Hoppa till huvudinnehåll

Centralvalnämnden får avgöra strul med valbarhet i Jakobstad

Anne Ekstrand, t.f. stadsdirektör i Jakobstad
Anne Ekstrand Anne Ekstrand, t.f. stadsdirektör i Jakobstad Bild: Yle/ Kjell Vikman anne ekstrand

Det blir centralvalnämnden i Jakobstad som får reda ut valbarheten för två socialdemokratiska kandidater i kommunalvalet i Jakobstad. Stadsdirektören och stadsjuristen i Jakobstad tar inte ställning i det här skedet.

På måndag för en vecka sedan kallades tre socialdemokratiska kandidater för socialdemokraterna till diskussion med Håkan Forss som är vd för det kommunala bolaget Alerte. Frågan gällde kandidaternas position i bolaget och eventuella problem i rollen som beslutsfattare och valbarheten.

Tre blev två

En av de socialdemokratiska kandidaterna drog sina slutsatser efter diskussionen med Alertes vd Håkan Forss och är inte längre kandidat. Hen vill inte kommentera ärendet och säger att ärendet är utagerat.

Centralvalnämnden avgör frågan

Centralvalnämnden har tre möten den här veckan, måndag, onsdag och torsdag. På torsdag skall kandidatsammanställningen vara klar och till dess måste också frågan om valbarhet för de två socialdemokratiska kandidaterna vara utredd.

Stadsjurist Anne Ekstrand är för tillfället styrelseordförande i Alerte Ab och sekreterare och juridiskt sakkunnig i centralvalnämnden.

- I det här fallet kan ingen riktigt säga om de är valbara eller inte, det är centralvalnämnden som tar ställning, säger Anne Ekstrand.

Var det rätt av vd Håkan Forss att kalla in kandidaterna för en diskussion?

- Jag tar inte ställning till om det var tillbörligt eller inte.

Ledande tjänstemän kan inte kandidera i kommunalval

Det är enligt stadsdirektör Kristina Stenman i Jakobstad klart att ledande tjänstemän inte kan kandidera i kommunalval. När det gäller anställda i kommunala aktiebolag är frågan inte lika klar, enligt Stenman.

Stadsdirektör Kristina Stenman vill inte offentligt kommentera Håkan Forss agerande kring de socialdemokratiska kandidaterna desto närmare.

- Vi skall ta en diskussion och gå igenom frågan,

- Rättspraxis är varierande när det gäller kommunala aktiebolag och enskilda anställdas kandidatur i kommunalval, det är centralvalnämndens sak att ta ställning, det är min kommentar i dagsläget.

Hur ser du på frågan att Håkan Forss som vd men också som sfp:are kallar in tre socialdemokratiska kandidater för diskussioner om deras kandidatur?

- Jag vill inte ta ställning till den diskussionen, den måste socialdemokraterna och Svenska folkpartiet föra om de anser att det finns en sådan dimension.

VD Håkan Forss, Viexpo
Håkan Forss. VD Håkan Forss, Viexpo Bild: Yle/ Kjell Vikman viexpo

Misstag att diskutera

Alertes vd, Håkan Forss, säger i ett pressmeddelande på måndag eftermiddag att det var ett misstag av honom att föra en diskussion med de anställda om en eventuell kandidatur och att eventuella jävssituationer vid behov kan tacklas i ett senare skede.

- Centralvalnämden är rätt instans att ta ställning till valbarheten för kandidaterna i valet, säger Håkan Forss.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten