Hoppa till huvudinnehåll

Billigare tomter till företag tycker många kandidater i Österbotten

Valbås i Europaparlamentsvalet 2014.
Valbås i Europaparlamentsvalet 2014. Bild: Petteri Paalasmaa/All Over Press valkretsar,Europaparlamentsval,Vallokal,Kommunalvalet 2017,valbås

Yles valkompass inför kommunalvalet har nu öppnat och i Österbotten anser de flesta kandidater bland annat att kommunen ska erbjuda företag billiga tomter och att ungdomar ska tvingas till arbetspraktik.

I de 14 kommuner som hör till Yle Österbottens bevakningsområde har 515 kandidater, med en medelålder på 40 år, svarat på valkompassens frågor.

29,3 procent av de svarande är SFP:are. På andra plats kommer Kristdemokraterna med 16,3 procent och trea är Socialdemokraterna med 16,1 procent.

Billiga tomter och asyl

Bland frågorna som kandidaterna tagit ställning till kan man till exempel lyfta fram följande.

Nästan 90 procent av de svarande (= de som svarat "delvis av samma åsikt" eller "helt av samma åsikt") anser att kommunerna bör stöda företag genom att erbjuda dem billiga tomter.

Över 80 procent anser att deras kommun bör ta emot personer som beviljats asyl i Finland.

40,7 procent anser att det är bildningsnämnden som gör det viktigaste arbetet under den kommande valperioden. På andra plats kommer social- och hälsovårdsnämnden med 31 procent.

10,9 procent håller med om påståendet att befolkningsunderlaget i deras kommun är för litet för att man ska kunna upprätthålla lagstadgade uppgifter.

Ungdomar ska tvingas till praktik - skolorna ska servera vegetariskt

Kring 80 procent vill tvinga ungdomarna till fortsatta studier eller arbetspraktik efter grundskolan.

Över hälften anser att skolorna bör servera endast vegetarisk mat minst en gång i veckan.

Hälsovården på tapeten

I dessa reformtider fick kandidaterna givetvis också svara på frågor om hälsovården. Kring 65 procent (= de som svarat "delvis av annan åsikt" eller "helt av annan åsikt") tror inte att den kommunala hälsovården blir effektivare och billigare via privatisering.

Påståendet "Hur väl social- och hälsovårdstjänsterna fungerar är viktigare än var de är belägna" fick ett medhåll på kring 55 procent. Samtidigt höll kring 44 procent inte med om påståendet.

Modesta utgifter

55 procent av de svarande är män, modersmålet fördelar sig så gott som jämnt mellan svenska och finska.

Nästan hälften jobbar inom den privata sektorn, över 20 procent befinner sig utanför arbetslivet.

23,5 procent har angett "arbetare" som yrkesställning och de utgör den största gruppen. Vad gäller utbildning är det högskoleexamen som dominerar med 52,6 procent av de svarande.

När det gäller kommunalval är kostnaderna för valkampanjen rätt så modesta: Över 80 procent anger att deras kampanj kostar mindre än 500 euro.