Hoppa till huvudinnehåll

Läromedel på svenska släpar efter

Elever sitter vid ett bord och skriver på papper
Elever sitter vid ett bord och skriver på papper Bild: Yle/ Markus Bergfors Korsholm,Korsholms gymnasium,Österbotten,elever

Lärarna på Korsholms gymnasium översatte själva delar av en finskspråkig lärobok i engelska eftersom en svenskspråkig motsvarighet saknades. Många läromedel skulle förnyas i och med den nya läroplanen, men alla svenskspråkiga böcker är ännu inte klara.

Den nya läroplanen trädde i kraft i höstas och innebar att rekordmånga nya skolböcker skulle införas.

På förlagen har man ändå inte hunnit med att översätta och ge ut alla böcker innan kurserna har dragit igång. Vilket man bland annat märkt av vid Korsholms Gymnasium, där läroboken till den tredje kursen i engelska inte var färdig i tid.

Lärarna översätter själva

I samråd med flera andra gymnasier i Österbotten valde lärarna istället en finskspråkig bok och översätter själva det som behövs. Lena Härtull, engelskalärare, berättar att det är väldigt tidskrävande.

- Det blir en helt annan arbetsmängd, hur mycket vågar jag inte svara på än, men det är klart det är massor med timmar det är fråga om.

Härtull hade önskat att allt skulle ha varit färdigt när den nya läroplanen togs i bruk.

- Man önskar naturligtvis att när en ny läroplan tas i bruk att det också erbjuds ett läromedel. Finskspråkiga skolor har tre läromedel på den här samma kursen där vi inte har ett enda, så visst känns det orättvist.

På förlaget Schildts & Söderströms beklagar man att boken i engelska inte blev klar i tid och säger att det berodde på att den krävde mer omarbetning än väntat.

- Engelska är ibland lite knepigt eftersom vissa serier på finskt håll kan vara ganska lätta, åtminstone de första kurserna. Det gäller ju att hitta något som passar den svenska marknaden, säger försäljningschefen för läromedel, Kenneth Nykvist

Börjar översätta först när finska versionen är klar

Nykvist säger att orsaken till att vissa läroböcker dröjer beror dels på att de inte kan börja översätta före den finska versionen är helt klar och dels för att de hade så kort tid på sig innan den nya läroplanen togs i bruk.

- Man kan inte börja översätta innan något är klart. Det är sen, när man lagt sista handen, som man kan börja översätta. Annars får du kanske göra det många gånger.

- Och när man tog beslut om den nya läroplanen så var det ju ganska kort tid innan den faktiskt togs i bruk, säger Nykvist.

Nykvist, tycker ändå att de hunnit ganska långt redan, med tanke på att de jobbar på så bred front med utgivning av läromedel i många olika ämnen.

Enligt förlagets hemsida är det tretton läromedel i sju olika ämnen som ännu inte utkommit.

Korsholms gymnasie-eleverna Lukas Enlund och Rasmus Kupi tillsammans med engelskaläraren Lena Härtull.
Korsholms gymnasie-eleverna Lukas Enlund och Rasmus Kupi tillsammans med engelskaläraren Lena Härtull. Korsholms gymnasie-eleverna Lukas Enlund och Rasmus Kupi tillsammans med engelskaläraren Lena Härtull. Bild: Yle/ Markus Bergfors Österbotten,Korsholm,Korsholms gymnasium,lena härtull

Lång tid innan alla kurser är klara

Rektorn vid Korsholms gymnasium, Bernt Klockars, säger att det alltid är ett pussel innan alla läromedel är i ordning efter ett skifte av läroplan.

- Det brukar ta tre, fyra år innan man har resultat i alla kurser. I väldigt små fördjupade kurser får man kanske aldrig ett läromedel och hamnar att skapa sitt eget läromedel.

Men Nykvist håller inte med att de svenska läromedlen hänger efter så mycket.

- En del ämnen kan vara hemskt små på svenskt håll och det kan vara fråga om några tiotal användare, så där kan det kanske ta länge. Men vad jag sett, så brukar de mesta av kurserna täckas ganska snabbt ändå.

Lukas Enlund och Rasmus Kupi går första året på Korsholms gymnasium. De tycker inte det är så stort problem med en finskspråkig engelskabok eftersom läraren översatt ordlistorna. Men de önskar ändå att övergången till nya läroböcker kunde gå snabbare.

- Jag är tvåspråkig, så jag har inte märkt så stor skillnad. Men nog blir det lite konstigare när jag gått hela min skolgång på svenska, säger Kupi.

- Det har nog tagit jättelänge före de fått böckerna till nya läroplanen, så det tycker jag skulle ha kunnat gå snabbare, säger Enlund.