Hoppa till huvudinnehåll

Sjundeåbor och asylsökande förenas av första hjälpen

Integration går bäst om man lär känna varandra. Så resonerar Finlands Röda Kors som erbjuder en kurs i första hjälpen både för asylsökande och unga Sjundeåbor.

Projektet genomförs också på andra orter i landet och stöds av Undervisnings- och kulturministeriet.

Fyra träffar har redan ägt rum på Walkers ungdomscafé i Sjundeå. Bland kursdeltagarna finns asylsökande från Harjulinna flyktingförläggning, ungdomar som redan fått asyl och unga finländare från trakten.

Shuaib från Afghanistan och Lilli från Finland lär sig första hjälpen på Walkers café i Sjundeå.
Shuaib och Lilli har lärt känna varandra på kursen i första hjälpen. Shuaib från Afghanistan och Lilli från Finland lär sig första hjälpen på Walkers café i Sjundeå. Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,harjulinna

Idén med kursen är att sammanföra lokala ungdomar med de unga asylsökande i regionen. Det handlar om att träffas flera gånger och öva tillsammans och i slutet av kursen får deltagarna ett intyg över avklarad kurs.

Många unga har fått asyl

Davud jobbar som handledare för minderåriga asylsökande på Harjulinna i Sjundeå. Han berättar att verksamheten på Harjulinna fortsätter åtminstone tills vidare.

Plats finns för 40 asylsökande och för tillfället finns det också plats för nya ungdomar. Över hälften har nämligen redan fått asylbeslut och också kommunplats antingen i Sjundeå, Lojo eller någon annanstans.

Davud jobbar på Harjulinna.
Davud säger att stämningen på Harjulinna är god och samarbetet med Sjundeåborna förlöper bra. Davud jobbar på Harjulinna. Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,Davud,Sjundeå,harjulinna

Eftersom det handlar om minderåriga barn mellan 16 och 17 år ska det finnas verkligt vägande skäl för att inte bevilja asyl och enligt Davud har alla som fått svar fått uppehållstillstånd i Finland.

De som fyller 18 måste flytta till andra förläggningar och då försämras också deras chanser att få asyl.

Hussein och Rashid lär sig ge första hjälpen.
Hussein och Rashid lär sig första hjälpen och att använda en hjärtstartare. Hussein och Rashid lär sig ge första hjälpen. Bild: Yle/Maria Wasström walkers sjundeå

De flesta kommer från Afghanistan, Irak och några från Somalia. Antalet nya sökande har sjunkit anmärkningsvärt.

Lång och tung väntan på beslut

De flesta har gått in för att aktivt lära sig finska men motivationen varierar i takt med hur de mår. Davud berättar att den långa och osäkra väntan på beslut är tung för många av de unga.

Davud passar också på att tacka alla de Sjundeåbor som frivilligt ställt upp med läxläsning och hjälpt till under olika idrotts- och kulturevenemang.

Hussein övar sig i första hjälpen.
Hussein har beviljats asyl i Finland. Han drömmer om att bli sjukvårdare eller att jobba på dagis. Hussein övar sig i första hjälpen. Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,första hjälpen,harjulinna

Hussein fyller snart 18. Han kommer från Afghanistan, bor i lägenhet i Sjundeå och går i skola på Kanneljärven opisto i Lojo.

Hussein tycker att Sjundeå är en liten men bra ort att bo på. Han känner inga Sjundeåbor men har ett par afghanska vänner som han umgås med.

Sjundeborna verkar vänliga men det finska språket är svårt. Hussein hoppas att han i framtiden får jobb på daghem eller kan utbilda sig till sjukvårdare

Nyttig kurs för blivande närvårdare

Också Noora Alatupa är med och lär sig första hjälpen. Hon fick höra om kursen av den uppsökande ungdomsarbetaren i Sjundeå och ville gärna gå eftersom hon dessutom tänker utbilda sig till närvårdare.

Övning i första hjälpen
En kurs i första hjälpen kan vara nyttig på flera sätt. Övning i första hjälpen Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,första hjälpen,walkers sjundeå

Alatupa har just flyttat till Sjundeå och det är första gången hon kommit i kontakt med asylsökande. Noora berättar att de finländska deltagarna gärna håller sig i sina egna grupper men när kursledaren blandar deltagarna får de olika nationaliteterna en chans att lära känna varandra.

Hon tycker inte man ska göra ett så stort nummer av folks bakgrund utan behandla alla på ett likvärdigt sätt. Det hon själv snappat upp om de asylsökande på orten härstammar främst från Facebook

På de intervjuades begäran används undantagsvis endast förnamn.

Läs också