Hoppa till huvudinnehåll

Tidigare språkinlärning testas i åboländska grundskolor

Svenskaundervisning, Bjärnå skola
Språkundervisningen borde inledas tidigare anser man från statligt håll. Svenskaundervisning, Bjärnå skola Bild: Yle / Monica Forssell bjärnå skola

Elever borde lära sig språk i ett tidigare skede i skolan. Det här anser man från statligt håll och därför har Utbildningsstyrelsen nu beviljat över 4 miljoner euro för att hjälpa skolorna inleda språkundervisningen redan i årskurs ett eller inom småbarnspedagogiken.

Det är frågan om ett projekt där kommuner och skolor har fått ansöka om pengar för att utveckla språkundervisningen. Arbetet inleds under läsåret 2017-2018. Också de åboländska skolorna har fått pengar.

I Kimitoöns kommun kommer man att satsa på ett utökat samarbete mellan de finska och svenska skolorna både bland elever och lärare. Kommunen har fått 23 000 euro för projektet och man hoppas att det här ska locka både de finska och svenska eleverna att tala det andra inhemska språket, berättar Mats Johansson, kommunens bildningschef.

I de finska skolorna i Pargas kommer man att att satsa 20 000 euro på att bland annat kombinera svenska med undervisningen i omgivningslära i klass ett och två.

- Det här ska ge eleverna en naturligare språkkänsla, stärka den tvåspråkiga identiteten i staden, men också stärka intresset för språk överlag, säger Katriina Sulonen, som är chef för den finska bildningen i staden.

Språkinlärning lättare i unga år

Åbo har fått 190 000 euro för att utveckla språkundervisningen i stadens skolor. Det här är näst mest i landet, berättar en ivrig Satu Koistinen, språklärare och projektkoordinator.

- Det ska bli mycket intressant att se hur en tidigareläggning av språkinlärningen påverkar motivationen och intresset för språk bland barn. Forskning visar att ju tidigare barn hör språk, desto positivare är deras attityd till språken i deras omgivning och till språkinlärningen.

I Åbo kommer man i vissa skolor att inleda undervisningen i det andra främmande språket, A2-språk som ryska, svenska, engelska, spanska, franska och tyska redan i andra klass. Genom projektet hoppas man hitta nya metoder för språkinlärning. På sikt är målsättningen att alla barn ska kunna inleda A2-språksstudierna i andra klass istället för i fjärde klass som man gör i dag.

Utöver det här kommer man att etablera ett språklärarnätverk för att kunna utbyta erfarenheter och satsa på språkduschar från skolstarten och ta med språk i större utsträckning i undervisningen av samtliga skolämnen i alla grundskolans klasser.

Läs också

Åboland

Bekanta dig med hur vi jobbar med Ansvarsfull journalistik

Nyligen publicerat - Åboland