Hoppa till huvudinnehåll

En sjö undersöks i Sjundeå i sommar

Helt åt skogen i Tykö
Det är oklart i det här skedet vilken sjö i Sjundeå som ska undersökas i sommar. Helt åt skogen i Tykö Bild: Yle/Annika Holmbom helt åt skogen i tykö

Kommunerna har en lagstadgad skyldighet att följa upp miljöns tillstånd. I Sjundeå har kommunen valt att undersöka ytvattnet i sjöar och i år ska en sjö undersökas.

Sjundeå kommun har i för i år reserverat 2 000 euro för undersökning av vattendrag. För de pengarna har man låtit Västra Nylands vatten och miljö göra upp ett ytvattenprogram för åren 2017-2026.

Dessutom räcker pengarna till att låta undersöka ytvattnet i en sjö i Sjundeå i sommar.

Tanken är att kommunen sedan årligen låter undersöka tre sjöar fram till år 2026.

I programmet har en del sjöar slagits fast, men dessutom har kommunen möjlighet att välja en sjö som inte nämns i programmet.

Mångsidiga undersökningar

I vattendragen undersöks bland annat syretillståndet, övergödningen, näringsnivån, surheten, humusmängden och mängden bakterier.

Algblomning i Houtskär.
Om det finns blågröna alger i sjön då proverna tas undersöks också de. Algblomning i Houtskär. Bild: Yle/Linus Hoffman cyanobakterier (blågrönalger),algblomning

Årligen slår man fast mera noggrant vad som ska undersökas beroende på hur mycket pengar som har reserverats i budgeten för ändamålet.

Resultaten för undersökningen presenteras på webbsidan Vattnenskvalitet.fi.

Flera obekanta sjöar

Sedan tidigare deltar Sjundeå på uppdrag av Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (NTM) i övervakningen av Sjundeå å och Pickalaviken. De undersökningarna bekostas av flera parter som har verksamhet som påverkar vattendragen.

Dessutom undersöker kommunen vattenkvaliteten vid officiella badstränder.

Västra Nylands vatten och miljös kontor i Lojo.
Det är budgeten som bestämmer hur omfattande undersökningar som utförs årligen. Västra Nylands vatten och miljös kontor i Lojo. Bild: yle/Petra Thilman vattenanalys

Däremot är flera sjöar i Sjundeå inte särskilt väl undersökta. Västra Nylands vatten och miljö har listat 28 sjöar i Sjundeå som är bara lite eller inte alls undersökta. Det finns uppgifter om sju sjöar i Sjundeå på Vattnenskvalitet.fi.

Diskussion om vilket vattendrag man väljer

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjundeå skulle på sitt möte på tisdagen (7.3) slå fast vilken sjö som ska undersökas i sommar i Sjundeå. Förslaget var Fårträsket eftersom man inte har undersökt vattendraget särskilt noga.

Men nämnden ville diskutera också andra möjligheter och nämnde bland annat Kynnarträsket som inte har en officiell badstrand, men där många ändå väljer att simma.

Men eftersom nämnden inte har möte förrän i maj och det då blir en för stram tidtabell för de som ska planera provtagningarna gav nämnden lov till miljöinspektören Anu Hynninen att fatta slutligt beslut om vilken sjö som ska undersökas i Sjundeå i sommar.