Hoppa till huvudinnehåll

Funktionärerna är kommunalvalets ryggrad

Val
Val Bild: Arja Lento röstsedel

Den 9 april är det dags för kommunalval i Finland. En grupp som väldigt sällan får de stora rubrikerna, men som ändå är en extremt viktig grupp vid varje val är landets alla valfunktionärer.

Jussi Aaltonen, konsultativ tjänsteman vid justitieministeriet, är tydlig med betydelsen av Finlands alla valfunktionärer.

- Valfunktionärerna är väldigt viktiga. Utan dem kan vi inte ordna val här i Finland.

Kommunerna har ansvaret för att ordna röstningen i kommunen och kommunerna har enligt Jussi Aaltonen också en tradition av att få människor till jobbet som valfunktionär.

- Så vitt jag vet har kommunerna inga större problem med att hitta valfunktionärer. Jag vet inte om det har blivit lättare att hitta valfunktionärer, men nuförtiden behöver man färre valfunktionärer än tidigare. På 1970-talet hade man över 5 000 röstningsområden i Finland och nuförtiden har vi bara lite över 2 000. Så det totala behovet har minskat ganska kraftigt under de senaste årtiondena.

Jag har alltid varit intresserad av samhällsfrågor och det här är mitt sätt att dra mitt strå till stacken.― Stig Engman.

Jussi Aaltonen berättar att ersättningen man får som valfunktionär kan motivera folk till att ställa upp. Inte minst yngre personer. Hur mycket man kan tjäna varierar kraftigt beroende på var i Finland man är funktionär.

- De största kommunerna kan betala 2 000 euro för ett veckoslut och i de mindre kommunerna kan ersättningen vara en tiondel av det.

Stig Engman är nu uppsatt som ersättare, men om han jobbar som valfunktionär i Pargas den 9 april får han en bruttoersättning på 150 euro.

- Nog skulle ersättningen kunna vara bättre. Det handlar om en lång dag med ett stort ansvar.

stig engman
Stig Engman stig engman Bild: Yle/Johanna Ventus pargasprofilen stig engman

Valfunktionärernas uppgift är bland annat att ta emot folk och kolla deras identitet, så att det inte blir några dubbelröstningar. Plus sedan självklart räkna alla röster. Utöver de här uppgifterna ser valfunktionärerna också till att hålla ordning i vallokalen och att valhemligheten bevaras, alltså så att ingen ser vad eller vem man röstar på.

Många ser uppgiften som en samhällsinsats. Det är också det argumentet som Stig Engman, som har varit valfunktionär i Pargas sedan 1979, lyfter fram som argument till varför han är valfunktionär.

- Jag har alltid varit intresserad av samhällsfrågor och det här är mitt sätt att dra mitt strå till stacken.

Att valfunktionärer är väldigt viktiga är solklart, men inte ens en pigg och rutinerad funktionär som Stig Engman kan ha koll på allt som kan hända under ett val i Finland.

- Det har hänt att folk har köpt röster utanför vallokalerna. Så nog har det hänt skandaler, inte här i Pargas men i Finland.

Skylt med texten "Förhandsröstning".
Skylt med texten "Förhandsröstning". Bild: YLE/Malin Lindholm förhandsröstning,förhandsrösta

Petra Öhman, sekreterare för centralvalnämnden i Pargas stad, beskriver hur valfunktionärsbiten fungerar i Pargas.

- Inför förhandsröstningen behövs det valförrättare i Pargas, Korpo, Nagu, Houtskär och Iniö, då det finns förhandsröstningsställen i alla gamla kommundelar. Plus att vi har en del förhandsröstning på förbindelsebåtar. Centralvalnämnden utser de människorna som jobbar med förhandsröstningen, men de som jobbar med det under valdagen tillsätts politiskt av styrelsen.

För Petra Öhman är Pargas stadshus den stora utmaningen. Överlag verkar hon ändå ha relativt lätt att hitta valfunktionärer.

- Just nu har jag ett litet pussel att göra för Pargas stadshus, där det behövs väldigt många valförrättare för förhandsröstningen. Förhandsröstningsperioden är ganska lång, så ibland kan det vara svårt att få ihop någon dag. Det måste vara minst två personer som sitter och tar emot röster och väljare. Men det brukar ordna sig och folk brukar vara välvilliga och vill ställa upp. Kanske det är en tradition här i Pargas och så tror jag att invånarna i allmänhet tycker att det är viktigt med val och gärna ställer upp där det går.

- Vi har ett stort spann åldersmässigt, allt från 18-åringar till pensionärer. Bara man är myndig så får man vara med. Såvida man inte har någon närstående som är kandidat eller själv ställer upp i valet.

Pargas stadshus i centrum av Pargas.
Pargas stadshus. Pargas stadshus i centrum av Pargas. Bild: Yle/ Nora Engström pargas stadshus

Arbetstiderna för funktionärerna kan variera en del.

- I Pargas går rösträkningen ganska snabbt i de mindre områdena, medan det i Pargas stora röstningsområde brukar ta väldigt länge, då det är så många röstsedlar som ska räknas. Så där går det nog till runt klockan 23 på kvälllen och då har de börjat vid 08 på morgonen, en del även tidigare. Men då ordnas det så att de har pauser på dagen, så att inte alla behöver vara där hela tiden.

För studenter som vill dryga ut kassan lite är det här en bra möjlighet.― Petra Öhman.

I Pargas får valnämndens medlemmar (de som sitter under valdagen) ett mötesavode på 150 €. Valförrättare som annars inte är anställda av staden, får under förhandsröstningen en timlön på 12,50 €/h (25 €/h lördag och söndag).

- Valnämndsarvodena fastställs av fullmäktige och fastställs för varje period, medan valförrättarnas ersättning under förhandsröstningen bestäms inför varje val. I Pargas har det varit samma ersättning under en lång tid, så man blir inte rik på det här, då man får en liten ersättning. Men om man exempelvis studerar och vill dryga ut kassan lite så är det här en bra möjlighet.

Många ser uppgiften som valfunktionär som rolig och social.

- Jag vet att de flesta som är med tycker att det är roligt och om du sitter som valfunktionär är det ju på ett sätt ganska socialt. Du får inte sitta och prata personliga saker där, för då blir det bara en enda röra, men du träffar människor och du ska ta hand om dem på bästa sätt och se till att allt löper, säger Petra Öhman.

Petra Öhman Bild: YLE/Nilla Hansson petra öhman

Vid centralvalnämnden i Åbo stad rekryterar man just nu valfunktionärer. Enligt Jukka Vanto har inte heller Åbo några större problem med att hitta funktionärer.

- Vi har lite färre områden nu. Tidigare hade vi 53 platser där man kan rösta och nu har vi 50. Så för oss har det därför blivit lite lättare att fylla platserna.

Läs mer om kommunalvalet 2017 på justitieministeriets webbsida
Här hittar du alla kommunala centralvalnämnder i Finland

Inför kommunalvalet den 9 april

De kommunala centralvalnämnderna sköter de allmänna förberedelserna inför val i kommunen. Vid kommunalval sköter den dessutom kandidatuppställningen och räknar resultatet.

Kommunerna svarar för kostnaderna för den kommunala centralvalnämnden samt kostnaderna som orsakas av ordnandet av förhandsröstningen och röstningen på valdagen i kommunen.

Kommunalval förrättas den tredje söndagen i april vart fjärde år

Följande val: Kommunvalet den 9 april 2017. Förhandsröstningen mellan den 29 mars och 4 april i hemlandet och mellan den 29 mars och den 1 april utomlands.

Vid kommunalval väljs ledamöter till kommunernas fullmäktige. I början av 2017 finns det 295 kommuner i fastlandet och 16 kommuner i landskapet Åland.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland