Hoppa till huvudinnehåll

Unga i Hangö: Det är inte stor skillnad mellan partierna

Tre unga kvinnor och en ung man står tillsammans. De är elever i Hangö gymnasium och heter Johanna Bäckman, Pontus Ahlvik, Jenni Rahja och Emilia Multisilta.
Johanna Bäckman och Pontus Ahlvik (längst bak) och Jenni Rahja och Emilia Multisilta tyckte att det var en intressant valdebatt i Hangö. Tre unga kvinnor och en ung man står tillsammans. De är elever i Hangö gymnasium och heter Johanna Bäckman, Pontus Ahlvik, Jenni Rahja och Emilia Multisilta. Bild: Yle/Marica Hildén pontus ahlvik

Partierna i Hangö har väldigt likadana åsikter. Det konstaterar Emilia Multisilta, Jenni Rahja, Pontus Ahlvik och Johanna Bäckman i Hangö gymnasium. De lyssnade på en valdebatt som Hangö gymnasium och Hankoniemen lukio ordnade.

Partierna och gruppen Hanko 2016 Hangö hade skickat en representant var till valdebatten i fredags (10.3). Kandidaterna fick svara ja eller nej på de första frågorna. Den första frågan var om Hangö borde sänka skattesatsen.

De flesta svarade med ett västnyländskt jonej.

Deltagarna i Hangögymnasiernas valdebatt:

Tom Rönnblad (SDP)
Birgitta Gran (VF)
Pekka Tuunanen (Sannf)
Timo Sarojärvi (Grön)
Mira Haahti (FKP)
Pirkko Heinänen (Saml)
Sven Sundström (Hangö 2016 Hangö)
Theo Sjöblom (SFP)

Birgitta Gran från Vänsterförbundet tyckte att hon inte kunde svara på annat sätt eftersom ett ja eller ett nej kräver en förklaring. Och det fick kandidaterna inte ge.

Kandidaterna var också positiva till att Hangö kunde ta emot flera flyktingar. De vill också att Hangö ska fortsätta som självständig stad.

"Slå samman gymnasierna i Hangö"

Debatten hölls i Hankoniemen lukios auditorium och de båda gymnasiernas framtid var förstås ett ämne som togs upp i valdebatten. Alla kandidater ansåg att båda gymnasierna behövs, annars finns bara grundskolan kvar i Hangö.

Mira Haahti (FKP) tyckte att gymnasierna kunde slås samman. Det kunde De grönas Timo Sarojärvi hålla med om, men han ansåg att det i så fall enbart är den administrativa sidan som slås samman. Skolbyggnaderna ska vara kvar.

Birgitta Gran sade att det finns en risk för att elevunderlaget blir för litet i Hangö.

- Vi borde fundera på om något av gymnasierna kunde bli ett specialgymnasium. Det skulle kunna locka elever från Ekenäs.

Politiker i Hangö sitter i valdebatt i Hankoniemen lukio. Theo Sjöblom (SFP), Sven Sundström (Hangö 2016), Pirkko Heinänen (Saml), Mira Haahti (FKP), Timo Sarojärvi (Grön), Pekka Tuunanen (Sannf), Birgitta Gran (VF) och Tom Rönnblad (SDP).
De politiker som deltog i valdebatten i Hangö var (från vänster) Theo Sjöblom (SFP), Sven Sundström (Hanko 2016 Hangö), Pirkko Heinänen (Saml), Mira Haahti (FKP), Timo Sarojärvi (Grön), Pekka Tuunanen (Sannf), Birgitta Gran (VF) och Tom Rönnblad (SDP). Politiker i Hangö sitter i valdebatt i Hankoniemen lukio. Theo Sjöblom (SFP), Sven Sundström (Hangö 2016), Pirkko Heinänen (Saml), Mira Haahti (FKP), Timo Sarojärvi (Grön), Pekka Tuunanen (Sannf), Birgitta Gran (VF) och Tom Rönnblad (SDP). Bild: Yle/Marica Hildén valdebatt i hangö 2017

Tom Rönnblad (SDP) sade att personalen är gymnasiernas styrka i Hangö.

- Det finns bra personal i gymnasierna och högstadierna. Om gymnasierna försvinner så kraschar högstadierna.

Högstadieeleverna borde höra mera om gymnasiet

Emilia Multisilta i Hangö gymnasium efterlyste mera samarbete mellan de två gymnasierna i Hangö och även med gymnasier utanför hemorten.

Skolkamraten Jenni Rahja var orolig över de små årskullarna i Hangö gymnasium.

- Vi borde prata mera om gymnasiet med högstadieeleverna så att de väljer gymnasiet.

En massa elever sitter i ett auditorium i Hankoniemen lukio och lyssnar på valdebatt 2017.
Elever från Hangö gymnasium och Hankoniemen lukio samt elever i årskurs nio lyssnade på valdebatten i finska gymnasiets auditorium. En massa elever sitter i ett auditorium i Hankoniemen lukio och lyssnar på valdebatt 2017. Bild: Yle/Marica Hildén hangö gymnasium hankoniemen lukio elever

Det finns knappast en chans att få någon annan utbildning till Hangö, invånarantalet är för lågt, sade gymnasisten Pontus Ahlvik.

Johanna Bäckman studerar också i Hangö gymnasium, men hon är även kandidat i valet på SFP:s lista. Som politiker ser hon ingen möjlighet till någon annan utbildning än grundskolan och gymnasierna.

- Det skulle kanske kunna vara möjligt om vi fick andra saker i staden i skick, men vi är ändå för få invånare.

Nya arbetsplatser = mera invånare

Antalet invånare i Hangö var också ett ämne i debatten. Hur ska man göra för att öka antalet Hangöbor?

Tom Rönnblad ansåg att flera arbetsplatser skulle locka mera människor till Hangö. Vardagen med skolor, dagvård och sjukvård måste också fungera för att Hangö ska verka lockande.

Elever från Hangö gymnasium och Hankoniemen lukio leder valdebatt i Hangö 2017. De heter Arthur Alen, Viivi Lejon, Jedi Kotulainen, Sebastian Lindholm och Nikodemus Kraufvelin.
Arthur Alen, Viivi Lejon, Jedi Kotulainen, Sebastian Lindholm och Nikodemus Kraufvelin ledde valdebatten. Elever från Hangö gymnasium och Hankoniemen lukio leder valdebatt i Hangö 2017. De heter Arthur Alen, Viivi Lejon, Jedi Kotulainen, Sebastian Lindholm och Nikodemus Kraufvelin. Bild: Yle/Marica Hildén valdebatt i hangö 2017

Theo Sjöblom från SFP konstaterade att det behövs evenemang på vintern i Hangö. Nu är det alldeles för litet liv på gatorna på vinterhalvåret.

Flera politiker sade att kommunikationsmedlen borde förbättras så att man kan ta sig till och från Hangö när man jobbar.

Unga flyttar, men kan komma tillbaka

De fyra gymnasiestuderande som Yle Västnyland pratade med har planer på att studera på annan ort efter gymnasiet. De kommer tillbaka om det finns jobb i Hangö, men då måste det också finnas annat att göra än att bara arbeta.

- Det måste finnas evenemang på vintern också så att staden inte bara lever på turisterna på somrarna, sade Jenni Rahja.

Johanna Bäckman konstaterade som politiker att det finns tomma fabrikslokaler i Hangö och att staden borde locka nya företag till dem. Det skulle kunna öka antalet invånare i Hangö.

Elever från Hangö gymnasium och Hankoniemen lukio lyssnar på valdebatt i Hangö 2017.
Auditoriet i Hankoniemen lukio i Hangö var välfyllt. Elever från Hangö gymnasium och Hankoniemen lukio lyssnar på valdebatt i Hangö 2017. Bild: Yle/Marica Hildén hangö gymnasium hankoniemen lukio elever

Det är inte bara staden som ska ordna allt möjligt, sade Sannfinländaren Pekka Tuunanen till ungdomarna i auditoriet.

- Det krävs också något från er sida. Ungdomarna måste berätta för politiker och tjänstemän vad de vill att ska göras i Hangö.

Tom Rönnblad ansåg att de som är under 18 år inte ska behöva betala avgifter för de verksamheter de deltar i. Det tyckte Jenni Rahja att är en bra idé.

- Ungdomars liv ska inte begränsas av att det inte finns tillräckligt med pengar.

Röstar för att påverka

Pontus Ahlvik konstaterade att staden ekonomi sätter gränser för vad som kan ordnas för ungdomarnas del, men han hoppades ändå att det ordnas så mycket aktiviteter som möjligt.

Emilia Multisilta och Johanna Bäckman får rösta i kommunalvalet den 9 april.

- Det är viktigt att påverka dem som bestämmer, sade Emilia Multisilta.

Jenni Rahja och Pontus Ahlvik hinner inte fylla 18 förrän valdagen är här. De kommer att rösta nästa gång det är val för att kunna påverka.

Var görs besparingar om ni måste?

Eleverna i Hangö gymnasium och Hankoniemen lukio hade många frågor till kandidaterna som deltog i valdebatten i Hangö i fredags.

De frågade till exempel hur kandidaterna sparar pengar då de måste göra det. Sven Sundström (Hanko 2016 Hangö) sade att allt "rådderi" måste upphöra.

- Besluten ska fattas på en gång och inte ältas med jurister efteråt.

Pirkko Heinänen från Samlingspartiet hade inga konkreta förslag på var staden kan spara. Men då man effektiverar arbetet så får ingen bli lidande. Mira Haahti (FKP) sade att inget får tas från de fattiga, barn och unga.

Staden får inte spara på skolorna, sade Timo Sarojärvi från De gröna.

- Då staden sparar måste vi se över de tjänster som finns och fundera på vad vi vill ha kvar. Om vi vill ha något som staden inte kan betala för, så måste vi själva göra det.

barnen lagartr "mat"
Barn och unga ska inte lida då staden sparar, säger kommunalvalskandidater i Hangö. barnen lagartr "mat" Bild: Yle/Robin Halttunen Barnklubb,barn

Pekka Tuunanen (Sannf) och Birgitta Gran (VF) är invalda i nuvarande fullmäktige och de kunde inte komma på var staden skulle kunna spara.

- Det var så smärtsamt att göra upp den förra budgeten, sade Gran.

Tom Rönnblad (SDP) sade att politikerna skurit ner så mycket att det inte finns något mera att skära i. Däremot trodde han att det är avgörande hur stadens personal mår.

- Då personalen är motiverad så får man mera gjort och det leder till effektivitet.

Theo Sjöblom (SFP) visste inte var han skulle spara, så han föreslog att man sparar litet över allt.

Har Hangö stad skött Hangö havsbad på ett bra sätt?

SDP:aren Tom Rönnblad, Pekka Tuunanen (Sannf) och Birgitta Gran (VF) tyckte att det är bra att havsbadet finns.

- Men det är synd att spaet är stängt för allmänheten på sommaren, sade Teho Sjöblom (SFP).

Mira Haahti (FKP) sade att hon förstår att Regatta Spa vill ha utdelning från spaet. Hon trodde också att Hangö havsbad kan vara bra för turismen.

Bassängen i Hangö havsbad
Hangö havsbad. Bassängen i Hangö havsbad Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,bassäng hangö havsbad

Debatten om havsbadet har varit lång och intensiv bland Hangöborna. Pirkko Heinänen (Saml) sade att hon inte alls tycker om smutskastningen på sociala medier.

Havsbadet skulle vara bra att ha om allt hade gjorts på rätt sätt, sade Sven Sundström (Hanko 2016 Hangö).

- Badet har inte lett till något annat än negtiv respons.