Hoppa till huvudinnehåll

Miljövårdschef: Helst inget vatten ur Perho å för litiumanläggning

Perho å i Rödsö i Karleby.
Arkivbild. Perho å i Rödsö i Karleby. Perho å i Rödsö i Karleby. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist perho å

Anrikningssanläggningen för litium i Kaustby behöver stora mängder processvatten. Perho å och den konstgjorda sjön Vissavesi är de alternativ som står till buds.

Både stadsstyrelsen i Karleby och kommunstyrelsen i Kronoby är bekymrade över läget för Perho å. Programmet för miljökonsekvensbedömning (MKB) av projektet har behandlats i kommunerna.

Anrikningsanläggningen för litium i Kaustby beräknas behöva 160 kubikmeter processvatten i timmen för sin verksamhet. Processvattnet är tänkt att återvändas till 50-90 procent. Det betyder att stora mängder fortsättningsvis behövs dygnet runt, även under torra sommarperioder. Det finns enligt MKB programmet två alternativ till råvattenkälla, antingen från Perho å eller den konstgjorda sjön Vissavesi.

- Massor av utvecklingsprojekt för fisket har gjorts i Perho å och de lägsta flödena i Perho år får inte bli lägre än vad de är nu. Det betyder att vattnet hellre bör tas ur Vissavesi, säger miljövårdschef Michael Hagström i Karleby.

- Programmet har vissa brister, det beskriver läget bara på en generell nivå, vi får hoppas att utredningen är mera klarläggande så att vi kan ta ställning. När det gäller avloppsvattnet från anläggningen föredrar vi i Karleby alternativet via Köyhäjoki och sjöarna i Kronoby och inte direkt till Perho å. Det här är en strategisk linjedragning för att skydda Perho å för störningar.

Michael Hagström. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist energiförbrukning

Vad innehåller överskottsvattnet?

Några detaljer om vad det överskottsvatten som på det ena eller det andra sättet ska ledas tillbaka till Perho å innehåller finns inte beskrivet i programmet för miljökonsekvensbedömningen.

- Det finns inga stora risker för att det skulle handla om några sura sulfatjordar. Hur olika metaller beter sig i processen är lite fråga om gissningar eftersom det bara görs prover i pilotskala för tillfället, säger Michael Hagström.

- Den belastningsnivå som finns i Perho å nu skall inte markant få öka och det ser vi ju sedan vad avloppsvattnet kommer att innehålla enligt sökande.

- I praktiken handlar ett miljötillstånd om ett tillstånd att få förorena till en viss grad, nu är det bara en diskussion kring gränsvärden men jag litar på lagstiftningen och de beslutsfattare som besluter om tillstånden.

I det här skedet är det alltså bedömningsprogrammet som kommunerna gett utlåtande om, i ett senare skede i processen kommer bedömningsbeskrivningen som är bredare än programmet och som innehåller olika möjligheter och konsekvenserna av dem.

Läs också