Hoppa till huvudinnehåll

Hangö: Miljökonsekvenserna behöver inte utredas för datasjökabeln

Havskabel sjösätts.
Bilden visar sjösättningen av delningsstycket Branching Unit, som förgrenar kabeln till Hangö. Havskabel sjösätts. Bild: Cinia Group havskabel

Cinia Groups projekt att dra en datakabel i havet från Hangö till den stora datakabeln mellan Finland och Tyskland torde inte ha stor inverkan på havsmiljön. Därför behövs ingen miljökonsekvensbedömning, anser Hangö miljönämnd.

Det är Nylands närings-, trafik- och miljöcentral som har begärt ett utlåtande av Hangö stad om man behöver bedöma miljökonsekvenserna och göra en Natura bedömning.

Den nya kabeln ska dras cirka 44 kilometer längs havsbottnen till den befintliga sjökabeln.

Kabeln är 35 millimeter tjock och har ett skyddsskal.

Bedömningen är att bottensedimentet och bottendjuren störs minimalt eftersom kabeln ligger på bottnen. Det är bara vid stranden och ner till åtta meters djup kabeln grävs ner i sedimentet.

Arbetet får inte göras då fiskarna leker eller fåglarna häckar. Kabeln får inte dras genom Natura 2000 områden.

Frågan om utlåtande ska också behandlas av Hangö stadsstyrelse.

Läs mera:

Avtalet undertecknat - fritt fram för sjökabel till Hangö

Nu är det klart att den hypersnabba datasjökabeln mellan Tyskland och Finland får en förgrening till Hangö. Det statliga företaget Cinia undertecknade i fredags ett samarbetsavtal med det nya västnyländska företaget C-Fiber Hanko.