Hoppa till huvudinnehåll

Yles enkät: En majoritet av finländarna anser att recessionen är över

Soluppgång och en börskurva som pekar uppåt.
Soluppgång och en börskurva som pekar uppåt. Bild: Yle, Sebastian Dahlström konjunkturväxlingar,soluppgång,ekonomisk tillväxt

Enligt en enkät som Taloustutkimus gjort för Yle anser en klar majoritet av finländarna att de dåliga tiderna för ekonomin är förbi. Men det är också många som tycker att vi inte ännu helt har besegrat recessionen.

I enkäten framfördes påståendet att recessionen är över i Finland och att vi nu är i början av en ny period av ekonomisk uppgång.

Av de svarande var 59 procent helt av samma åsikt eller delvis av samma åsikt. 38 procent var däremot misstrogna, det vill säga delvis av annan åsikt eller helt av annan åsikt. Tre procent kunde inte säga sin ståndpunkt.

Kan man deklarera att den långa recessionen är över nu på basis av det här resultatet?

- Inte på basis av en undersökning. Jag betonar att det här är en opinionsundersökning. Men man kan dra många slutsatser av hur konsumenterna upplever situationen för ekonomin, säger Taloustutkimus Oy:s forskningschef Juho Rahkonen.

Han påpekar att ekonomi handlar mycket om psykologi. Privat konsumtion och annan ekonomisk driftighet speglar folks uppfattningar om vad det lönar sig att göra.

Enligt undersökningen är i synnerhet männen optimistiska gällande ekonomins uppsving.

Varför är män mer optimistiska gällande den ekonomiska utvecklingen än kvinnor?

- Det har troligtvis att göra med att det kommit goda nyheter från de mansdominerade industribranscherna. Det har gått lite bättre för industrin än under tidigare år, funderar Rahkonen.

Han nämner bland annat Nystads bilfabrik, Åbovarvet och bioproduktfabriken i Äänekoski som exempel på den här typen av goda nyheter. De positiva ekonomiska nyheterna har stannat i folks minne.

Hur ser olika partiers anhängare på den ekonomiska utvecklingen?

Då man granskar partisympatier så ser man att anhängare av Sannfinländarna har en mycket mer negativ syn på Finlands ekonomi än Centerns och Samlingspartiets anhängare.

37 procent av Sannfinländarna anser att recessionen redan är över, medan siffran är 72 procent för Centerns anhängare och 71 procent för Samlingspartiets anhängare.

- Sannfinländarna är fortfarande något av ett protestparti när man ser på de uppfattningar partiets anhängare har om ekonomin, säger Juho Rahkonen.

När det kommer till yrkesgrupper ser man att ledare och tjänstemän har den största tilltron till ekonomins uppgång. Ju bättre det går för en människa ekonomiskt desto mer positivt uppskattade hen situationen för hela Finlands ekonomi.

Enligt undersökningen syns den ihärdiga ungdomsarbetslösheten i att de unga har en dystrare syn på ekonomin. Av under 25-åringarna ansåg lite över hälften att recessionen är över, men en nästan lika stor andel var av åsikten att recessionen fortsätter.

Köpkraften har inte förändrats på två år

I undersökningen mätte man också de svarandes köpkraft och ekonomiska situation. Konsumenternas köpkraft mättes nu för andra gången genom att be om den svarandes egna uppskattning om vad de egna pengarna räcker till.

I exakt samma undersökning som gjordes våren 2015 fick man samma resultat som nu med nästan en procentenhets exakthet. De finländska konsumenternas köpkraft och egna ekonomiska situation har alltså inte förändrats alls på två år.

1 004 personer deltog i Taloustutkimus undersökning mellan den 22 och 28 februari. Urvalet representerar statistiskt den vuxna befolkningen i Finland. Undersökningens felmarginal är ungefär tre procentenheter i vardera riktningen.

Ursprungstext: Jari Järvinen / Yle uutiset