Hoppa till huvudinnehåll

För litet intresse för språkbad i Lovisa - språkdusch nästa?

Barn i regnkläder
Barn i regnkläder Bild: Yle/Linus Hoffman barn,barn

Intresset för språkbad var för litet i Lovisa, men staden skulle i stället kunna satsa på tvåspråkiga grupper inom dagvården på ett mer strukturerat sätt, anser daghemsföreståndare Päivi Ahola.

- Om beslutsfattarna vill satsa på att erbjuda det andra inhemska språket för barnen kan vi aktivt erbjuda svenska för finskspråkiga barn och finska för svenskspråkiga barn, anser daghemsföreståndare Päivi Ahola i Lovisa.

Hon berättar att största delen av daghemmen i Lovisa redan nu är tvåspråkiga, och att en del till och med har tvåspråkiga grupper.

- De barnen är alltså i en slags språkdusch redan nu och upplever det andra inhemska språket under daghemsverksamheten.

pyssel med hamapärlor på daghem
pyssel med hamapärlor på daghem Bild: Marianne Sundholm småbarnsfostran

Ahola tror att de alternativ som redan erbjuds kan vara en orsak till att föräldrar inte tyckte att det var nödvändigt att anmäla barnet till ett renodlat språkbad. Tanken i Lovisa var att daghemsverksamheten i språkbadsgruppen skulle ske på barnets minoritetsspråk, medan barnet själv vid behov skulle få använda sitt eget modersmål.

"Jag är inte förvånad"

Språkbadsgruppen inom dagvården i Lovisa planerades starta i centrum av staden i höst. Endast sex barn anmäldes till gruppen, som hade behövt 15 barn för att bli av.

Meningen var att erbjuda språkbad på svenska för finskspråkiga barn i åldern 4-5 år. I det här skedet fanns inget officiellt beslut om språkbad på förskolenivå, men om daghemsgruppen hade inletts hade staden tagit ställning till förskolealternativet senare. Förskolegruppen skulle i så fall ha behövt bestå av minst 12 barn.

Ahola är inte förvånad över att språkbadsgruppen på daghemsnivå inte blev av, även om hon tyckte om idén att erbjuda fler alternativ för familjerna.

- Lovisa är en ganska liten stad, och då vi utredde intresset för verksamheten på förhand för ett år sedan fanns det redan indikationer att intresset blir dåligt. Jag är därför inte besviken, eftersom jag väntade mig det här resultatet.

Bilar kör längs gata
Bilar kör längs gata Bild: Yle/Fredrika Sundén Lovisa,lovisa rådhus,gator,bilar

"Föräldrarna vill inte köra långa sträckor"

Ahola säger också att föräldrarna redan under undersökningen gjorde klart att de inte är beredda att köra sina barn långa sträckor, utan önskade språkbad inom det egna, närliggande daghemmet. De få anmälningar man fick var därmed alla från centrumområdet av staden.

Lovisa stad hade inte resurser att erbjuda en grupp också utanför stadskärnan i det här skedet.

- Om vi hade erbjudit två grupper hade de sannolikt ändå inte fått tillräckligt många deltagare för att bli av.

En orsak till att gruppen inte blir av är också att Lovisa har så många tvåspråkiga familjer.

- Verksamheten var avsedd endast för finskspråkiga barn, konstaterar Ahola.

"Viktigast att ta vara på tvåspråkigheten"

Trots att stadens utredning i fjol visade att intresset inte kommer att bli tillräckligt stort drev politikerna ändå igenom frågan. Stadsfullmäktige beslöt i november 2017 att en språkbadsgrupp grundas.

Bollen ligger nu hos politikerna gällande hur Lovisa ska gå vidare. Fullmäktigeledamoten Otto Andersson (SFP) i Lovisa hörde till dem som engagerade sig i språkbadsfrågan.

- Vi måste fundera på om vi ska prova det här på nytt nästa år, eller fundera på något annat alternativ. I Grankulla har man till exempel språkduschverksamhet. Tjänstemännen ska nu bekanta sig med olika alternativ. Det viktiga är att vi tar vara på vår levande tvåspråkighet i Lovisa, säger han.

Otto Andersson pratar i Lovisa fullmäktige.
Otto Andersson (SFP) säger att politikerna nu måste fundera på hur man går vidare (arkivbild). Otto Andersson pratar i Lovisa fullmäktige. Bild: Yle/ Peik Henrichson Lovisa,lovisa fullmäktige

Läs också

Östnyland

Bekanta dig med hur vi jobbar med Ansvarsfull journalistik
  • Tipsa oss - var finns våra värsta vägar?

    Svenska Yle söker de sämsta vägarna i Svenskfinland.

    Guppiga vägar. Vägar med ojämn yta. Vägar med gropar. Våra vägar mår inte särskilt bra. Vägnätet förfaller sakta men säkert och klagomålen tilltar i takt med att bilar förstörs och säkerheten försämras. Men var finns de allra sämsta vägarna i våra trakter?

Nyligen publicerat - Östnyland