Hoppa till huvudinnehåll

Svårt att finansiera renoveringen av Vasa ishall

Vasa sport
Vasa Sport spelar sina matcher i ishallen i Vasa. Vasa sport Bild: YLE/Chanette Härus Österbotten,Vasa,Vasa Sport,ishockey

Kommunala och statliga medel kommer inte att räcka för att täcka kostnaderna vid renoveringen av Vasa ishall. Nu sonderar man intresset bland privata finansiärer, tanken är att sälja namnet på hallen.

- Vi utreder om vi kunde sälja namnet på hallen, på samma sätt som med fotbollsstadion i Sandviken där Elisa köpte in sig, säger Kaisa-Leena Ahlroth som är direktör för Vasaregionens arenor.

Att sälja loger och bänkar i hallen kunde inbringa ytterligare medel menar Ahlroth, som uppger att dialog nu pågår med flera möjliga finansiärer.

- Vi för intensiva diskussioner och detsamma gör Vasa Sport, vars hemmaarena ishallen ju är, säger Ahlroth.

Renovering nödvändig, utbyggnad önskvärd

Enligt de kostnadsberäkningar som redan nu finns tillgängliga har man kunnat konstatera att de statliga och kommunala pengar som budgeterats för projektet inte kommer att räcka till. Hela projektet beräknas kosta minst 10 miljoner euro.

Vasa stad har reserverat fem miljoner euro för projektet. Korsholms kommun, som äger 16 procent av ishallen ska lägga till 16 procent av fem miljoner euro, alltså 800 000 euro. Ett statsbidrag på 750 000 euro har också beviljats.

- Problemet är att de här pengarna inte räcker hela vägen, säger Ahlroth.

Ishallen är byggd på 1970-talet och behöver renoveras på många plan. Dels handlar det om en teknisk modernisering, dels om att öka trivseln för besökare. Takkonstruktionen måste förnyas eftersom den är byggd i form av limträvalv som inte längre uppfyller dagens byggnormer och energibestämmelser.

- Samtidigt måste vi utvidga ishallen så att vi får fler platser, säger Ahlroth.

I nuläget finns 4 163 sitt- och ståplatser i hallen. Planen är att den utbyggda ishallen skulle få plats för 5 300 åskådare.

Planerna klara i maj

Just nu pågår arbete med en noggrann kostnadsberäkning, som ska vara klar i slutet av mars.

- I början av maj vill vi ha planerna klara för att kunna föra dem till Vasa stad, säger Kaisa-Leena Ahlroth.

Styrelsen för samkommunen Vasaregionens arenor beslöt tidigare i år att välja Byggkonsultk oncernen Sweco PM Sweco för att genomföra bygget och övervakningen av renoveringsprojektet.

Parkeringshus för fyra miljoner

Under måndagens stadsstyrelsemöte diskuterades planerna på ett parkeringhus i två våningar som skulle rymma 340 bilar och placeras intill ishallen. Parkeringshuset beräknas kosta kring fyra miljoner.

Parkeringshuset finns med i den detaljplan för ishallen som styrelsen godkände på måndag kväll men ordförande Seppo Rapo (Saml) tror inte att parkeringshuset byggs, åtminstone inte ännu.

- Det finns med i detaljplanen. Men man kunde bygga det typ år 2037, när det finns pengar för det, säger Rapo.

- Renoveringen av ishallen kommer i första hand.

Däremot anser Rapo att den planerade breddningen av underfarten under motorvägen bör göras i samband med renoveringen av ishallen. Breddningen beräknas kosta strax över en miljon.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten