Hoppa till huvudinnehåll

Trafiken oroar Åbobor - det framkommer i säkerhetsenkät

Auragatan i Åbo.
Många Åbobor är rädda för att råka ut för en trafikolycka. Auragatan i Åbo. Bild: Yle/Lotta Sundström Åbo,salutorget i åbo,trafik,gator,Övergångsställe,Stadskärna,biltrafik

Hur kan man minska på antalet olyckor och brott och öka på invånarnas säkerhetskänsla? Det är något som Åbo stad har funderat på då man har gjort upp en säkerhetsplan för de kommande åren.

Meningen med säkerhetsplanen för 2017-2020 är att öka säkerheten och göra Åbo till en tryggare stad. Flera av stadens enheter, såsom social- och hälsovården och bildningssidan har varit med i planeringsarbetet. Även polisen och räddningsverket samt föreningar och organisationer såsom Röda Korset har hörts.

Trafiken oroar Åbobor

Även invånarnas åsikt har hörts. Åbo stad bad invånarna fylla i en enkät i september 2016, för att få reda på vilka saker som väcker oro och rädsla.

Den största enskilda saken som väckte oro var trafiken. De som svarade på enkäten var oroliga för bilister som kör mot rött, cyklister som kör utan cykellykta och fotgängare som inte använder reflex. Var tredje var rädd för att råka ut för en trafikolycka under de kommande 12 månaderna.

Parker och motionsleder upplevdes också ibland som otrygga och de som svarade på enkäten var speciellt rädda för missbrukare och för att råka ut för sexualbrott i stadens grönområden.

vårdbergsparken, fastlaskiainen 2015,
En del känner sig otrygga i stadens parker. vårdbergsparken, fastlaskiainen 2015, Bild: Yle / Peter Karlberg fastlaskiainen 2015

Många Åbobor som svarade på enkäten känner sig otryggare än förut. Det förändrade världspolitiska läget, terrorism och slumpmässigt våld väckte rädslor. En del av de som svarade på enkäten ansåg också att deras trygghet har försämrats i och med att antalet asylsökande har ökat.

Cirka 700 personer svarade på enkäten, 60 procent av de som svarade var kvinnor och 40 procent män. Största andelen av de som svarade på enkäten bor i centrum, på 20100-postområdet. Även många av de som bor på 20540- och 20810-områdena svarade på enkäten.

Brandsäkerhet i bostäder och mer belysning i parker

I säkerhetsplanen presenteras flera sätt som kunde öka trygghetskänslan bland invånarna.

Bland annat vill fritidssektorn bjuda invånarna på olika aktiviteter och öka människornas möjligheter att delta i evenemang i deras närmiljö. Ungdomar och barn ska erbjudas olika typer av aktiviteter och på det sättet kan man minska på utslagenheten, som anses vara en riskfaktor i säkerhetsplanen.

Åbo stad vill också satsa på att göra det tryggare att bo i staden och öka den allmänna trygghetskänslan.

Spis i köket
Spis i köket Bild: Yle/Anna Savonius köksspis

Bland annat borde man satsa mera på brandsäkerheten i lägenheter, det här gäller exempelvis de hyresbostäder som Åbo stads hyresbostadsbolag TVT Asunnot äger. Det här gäller speciellt de bostäder där det bor människor som tillhör så kallade riskgrupper. Åbo stad ska också börja samarbeta med Åbosamfundet för att öka de olika bostadsområdenas dragningskraft och säkerhet. Meningen är också att öka invånarnas möjlligheter att påverka sin närmiljö.

Parker och gator kan göras tryggare med mer belysning och genom att ansa buskage. Enligt säkerhetsplanen ska staden också fundera på olika sätt att öka på trafiksäkerheten i staden.

Stadsstyrelsen i Åbo behandlar säkerhetsplanen på sitt möte i dag, måndag.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland