Hoppa till huvudinnehåll

Svart hål i Kina - pengarna flödar ut ur landet

Ett par investerare sover i bänkarna i ett börshus, framför en skärm med nedåtgående kurvor.
Investerare i Kina är inte särskilt intresserade av hemmamarknaden för tillfället. Ett par investerare sover i bänkarna i ett börshus, framför en skärm med nedåtgående kurvor. Bild: EPA/WU HONG Kina,ekonomi

En aldrig förr skådad mängd kapital har flödat ut ur Kina under de senaste två åren. Det väntas leda till ovanlig kritik bakom kulisserna vid folkkongressen mot ledningens ekonomiska politik.

Samtidigt som kapitalet flyr Kina har landets rekordartade valutareserver minskat med hela tusen miljarder amerikanska dollar.

- Ett väldigt svart hål har uppstått i Kinas finansiella system. Transaktionerna sköts via illegala banker som fungerar under myndigheternas radar, konstaterades det i ett regeringsutlåtande som offentliggjordes en knapp vecka innan den kinesiska folkkongressen inleder sin årliga session i Peking.

De nästan 3000 ledamöterna samlas på söndag för att lyssna när premiärministern Li Keqiang presenterar regeringens arbetsrapport. I sitt tal väntas Li förutspå att Kinas ekonomi i år växer med minst 6,5 procent, det vill säga ungefär lika snabbt som i fjol då den växte med 6,7 procent.

Konstlad enighet

Folkkongressen sägs vara Kinas motsvarighet till ett parlament, men i praktiken fungerar den som det styrande kommunistiska partiets gummistämpel. Landets högsta ledning fäster ändå mycket uppmärksamhet på sessionerna och långtgående säkerhetsåtgärder vidtas alltid i huvudstaden för att se till att inget går på tok under de tio dagar långa sessionerna.

Förslagen som kommer upp till omröstning godkänns utan undantag. Under de senaste åren har en del ledamöter i varje fall vågat gå mot strömmen och den här gången väntas regeringens ekonomiska politik bli ifrågasatt bakom kulisserna.

- Beslutsfattarna tycks inte kunna nå enighet. Ekonomin blir allt mer snedvriden när nödvändiga ekonomiska reformer inte verkställs, konstaterade den ansedda ekonomen Xie Guozhong nyligen.

Valutan bekymrar

I synnerhet regeringens oförmåga att sätta stopp för kapitalflykten har skapat oro. Både förmögna privatpersoner och företag gör sitt bästa för att överföra så mycket av sina medel som möjligt utomlands då de inte anser att det finns tillräckligt trygga och bra investeringsobjekt i hemlandet.

De här kineserna och företagen är också rädda för att valutans, yuanens, värde ytterligare ska minska. I förhållande till den amerikanska dollaren är yuanen nu värd nästan tio procent mindre än för ett år sedan, även om regeringen har använt hundratals miljarder dollar för att försvara valutan.

Regeringen har infört strikta regler för att stoppa kapitalflykten. Både individer och företag kan ändå lätt kringgå reglerna genom att vända sig till illegala banker som under de senaste åren har vuxit upp som svampar ur jorden.

Maktkamp pågår

Årets session överskuggas av en ommöblering av ledarskapet som verkställs senare i år. Det är meningen att hela fem av de sju medlemmarna av det styrande kommunistpartiets högsta organ, politbyråns stående kommitté, går i pension efter en partikonferens på hösten.

Bara presidenten och partichefen Xi Jinping samt premiärministern Li behåller sina befattningar.

Olika falanger inom partiet har länge kämpat om de övriga platserna i den stående kommittén. Xi har allt mer kraftfullt gått in för att befästa sin ställning genom att se till att hans anhängare blir utnämnda till inflytelserika poster. Han har också börjat sköta en del av de uppgifter som premiärministern traditionellt har ansvarat för.

Besvikna ledamöter

Inför folkkongressessionen fungerade Xi som ordförande för ett ekonomiskt forum för den högsta ledningen. Under mötet trumfade Xi igenom sin linje som går ut på att man i år satsar på att minimera alla ekonomiska risker.

Det anses i klartext innebära att några betydande ekonomiska reformer inte är att vänta. Xi förmodas på så sätt vilja försäkra sig om att inga plötsliga händelser äventyrar hans planer för den inkommande ommöbleringen.

Många ledamöter av folkkongressen är besvikna på att partiledningen inte har verkställt reformer som har varit på tapeten redan ett par år. Under sessionen är det ändå osannolikt att någon av dem i offentligheten ger uttryck för sitt missnöje.

Läs också