Hoppa till huvudinnehåll

Präster skickar postkort för samkönade vigslar - kampanjen öppen för alla

En präst som står med knäppta händer
En präst som står med knäppta händer Bild: Ismo Pekkarinen präster,kyrka,kristendom,evangelisk-lutherska kyrkan

Tiotals präster inom den evangelisk-lutherska kyrkan har slutit upp till försvar för allas rätt till kyrklig vigsel. Prästerna har inlett en kampanj som går ut på att skicka postkort till biskopar.

Gruppen, som kallar sig "Präster för jämlik kyrklig vigsel" vill snabbt ändra kyrkans äktenskapssyn som de betecknar som ojämställd och diskriminerande.

Prästerna lanserar därför en postkortskampanj. De uppmanar finländare att skicka ett kort till en biskop med en förhoppning om att kyrkan ska viga också samkönade par.

Man kan antingen skicka ett helt eget postkort eller sköta det via Facebook. Det går att skriva ut en färdig vykortsbotten med text via gruppens Facebook-sida "Papit tasa-arvoisen kirkollisen vihkimisen puolesta".

Äktenskapets kärna är kärlek, engagemang och ett gemensamt liv.

- Vi i vill ge vår röst för de par som vill bli vigda i kyrkan. Äktenskapets kärna är kärlek, engagemang och ett gemensamt liv. De här värdena är gemensamma för alla gifta par, säger pastor Laura Mäntylä i kampanjens pressmeddelande.

- Vi hoppas att församlingsmedlemmarna nu också börjar agera. I den offentliga diskussionen kan man lätt få den uppfattningen att det här handlar enbart om präster och biskopar medan det i verkligheten gäller en fråga som församlingsmedlemmarna borde ta ställning till.

Mäntylä konstaterar att det inte handlar om någon liten fråga. Hon och de som tänker på samma sätt som hon hoppas på att de präster som följer sitt samvete också skulle få biskopens välsignelse. Enligt Mäntylä vill prästerna bara högakta församlingsmedlemmarnas rätt till kyrklig vigsel.

Många präster är redo att gå emot kyrkans regler

Biskoparna har uppmanat präster att inte viga samkönade par om inte kyrkomötet ger grönt ljus för det.

Många präster är ändå redo att gå emot kyrkans regler och viga samkönade par i kyrkan redan nu. I Svenskfinland finns det 14 sådana präster, visade Svenska Yles och de Finlandssvenska mediehusens enkät i februari. Dessutom vill nästan hälften av prästerna i Borgå stift ändra kyrkolagen så att den tillåter samkönade vigslar.

För att kyrkolagen ska ändras krävs 75 procents majoritet på kyrkomötet, som är kyrkans högsta beslutande organ. Många vill anpassa kyrkolagen så att den stämmer överens med den nya äktenskapslagen.

Det är ändå ingen garanti för en lagändring. På kyrkomötet är både präster och församlingsmedlemmar representerade. Röstfördelningen är en sådan att lekmännen, församlingsmedlemmarnas representanter, är i majoritet.

Kyrkomötet det enda organ som kan fatta det här beslutet.

Björn Vikström, biskop i Borgå stift, sade nyligen att han uppfattar situationen som sådan att kvalificerad majoritet för förändrad praxis förefaller ganska osannolik.

Det finns också ett kompromissförslag för kyrkomötet där präster skulle få viga samkönade par men där ingen ändå skulle tvingas till det.

49 procent vill att kyrkolagen ska harmoniseras med äktenskapslagen, 40 procent vill det inte och 11 procent har ingen åsikt
49 procent vill att kyrkolagen ska harmoniseras med äktenskapslagen, 40 procent vill det inte och 11 procent har ingen åsikt Bild: HSS Media/Kati Hiekkanen datajournalistik,samkönat äktenskap
14 präster har som avsikt att viga samkönade par
14 präster har som avsikt att viga samkönade par Bild: HSS Media/Kati Hiekkanen datajournalistik,samkönat äktenskap

(Grafik ur en enkät som de finlandssvenska medierna gjort)

Läs också