta fallet för kvinnor i politiken.

Anna Pensar har suttit en mandatperiod i Korsholms kommunfullmäktige men väljer nu att kliva av politiken på grund av jobb och familj. Hon fattade beslutet redan sommaren 2016 då hon fick ett nytt, mer krävande jobb.

- Jag är i södra Finland en dag i veckan och har dessutom två barn under skolåldern och ett tredje barn på gång. Att sätta kvällarna på kommunalpolitik är inte ett alternativ nu.

Egentligen tycker Pensar att det största problemet ligger i åldersfördelningen bland kommunalpolitikerna.

- Jag är född 1982 och jag var den nästyngsta i Korsholmsfullmäktige den här perioden. 70-och 80-talisterna i fullmäktige har vi kunnat räkna på båda händernas fingrar den här mandatperioden och vi har inte haft en enda 90-talist.

Pensar konstaterar att många som är pensionärer har tid och möjlighet att vara med i kommunalpolitiken.

- Det är väldigt tidskrävande och det gör ju att många som representerar min ålder eller livssituation inte har möjlighet att vara med. För mig var det självklart att det är min familj och mina barn som behöver få tid.

Undersökning: Privatlivet påverkar viljan att vara med i politiken

Också i en enkätundersökning som Kommunförbundet publicerade på torsdagen framkom det tydligt att privatlivet påverkar de förtroendevaldas vilja att fortsätta i politiken.

Fler kvinnor än män anser att privatlivet kan påverka viljan att fortsätta inom politiken på ett negativt sätt.

Enkäten riktades till fullmäktige, styrelser, nämndordföranden och ledande tjänsteinnehavare i 40 kommuner. Hittills har mer än 700 förtroendevalda besvarat enkäten, men insamlingen av uppgifter pågår fortfarande.

Kvinnor tar på sig föräldrarollen

Anna Övergaard har varit ersättare i Nykarleby fullmäktige för SFP i en mandatperiod. Nu väljer hon att ta ett steg från politiken eftersom hon vill bli klar med sina studier, samtidigt som hon har ett litet barn och driver en butik.

Övergaard är också ordförande i Kvinnoförbundet i Nykarleby. När de försöker värva nya medlemmar känner hon igen argumenten även från kommunalpolitiken.

- Det är nog en jämställdhetsfråga. Svaren som vi har fått i Kvinnoförbundet är att man behöver vara hemma och finnas till för sina barn. De kandidater som däremot har anmält intresse vill ställa upp för att deras barn ska få en bra plats att växa upp i, säger Övergaard.

Övergaard tror att män och kvinnor ser på sin föräldraroll på olika sätt.

- Kvinnor har ofta det svårare att få ihop livspusslet. Det betyder att det kanske oftare är mamman som tar på sig vårdarrollen mer.

Färre kvinnor bland kandidaterna i hela Österbotten

Könsfördelningen bland kandidaterna varierar rejält mellan olika kommuner, visar siffror som Vasabladet tagit fram. Mest jämställt är det i Malax och Närpes där andelen kvinnliga kandidater är runt 55 procent.

Det mest ojämställda startfältet i Österbotten finns i Vörå där under 30 procent av kandidaterna är kvinnor. Också i Nykarleby är könsfördelningen ojämn. Där är drygt 30 procent av kandidaterna kvinnor.

"Större omsättning bland kvinnliga kandidater"

Enligt kommunforskaren Siv Sandberg är kvinnor också kortvarigare i kommunalpolitiken än män.

- Det är större omsättning bland kvinnliga kandidater än bland manliga kandidater. Det här är en nackdel när man ska fördela till exempel ordförandeposter.

Sandberg säger att politik i mindre utsträckning är en livsstil för kvinnor än för män.

- Eftersom politik är en livsstil för män påverkar det kanske i större utsträckning hur man jobbar i de politiska organen. Det kan bli en ond cirkel för kvinnor som kommer med i politiken och sedan avskräcks av arbetssätten.

Sandberg säger att kvinnor kanske också har ett svårare pussel med arbete och familj, sådant som också påverkar hur mycket tid och kraft man kan ägna åt politik.

Uppdaterad 09:51 med kommentarer av Anna Övergaard, samt lite omstrukturering av texten

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten