Hoppa till huvudinnehåll

Hangöborna bygger hem åt häckande ejdrar

man med träkonstruktion invid hamn
Forskningsledare Mikael Kilpi med prototypen för ett ejderskydd. man med träkonstruktion invid hamn Bild: Yle/Monica Slotte ejder,häckning,Hangö,forskare mikael kilpi

Ejdern kom till Hangö den 1 mars i år och i april är det dags för häckning. Problemet är att ejdern är ett eftertraktat byte för havsörnen.

Hangöborna ska nu bygga ejderskydd med förhoppningen att fler ungar överlever. Söndagen den 19 mars klockan 11 är det byggtalko i Östra hamnen i Hangö.

Målsättningen är då att förfärdiga 50 skydd i form av små takkonstruktioner. Allmänheten är välkommen att delta.

mindre byggnad på klippö
Smultrongrundet är en bekant häckningsplats för ejdrarna. mindre byggnad på klippö Bild: Yle/Linus Westerlund Hangö,Smultrongrund (klippa),ejdrar

Ejderskydden läggs sedan ut på öarna söder om Hangö udd. Man kommer också att skapa ytterligare ett antal boplatser med hjälp av naturmaterial ute på holmarna.

Hungrig havsörn stör häckningen

Förhoppningen är att ejdrarna redan i vår ska acceptera de nya boplatserna, förklarar Mikael Kilpi, forskningsledare vid Yrkeshögskolan Novia.

- Den uppenbara faran är havsörnen som har blivit mycket vanligare. Det är den som ligger bakom den här kraschen i ejderbeståndet i ytterskärgården.

man invid mindre takkonstruktion
Ett ejderskydd kan se ut på olika sätt. man invid mindre takkonstruktion Bild: Yle/Linus Westerlund Hangö,Smultrongrund (klippa),häckning,forskare mikael kilpi

Nu försöker man skapa en omgivning där ejdrarna kan häcka ostörda. Om dom är under tak är dom inte lika synliga för en örn som svävar ovanför.

Holkar av olika design

Materialet till skydden har sponsorerats av lokala föreningar och företag. Hangö stads parkavdelning och turistbyrån deltar också i projektet.

I uppföljningsarbetet deltar personal från Tvärminne zoologiska station och Helsingforsnejdens ornitologiska förening Tringa.

Ejderhona som ruvar på sina ägg.
Ejderhonan måste tänka om. Ejderhona som ruvar på sina ägg. Bild: YLE/Monica Forssell ejderhona

- Våra ejdrar har inte för vana att häcka i konstgjorda skydd, som de gör på Island och i Norge. Men vi tror att det kan lyckas om vi lägger skydd på gamla boplatser, bedömer Kilpi.

Spår efter lyckad förlossning

Vid Smultrongrundet häckar redan ejdrar. De låter sig inte störas av gästhamnens verksamhet eller bastubadande besökare. Ejdrarna söker sig in mot staden och ser inte människan som ett hot. Det verkliga hotet finns ute till havs.

Hinnor från ejderägg och dun i fjolårsbo.
Här har ejdern häckat i fjol. Hinnor från ejderägg och dun i fjolårsbo. Bild: Yle/Linus Westerlund Hangö,Smultrongrund (klippa),häckning,forskare mikael kilpi

Mikael Kilpi inspekterar fjolårets naturliga boplatser. Här har ejderhonorna självmant sökt skydd av klippor eller buskage. Äggrester är ett bevis på att ejderungen tagit sig ur ägget. I boet finns också gammalt dun.

- Nu gäller det att få äldre honor att lära de yngre att häcka på ett nytt sätt.