Hoppa till huvudinnehåll

Serien Formel 5&6: Lär dig grunderna i fysik och kemi med lätta experiment

Batteri
Batteri formel 5&6: experiment med batteri

I serien Formel 5&6 bekantar vi oss med olika områden inom fysiken. Tillsammans med de vetgiriga barnen Markus, Jenni, Elvira och Janne studerar vi olika fysiska fenomen och gör experiment i laboratoriet tillsammans med Tanja som verkar veta det mesta. Vi får lära oss vad luft och lufttryck är. Hur vi uppfattar ljus och ljud och vad elektricitet är. Vi avrundar med kemi i köket. Följ med!

Vattnets egenskaper

Hur beter sig vatten i olika temperaturer? När is värms upp börjar den smälta. Vid 0 grader celsius börjar molekylerna röra sig i isen och den övergår från fast form till flytande vätska, vatten.


Om man värmer upp vatten börjar det koka vid 100 celsius grader. När vatten kokar kondenseras ånga tillbaka till vatten. Det är ett kretslopp vi också ser i naturen.

I det här avsnittet experimenterar vi med vattnets ytspänning. Och varför en potatis sjunker medan ett äpple flyter? Det har att göra med de olika sakers densitet. Ju tyngre ämnen desto större densitet. Tanja och barnen bekantar sig med vattnets ytspänning. Barnen gör några roliga experiment med vatten och smulor som flyter på ytan för att sedan sjunka. Hur gick det till?

Vattenrening och miljö

Hur blir vattnet i våra kranar rent? Vi besöker vattenreningsverket och får veta att vårt dricksvatten kommer från Päijänne genom en cirka 120 kilometer lång tunnel. Trots att vattnet som kommer från Päijänne är rent så behöver det ändå renas innan det släpps ut i våra kranar.

Man börjar med att klarifiera vattnet, vilket betyder att slammen sjunker ner i klarifieringsbassängen och avskiljs från vattnet. Man vill ha bort humus och eventuella bismaker från vattnet. Efter klarifieringen körs vattnet genom ett sandfilter.

Efter det justerar man vattnets pH-värde och kör det igenom ett kolfilter. Kol har den egenskapen att den binder alla större molekyler än vatten till sig. I det här avsnittet experimenterar vi med vattnets egenskaper i olika temperaturer.

Vi får vi också se hur man kan bygga ett mini-reningsverk. Tanja ber Markus och Jenny att smutsa ner vattnet i en liten skål med olika produkter som man kan hitta hemma. Sedan renar de upp vattnet tillsammans med olika filter.

Geologi

I det här avsnittet lär vi oss geologisk kunskap, det vill säga kunskap om sten- och bergarter. Det kan vara till stor nytta i flera olika sammanhang. Du kanske redan visste att de vanligaste bergarterna i Finland är granit och gnejs. Men visste du att graniten i sig kan se väldigt olika ut beroende på vilka mineral den innehåller? De vanligaste mineralerna är fältspat som ofta har en ljusröd nyans, den gråvita kvartsen och den svarta diatiten. Gnejsen är typiskt randig för att mineralerna i den omvandlats under årtusenden.

Bergarterna i Finland är cirka 1 miljard till 3 miljarder år gamla. De är så kallade urberg.

I inslaget besöker vi också en kalkstensgruva och får veta att man använder kalk till bland annat byggnadsmaterial som asfalt och olika takfilt. Kalk används också inom pappersindustrin och i bruksvaror som i till exempel tandkräm.

Kraft

I det här avsnittet funderar vi på jordens dragningskraft och bekantar oss med Newtons fysiska lagar. Alla föremål som har en massa, alltså som väger någonting, drar föremål till sig. Tyngdkraften påverkar alla föremål på jorden. Solen drar våra planeter till sig och jorden drar månen till sig.

Egentligen så faller månen mot jorden men rör sig framåt. Tyngdkraften håller månen i sin bana.

I inslaget får vi också veta vad motkraft är. Enligt Newton måste varje kraft ha en motkraft. Och så ser vi hur en så kallad evighetsmaskin fungerar.

Vad är luft?

I det här avsnittet funderar vi på vad luft egentligen är och varför den ibland beter sig på underliga sätt. Luft är till sin sammansättning en gasblandning som består till största delen av kväve och syre och till en liten del av av andra gaser.

Luften varken känns eller syns men den tar ändå plats. Luften tar olika utrymme beroende på om den är varm eller kall. Luften utvidgar sig när den är varm. Varmluftsballongen är ett exempel på att den varma luften stiger uppåt.

Luft och lufttryck

I det här avsnittet funderar vi på lufttryck. Lufttryck påverkar oss hela tiden. Till exempel som vinden som blåser i olika styrka. Trycket är en kraft på ett visst område. Det ökar ju högre kraften är. Markus och Jenni åker till flygfältet för att ta reda på hur flygplan flyger.

Flygplan påverkas av lufttrycket runt omkring. När vinden träffar vingen snett underifrån blir trycket lägre på ovansidan av vingen än på undre sidan. Motorn skuffar planet framåt. Lufttrycket inne i planets kabin sjunker ju högre upp planet kommer. För att vi ska kunna andas inne i ett flygplan så måste luften där trycksättas.


Tanja, Elvira och Janne undersöker lufttrycket genom ett enkelt experiment med en tom 1,5 l plastflaska, hammare, spik och isoleringstejp. Vattnet kan bete sig på ett konstigt sätt på grund av lufttrycket. Med ett enkelt experiment kan vi se att luft verkligen upptar utrymme.

Ljus

I det här avsnittet av Formel 5&6 funderar vi på ljusets egenskaper. Vitt ljuset består av alla färger. Vi kan se dem med hjälp av en prisma som bryter färgerna. Ljuset väljer alltid den snabbaste vägen vilket kan ge upphov till fenomen som påminner om synvillor. I inslaget får vi se några enkla experiment som tydliggör ljusets brytning.

Vad är ljud?

Mycket starka ljud upplevs som smärtsamma, och ännu starkare ljud kan krossa föremål. För höga ljud kan vara till stor skada för våra öron. Decibel (dB) är enheten som man mäter ljudstyrka i. Vanligt tal exempelvis ligger runt 50 dB.

Ljud är vågor i luften som skickas vidare och när de når vår trumhinna hör vi det som ett ljud. Människan hör ljud som svänger runt 20 tusen hertz per sekund. I det har inslaget får se ett experiment som förklarar hur trumhinnan ser ut och hur den tar emot ljudvågor.

Elektricitet

I det här avsnittet får du veta vad man använder elektricitet till och hur den fungerar. Elektrisk laddning är en egenskap hos vissa partiklar. Elektriskt laddad materia både skapar och påverkas av elektromagnetiska fält.

Ett batteri är en komponent bestående av en eller flera celler som innehåller lagrad energi som görs tillgänglig i elektrisk form för andra komponenter som är anslutna till den.

Elektrisk ström är en rörelse eller flöde av elektriskt laddade partiklar, som mäts i ampere.

Har du någon gång undrat hur ett batteri får en lampa att lysa? I det här avsnittet får du se ett experiment med batteri. Ett batteri har plusladdade och minusladdade poler. Man kan också seriekoppla ström. Ett exempel på seriekoppling är lamporna i en julgransbelysning. Strömmen går genom alla lamporna. Om en lampa skruvas bort går det ingen ström genom sockeln och hela belysningen slocknar. Hur fungerar en strömbrytare? I det här experimentet bygger vi en summer som till exempel kan användas som alarm i en godisburk.

Kemi i köket

Jäsning är en kemisk process när socker bryts ned till alkohol och koldioxid. Barnen går i det här avsnittet till Tanja och gör experiment med jäsningsprocessen. De sätter jäst och vatten av olika temperatur i dricksglas och följer med vad som händer.

I det här experimentet testar barnen och Tanja på vanliga produkters pH-värde för att få veta om de är sura, neutrala eller basiska. De gör testet med ett uppkok av rödkål i stället för med pH-papper. De testar pH-balansen på bland annat Coca-cola, kaffe, matsoda och diskmedel.

Grundskola, åk 3-6