Hoppa till huvudinnehåll

De här fastigheterna ska renoveras i Sibbo i år

Målningspensel och maskeringstejp
Målningspensel och maskeringstejp Bild: Pixabay renovering,målfärger,målning (ytbehandling),maskeringstejp

Tekniska utskottet i Sibbo har beslutat om en del av de fastigheter som ska renoveras och saneras i år. Totalt har kommunen reserverat 4,3 miljoner euro för grundrenoveringar av fastigheter.

Nu är det klart vilka renoveringsprojekt i Sibbo som får tekniska utskottets anslag i år. Projekten kostar totalt 850 000 euro.

I ett senare skede ska utskottet besluta om renoveringar för ytterligare 500 000 euro. Dessutom ska utskottet besluta om energieffektivitetsprojekt för 300 000 senare i vår.

Det största anslaget på 300 000 euro går till en renovering av huvudbyggnaden vid Söderkulla skolcentrum. Skolcentret har lidit av dålig inomhusluft och omfattande reparationer krävs.

Reparationerna påbörjades redan i fjol, men en tredjedel av dem är ännu ogjorda.

Dessutom ska arkivlokalerna i Sockengården och Nickby räddningsstation saneras. Fuktskador repareras i Trädgårdsmästarens stuga och Aravahusets utsida målas.

Stängslena på gården till Nickby daghem och Tallbackens daghem förnyas. Dessutom ska bostaden vid Leppätien koulu byggas om så att skolan kan använda den.

Det finns också andra renoveringsprojekt utöver dem som tekniska utskottet beslutade om i tisdags. Dit hör till exempel Nickby huvudbibliotek samt Wessman-huset och Festsalen.