Hoppa till huvudinnehåll

Borgå stängde skolor - men lärarna är kvar

Kråkö skola
Kråkö skola ska stänga inom kort. Arkivbild Kråkö skola Bild: Yle kråkö

Utbildningsdirektör Rikard Lindström är nöjd med att Borgå satsar på att behålla kvaliteten på undervisningen framom lokaler. Borgå är den kommun som har stängt eller slagit ihop flest svenskspråkiga skolor i hela landet.

Valfrågor

Svenska Yles serie Valfrågor rapporterar om de viktigaste frågorna i kommunalvalet varje måndag och en torsdag under tre veckor

Frågorna är skola 13.3, jobb & näringsliv 20.3, boende 23.3 och kultur 27.3

Vi gör nedslag i kommunerna, ger olika synvinklar och analyserar

Du hittar våra artiklar om kommunalvalet samlade på Svenska.yle.fi/val

Den statistik som Svenska Yle har tagit fram visar på att Borgå inte har skurit i lärartimmar per hundra elever trots att skolorna är betydligt färre än för tio år sedan.

Man kan alltså säga att Borgå inte har sparat på antal lärare i och med att skolorna har minskat i antal. Snarare är trenden den att antalet lärare har ökat.

Utbildningsdirektör Rikard Lindström
Utbildningsdirektören i Borgå Rikard Lindström. Arkivbild Utbildningsdirektör Rikard Lindström Bild: Yle/Jonas Blomqvist rikard lindström

- Jag tycker att det är en positiv sak att vi tänker att människorna är viktigare än väggarna, säger Lindström.

Om det behöver sparas så har Borgå snarare sparat på lokaler än på personal. Det här har enligt Lindström varit en klar satsning från politikerhåll.

Färre assistenter än tidigare

Då det kommer till antalet assistenter skedde en minskning i Borgå för några år sedan. Det var enligt Lindström ett strategiskt val att minska på antalet handledare eftersom Borgå hade förhållandevis många jämfört med andra kommuner.

Borgå gjorde om undervisningen så att den i dag i större utsträckning sköts av lärare med pedagogisk utbildning och inte av assistenter.

- Vi har satsat mera på undervisningen under de senaste åren och gör det också framöver.

Skolgångshandledare Denise Lönnroth hjälper till med matematikuppgifterna
Denise Lönnroth är skolgångshandledare i Borgå. Arkivbild. Skolgångshandledare Denise Lönnroth hjälper till med matematikuppgifterna Bild: Yle/Lone Widestam skolgångshandledare

Skolcoacharna borde bli permanenta

Borgå ligger fortfarande under landets medeltal då det kommer till lärartimmar per hundra elever. Lindström kan inte direkt säga vad det här beror på men anser att det är beklagligt.

Borgå har i dag lättare att få specialklasslärare än tidigare, men det är fortfarande en utmaning att anställa speciallärare.

Borgå har satsat på en bättre undervisning för barn och unga som behöver förstärka sina sociala färdigheter och lära sig kontrollera sina känslor. Här skulle det enligt Lindström ännu behövas en person som koordinerar det hela.

Staden har varit med i ett tidsbundet projekt med skolcoachar. Tiden börjar ta slut och det är en utmaning att få systemet att bli permanent.

person med mobiltelefon och ryggsäck i knät
Borgå skulle vilja ha kvar skolcoachar åtminstone i de högre klasserna. Arkivbild. person med mobiltelefon och ryggsäck i knät Bild: Yle/Veronica Montén Mobiltelefoner och -apparater,skolor,smarttelefoner,skolelever,Raseborg,Ekenäs högstadieskola

"Skolmiljön ska vara trygg"

Utbildningsdirektör Rikard Lindström önskar att det nya fullmäktige ska ta avstamp i att skapa en trygg, modern och flexibel skolmiljö. Med trygg menar Lindström också en skola som inte lider av inomhusluftsproblem.

Lindström tycker också att det är viktigt att fortsätta prioritera personalen och människorna framom lokalerna. Det är kunniga lärare som skapar en bra inlärningsmiljö.

Till sist önskar han att de politiker som blir invalda i stadsfullmäktige ska göra upp en strategi som är så konkret som möjligt. Strategin ska vara lätt för tjänstemännen att följa i praktiken.