Hoppa till huvudinnehåll

JO har fått 200 klagomål om FPA - Rättskyddet sätts på prov

Skylt vid huvudingång till FPA:s huvudkontor
Skylt vid huvudingång till FPA:s huvudkontor Bild: Yle/Patrik Skön fpa,folkpensionsanstalten

Riksdagens justitieombudsman har tagit emot över 200 klagomål om Folkpensionsanstalten under början av året. FPA tog över utbetalningen av det grundläggande utkomststödet i början av året.

Klagomålen gäller bland annat tidsfrister som inte hållit, problem i e-tjänsterna, köer i kundservicen och FPA:s anvisningar gällande utkomststödet.

De flesta klagomålen gäller försenade beslut, och grunderna för besluten. Klagomålen är så många att rättsskyddet sätts på prov, enligt JO.

Enligt lagen om utkomststöd ska stödansökningarna behandlas inom sju dagar, men i en del fall har behandlingen tagit till och med en månad, säger notarien Kaisu Lehtikangas vid justitieombudsmannens kansli till Yle.

Jusitieombudsmannen kan inte ändra myndigheters beslut eller fungera som en extra kanal för rättelseyrkande.― Biträdande justitieombudsman Jussi Pajuoja

Många av dem som klagat är också oroade över hur FPA beaktar ekonomiska förluster, till exempel avgifter för betalningspåminnelser som kommit till följd av försenade beslut.

Kommunen kan hjälpa i akuta fall

Biträdande justitieombudsman Jussi Pajuoja behandlar klagomålen i mars-april. Enligt Pajuoja är det viktigt att man i första hand söker ändring i besluten via FPA:s egna kanaler.

- Jusitieombudsmannen kan inte ändra myndigheters beslut eller fungera som en extra kanal för rättelseyrkande, påminner Pajuoja.

Lagen om utkomststöd gör det också möjligt för kommunen att bevilja förebyggande utkomststöd i akuta fall.

FPA tog över beviljandet av det grundläggande utkomststödet av kommunerna i början av året. Övergången har varit allt annat än problemfri, och många har fått klara sig utan både mat och mediciner när utbetalningarna har blivit försenade.

Läs också