Hoppa till huvudinnehåll

Lojoborna får bättre elnät

Foto: Yle/Fred Wilen
Elavbrotten ska bli färre i Lojo. Foto: Yle/Fred Wilen Bild: Yle/Fred Wilen energiproduktion

Lojoborna får ett förnyat elnät när 40 kilometer elkabel flyttas ner under marken. I Tytyri och Vasarla får 2 100 kunder säkrare elnät som är mindre känsligt för väder och vind.

Arbetet kör igång i månadsskiftet mars-april.

Elöverföringsbolaget Carunas projekt sysselsätter runt 27 personer i Lojo och beräknas kosta cirka 2,7 miljoner euro. Det nya elnätet tas i bruk i oktober om allt går enligt planerna.

Lojobor som bor på området får räkna med att arbetsmaskiner som rör sig på området kan orsaka tillfälliga trafikarrangemang.

Det förnyade elnätet i Lojo är en del av ett större landsomfattande projekt. I september 2013 trädde en ny elmarknadslag i kraft. Den uppdaterade lagen slår fast att elavbrott som orsakats av storm eller snölast högst får vara i sex timmar på stads- och tätorter eller sammanlagt högst 36 timmar på glesorter från och med 2028. För att uppnå det här förnyar och förbättrar Caruna sina elkablar som totalt sträcker sig över 82 000 kilometer.