Hoppa till huvudinnehåll

Nordkalk vill bli ännu större i Svartå

En sjö syns mitt på bilden med kalkstensberg runt omkring och skog i bakgrunden. Svartå kalkstensbrott.
Så här ser det ut i en del av kalkbrottet i Svartå. En sjö syns mitt på bilden med kalkstensberg runt omkring och skog i bakgrunden. Svartå kalkstensbrott. Bild: Annika Nyström/Nordkalk Nordkalk,Svartå, Raseborg,Raseborg,västnyland

Kalkstensbolaget Nordkalk vill bryta mera kalk i Svartå. Bolagets mätningar visar att kalkbrottet inte dammar mera än tillåtet. Resultaten är klart under det gränsvärde som gäller. Bullernivån överskrider för det mesta inte gränsen efter att en del av krossningen flyttades till en ny plats i början av året.

Nordkalk vill i framtiden bryta 200 000 ton kalksten i Svartå. Det nuvarande miljötillståndet ger bolaget rätt att bryta 50 000 ton om året. Bolaget ansöker därför om utvidgat miljölov och har gjort mätningar av damm och buller.

Maskiner har flyttats om bullret minskat

Bolaget hade ett möte i Svartå på onsdag kväll (8.3) och berättade om damm- och bullermätningarna. Mätningarna av damm gjordes vid Hållsnäsvägen och vid Bruksträsksvägen mellan den 25 oktober och 1 december 2016.

Mätningarna visar att kalkbrottet inte dammar mera än tillåtet. Gränsvärdet för ett dygn är 120 mikrogram per kubikmeter. Kommunikationsdirektör Anne Foley konstaterar att värdena som mättes 2016 är klart under gränsvärdet.

Esko Niemelä är produktionschef på Nordkalk. Anne Foley är kommunikationsdirektör och Kari Vyhtinen är operativ direktör.
Produktionschef Esko Niemelä, kommunikationsdirektör Anne Foley och operativa direktören Kari Vyhtinen vid Nordkalk. Esko Niemelä är produktionschef på Nordkalk. Anne Foley är kommunikationsdirektör och Kari Vyhtinen är operativ direktör. Bild: Yle/Marica Hildén kari vyhtinen

Nordkalk har också mätt bullernivån. Enligt det nuvarande miljölovet är gränsen 47 decibel i närheten av den närmaste bosättningen klockan 7-20. Svartå kalkbrott har klarat nivån för det mesta, säger Anne Foley.

Gränsvärdena för hur mycket det får bullra är i de flesta fall högre än vad Nordkalk har lov till i miljötillståndet. Bland andra bostadsområden ska tåla buller upp till 55 decibel mellan klockan 7 och 22.

Nivån kan överskridas när man jobbar, men bolaget har vidtagit åtgärder för att minska bullret, säger Kari Vyhtinen som är operativ direktör vid Nordkalk.

- Vi har flyttat på krossningsmaskinerna och det har minskat bullret. En del sten måste krossas på den gamla platsen, men cirka hälften krossas på en ny plats. Det innebär också att vi inte behöver så många bullerskydd.

Det går att minska på dammet

Nordkalk spränger även så sällan som möjligt. Årets kvot på 50 000 ton sprängdes på en dag, sedan krossas kalkstenen efter hand. Krossningen upphör i juni, juli och augusti.

Kari Vyhtinen säger att Nordkalk även vill minska på dammet och det finns flera sätt göra det på.

- På somrarna kan man vattna och salta vägytan så att dammet inte sprids så mycket. Det är också viktigt att kalkbrottet är rent så att man inte drar damm med sig.

Dessutom dammar det mindre om långtradarchaufförerna håller sig till hastighetsbegränsningen på 40 kilometer i timmen.

- Tyvärr tycks alla chaufförer inte alltid följa trafikreglerna, säger Kari Vyhtinen.

Nordkalk: Chaufförerna känner till reglerna

Vyhtinen säger att trafiksäkerheten är väldigt viktig.

- Det får absolut inte hända olyckor i trafiken. Det ska vara säkert att befinna sig på Hållsnäsvägen även om trafikmängden ökar.

Vyhtinen säger att Svartåborna ska kontakta Nordkalk om de märker att långtradarna från kalkstensbrottet inte håller sig till hastighetsbegränsingen.

- Vi har också informerat dem om vilka trafikregler som gäller. I januari fick vi ett meddelande om överhastighet och vi har pratat med det transportbolaget.

Nya kunder - mera kalksten

Nordkalk vill bryta mera kalksten i Svartå eftersom efterfrågan har utvecklats bra, förklarar Kari Vyhtinen. Kalkstenen i Svartå är dessutom av bra kvalitet och passar till mycket: Kalken i Svartå behövs bland annat i Tytyri i Lojo, i asfalt och i jordbruket för att kalka åkrarna.

En vit och turkos skylt där det står Nordkalk. Finns i Svartå.
Infarten till gruvan i Svartå finns vid Hållsnäsvägen. En vit och turkos skylt där det står Nordkalk. Finns i Svartå. Bild: Yle/Marica Hildén nordkalk svartå kalkbrott,Raseborg

Dessutom behövs kalk då man tillverkar stål, glas och papper. Hönor behöver kalk för att värpa ägg och äggskalen i sin tur innehåller kalk.

50 000 ton sten om året räcker inte längre.

- Vi måste nu ta mera kalksten från Sibbo och Tytyri i Lojo. Det är ändå inte meningen att vi med detsamma bryter 200 000 ton sten i Svartå, men med den mängden så har vi större svängrum.

Efterfrågan sjönk under några år

Gruvan i Svartå öppnades 1954 av Lojo kalkverk. Den var öppen till och med 2005, men efterfrågan på kalksten sjönk då Lojo cementfabrik stängdes 1993, berättar Nordkalks produktionschef Esko Niemelä.

- Gruvan öppnades igen 2011 då efterfrågan ökade.

Gruvan i Svartå var inte helt stängd, utan annan sten krossades där under tiden.

Gruvområdet i Svartå är 51 hektar. Det tar tiotals år innan all kalksten är bruten, säger Vyhtinen.