Hoppa till huvudinnehåll

Flera partier vill ha en egen svensk skola med årskurserna ett till nio i S:t Karins

S:t Karins fullmäktigeklubba
Inför kommunalvalet är det många som tycker att det finns marginal för förbättringar då det gäller den svenska servicen i S:t Karins. S:t Karins fullmäktigeklubba Bild: Yle/Monica Forssell fullmäktigeklubba

Det är inte bara SFP som inför kommunalvalet lyfter fram behovet av en egen sammanhållen grundskola på svenska i S:t Karins.

I dag erbjuder staden förskola och de sex första klasserna i egen regi. Resten av grundskolan, eller det så kallade högstadiet, går de svenskspråkiga eleverna i S:t Olofsskolan i Åbo.

Valfrågor

Svenska Yles serie Valfrågor rapporterar om de viktigaste frågorna i kommunalvalet varje måndag och en torsdag under tre veckor

Frågorna är skola 13.3, jobb & näringsliv 20.3, boende 23.3 och kultur 27.3

Vi gör nedslag i kommunerna, ger olika synvinklar och analyserar

Du hittar våra artiklar om kommunalvalet samlade på Svenska.yle.fi/val

S:t Olofsskolans lärarrum med texten St Olofsskolan skrivet på väggen ovanför.
I S:t Olofsskolan i Åbo finns utrymme för elever från S:t Karins - men borde S:t Karins ändå satsa på en egen skola? S:t Olofsskolans lärarrum med texten St Olofsskolan skrivet på väggen ovanför. Bild: YLE/Elin Willows s:t olofsskolan,Åbo

Charlotta Häggblom är en av Svenska folkpartiets sex kandidater. Hon jobbar själv som lärare i Braheskolan i Åbo och tycker att S:t Karins borde överväga ett eget högstadium på svenska.

- Men vad S:t Karins än beslutar så påverkar det både S:t Karins och Åbo på lång sikt. Här är två städer som behöver fundera på på vilket sätt man kan samarbeta och hur långt det är realistiskt att samarbeta. För S:t Karins egen del är det ju nog också viktigt att själv bygga upp någonting för framtiden då den egna befolkningen ökar.

S:t Karins svenska skola
S:t Karins svenska skola Bild: Yle/Monica Forssell s:t karins svenska skola,skolor

Men inte bara SFP flaggar för bättre svensk service i S:t Karins.

- Jag tycker det är ganska viktigt eftersom det lockar människor att flytta till S:t Karins. Skolor och dylikt ökar också sysselsättningen så det är bra för en stad att ha också skolor på svenska, säger Jaana Shelby (Kristdemokraterna) och får medhåll av Tapani Mannien (Vänsterförbundet).

- Det skulle vara bra att få de där tre klasserna som saknas, anser Markus Ollila (Centern) och tillägger att en sammanhållen grundskola på svenska också skulle gagna den finskspråkiga befolkningen som då också kunde låta sina barn gå i svensk skola och på så sätt lära sig det andra inhemska språket.

S:t Karins skylt
S:t Karins skylt Bild: Yle/Monica Forssell S:t Karins,skylt

Anton Vaaranmaa, kandidat för De gröna håller med om att staden allvarligt bör fundera på att skapa en svenskspråkig sammanhållen grundskola i staden.

- Nu då det byggs en ny större skola i Valkeavuori och nu när S:t Karins svenska skola finns i centrum vid Hovirinta skolas utrymmen så kanske det skulle vara naturligt att utvidga skolan där.

Också Risto Laalo, kandidat för Socialdemokraterna ser positivt på en sammanhållen grundskola på svenska i S:t Karins, men Laalo vill att staden lyssnar på de berörda.

- Man kan inte riktigt säga ja eller nej. Det beror på många saker. Närmast vad barnens föräldrar och barnen själv tänker. Är det så att vi borde grunda ett nytt högstadium eller föredrar de ett bekant högstadium. Om föräldrarna vill det så är jag säker på att SDP:s inställning är positiv, säger Laalo.

Sannfinländarns inställning till en utvidgning av den svenska skolan sammanfattas av Janne Aso, ordförande för Sannfinländarna i S:t Karins.

Han säger att Sannfinländarna förbundit sig till att följa den skolstrategi som gjorts upp i S:t Karins. Enligt den modellen skulle man, enligt Aso, bygga en sammanhållen grundskola i Hovirinta och genom att anställa högstadielärare som kan undervisa på båda språken skulle man kunna erbjuda högstadieundervisning också åt de svenskspråkiga eleverna.

Enligt Aso räcker antalet svenskspråkiga elever inte till för att skapa en helt egen sammanhållen grundskola på svenska.

Laura Langh-Lagerlöf som ställer upp för Samlingspartiet är inne på lite samma linje som Aso.

- Bara det finns tillräckligt med elever! Det är kanske lite där på gränsen att för att kunna ha tillräckligt med ämnen och språk att välja mellan. Elevantalet är kanske aningen litet ännu i det här läget. Men antalet elever växer hela tiden.

I dag är cirka 1300 (drygt 4%) av stadens 32 000 invånare svenskspråkiga. År 2015 var 3,5% av invånarna svenskspråkiga.

Fotnot: Svenska folkpartiets, Centerns, Kristdemokraternas, Socialdemokraternas, Samlingspartiets, Vänsterförbundets och De grönas kandidater intervjuades för ett radioinslag 13.3.2017. Ett kriterium för att delta i inslaget var att kandidaten talar svenska. Sannfinländarna, som också har kandidater i S:t Karins deltog inte i radioinslaget eftersom ingen av kandidaterna talar svenska.

Kommunalvalskandidater i S:t Karins

Samlingspartiet:
Aaltonen Mikko, advokat
Aaltonen Rami, inspektionschef
Aaltonen Tino, företagare
Ahokas Petri, klasslärare
Ahola Sari, studerande
Alakiikonen Riikka, karriärsplanerare
Alander Matti, företagare
Arell Erkki, lärare
Haltia Juha, företagare
Hamburg Nina, företagare, arbetspsykolog
Haroma Jukka, ekonomichef, merkonon
Helttula Jukka, förvaltningsdoktor
Hilakari Laura, service manager
Hurme Hannu, prost
Hyppönen Sirpa, biblotekarie
Javanainen Jukka, företagare
Kannisto Petri, vd
Kavalto Aatu, studerande
Keskilä Vesa-Pekka, enhetschef
Korvensyrjä Pentti, företagare
Koski Jaakko, lantbruksföretagare
Kouki Ville, klasslärare
Kulmala Tomi, fältchef, sjukvårdare
Kuusisto Minna, studerande, idrottsinstruktör
Kuusisto Tero, IT manager
Laitinen Johanna, klasslärare
Langh-Lagerlöf Laura, företagare
Lavanti Antti, psykolog, seniorkonsult
Lehtovaara Päivi, ekonom, företagare
Lindqvist Anne, vd
Lintulahti Pasi, klasslärare
Loukonen Mika, rättstradenom, försäljare
Luomala Risto, grundskolelärare
Merivuori-Marisa Petra, produktions- och utvecklingsexpert
Myntt Ulla-Maija, fastighetsförmedlare, företagare
Mäki Atte, studerande
Mäkinen Paula, häradsdomare, pensionär
Nevalainen Paavo, institutsofficer
Nieminen Petra, studerande
Nissilä Riitta, planeringsingenjör, pensionär
Närvä Jarmo, företagare
Pentti Niko, systemexpert
Perheentupa Christian, kapten, officer
Pyökäri Toni, brandförman, företagare
Rannikko-Laine Malla, planerare
Rantanen Juhani, utvecklingschef
Ruohonen Marki, studerande
Saario Heidi, expert på internationell handel
Salminen Jarkko, gatuingenjör
Salmio Marja-Helena, rektor, pensionär
Salo Tiina, kardiolog
Sarén Teija-Rita, daghemsföreståndare
Sarvanto-Hohtari Susanna, förvaltningschef
Sirkiä Hanna, ämneslärare
Sokajärvi Pentti, studerande
Survonen Minna, sjukvårdare, boendeenhetschef
Sysinoro Olli-Pekka, it-konsult
Tanttu Tino-Tapani, samhällspedagog, hälsomotionsutvecklare
Tapper Keijo, pensionär
Uimonen Matti, bygnadsingenjör
Uotila Marjo, projektchef
Vahtola Pirjo, prost
Vaiste Marja, företagare
Vauranoja Sanna, företagare
Veira Elsa, speciallärare
Vikström Eeva, sjukvårdare, pensionär
Wahlsten Mika, ingenjör, företagare
Ylä-Poikelus Janne, ingenjör
Ylä-Poikelus Niko, studerande

Centern i Finland:
Airio Mirja, socialdirektör
Erkkilä Raimo, kriminalkomissarie
Filatoff Katja, företagare
Heimonen Marko, it-stödperson
Hollmén Kimmo (obunden), vd, områdesombud
Hörkkö Ulla, projektchef
Keskikastari Mikko, företagare
Korvensyrjä Juhani, pensionär, jordbrukare
Lange Birgitta, specilallärare
Lenkkeri Aila, värdinna
Ollila Markus, musiklärare
Raittila Tapani, byggnadsinspektör
Rantala Marjatta, km
Sillanpää Aimo, forskare, docent
Sysinoro Marko, geomembranmontör
Torvinen Marika, barnskötare
Tuomarila Tiina, sjukvårdare
Tuominen Juha, företagsexpert
Tuominen Leena, psykoterapeut, pensionär
Tähkämaa Sanna, jordbrukare, företagare
Välivaara Pauliina (obunden), arbetsplatshälsovårdare, arbetsskyddsfullmäktig

Svenska folkpartiet i Finland:
Gustafsson Åsa, tf. barnhemschef, socionom
Häggblom Charlotta, klasslärare
Koivunen Jånna, barnledare
Lindström Kaj, maskinmontör, pensionär
Kvist Mårten, medicine- och kirurgie doktor
Eklund Björn, övermaskinmästare

Kristdemokraterna i Finland:
Ilos Markku, specialläkare
Inhali Murat, restonom, elektronikmontör
Koho Eija, sjukvårdare
Lehtonen Veijo, rörmontör
Levänen Tuomas, översättare, församlingsmedarbetare
Peltonen Kaarina, kantor, pensionär
Roine Liisa, pensionär
Seivästö Ismo, prost
Shelby Jaana, översättare, företagare
Toivonen Toni, klasslärare
Tulonen Jari, hälsoinspektör
Viherkoski Sirpa, pensionär

Vänsterförbundet:
Asklöf Petri, studerande
Fredriksson Kaj, lagerarbetare
Föhr Päivi, närvårdare
Gawish Maarit, sekreterare, försäljningsrepresentant
Hongisto Toni, studerande
Hotakainen Emma Maria, studerande
Kallio Pentti, vd
Kapanen Katri, socionom
Kapanen, Matti, psykiatrisk sjukvårdare, ungdomssledare
Kosola Riikka, danskonstnär
Laaksonen Annina, försäljare
Laine Tuomo, elmontör
Manninen Tapio, pensionär
Niemiaho Mauno, pensionär, verktygstillverkare
Ntawuhiganayo Semus, tolk
Pesch Tom, grafisk planerare, intgrationshandledare
Silvander Liisa, hjälphandledare
Tammien Niina, kosmetolog, hemmamamma
Yläoja Elina, anstaltsvårdare

Gröna förbundet:
Ailoranta Assi, socialarbetare, universitetslärare
Eriksson Terttu, klasslärare, arbetshandledare
Haapamäki Eeva-Maria, studerande
Hannula Laura, designer, företagare
Heikkilä Tina, ingenjör
Hummelholm Eeva, snickare, hemmamamma
Iljin Mirta, vårdare
Kirjonen Timo, miljövårdare
Kiuru Aaro, sjukhusfysiker
Kurkilahti Tomi, marknadsföringsplanerare, vd
Lampikoski Jukka, vd, företagare
Lehto Kirsi, forskare
Lehtonen Jari, it-chef
Leino Jani, servicechef, ekonom
Leiwo Liinaleena, bibliotekarie, verksamhetschef
Mahkonen Beatriz, kundservicechef
Oksanen Taisto, studerande
Porjo Niko, fysiker
Rainio Kalle, biolog
Rantala Markus, docent i evolutionsbiologi
Rautanen Hannu, rektor
Saarinen Jarkko, lektor
Saario Mari, business director
Sipola Tiia, socionom
Suutari Anneli, pensionär
Tonttila Anna, socialarbetare
Tuokko Saila, bokförare
Tuomarmäki Minna, studerande
Uotila Päivi, avdelningshjälp
Vaaranmaa Anton, it-expert, musiker
Virta Sofia, mentalvårdare
Vuori-Lehti Minna, specialplanerare
Wegelius Outi, specialläkare i barnpsykiatri

Socialdemokratiska partiet:
Aaltonen Anitta, speciallärare
Alho Niina, sjukvårdare
Eliassi Omar, studerande
Elo Arto, företagare
Granlund Milla, studerande
Gustafsson Irja, socialledare
Helander Hemmo, fastighetsskötare
Isomäki Hellu, företagare
Järvinen Jarkko, pensionär
Järvinen Jere, ungdomsledare
Järviö Jarmo, pensionär
Kaukonen Pekka, bilförsäljare
Kiukanen Susanna, montör
Koivisto Esko, pensionär
Kosonen Henrik, företagare
Laaksonen Mira, företagare
Laaksonen Pentti, pensionär
Laalo Risto, ekonomiedirektör
Lehtisalo Esko, socionom
Lehtonen Riitta-Liisa, sjukvårdare
Lehtonen Tiina, marknadsföringsansvarig
Loponen Markku, pensionär
Mellanen Tapani, byggnadsingenjör
Mäki Antti, reservdelsförsäljare
Nenonen Marjatta, pensionär
Nikkonen Kari, ansvarig fältmästare
Närvä Katariina, målare
Pihlava Kauko, pensionär
Ranne Juuso, lärare
Reponen Mira, hälsovårdare
Ruohonen Pirjo-Riitta, lärare
Saarikko Simo, advokat
Sirén Jukka, doktor i ledarskap
Suominen Heikki, pensionär
Vaitinen Marja, pensionär
Vikstedt Tuomo, besiktningsman
Viljanen Marjukka, närvårdare
Virkki Marja-Leena, socialarbetare
Virkkua Timo, konferencier
Vuori Jouni, grävmaskinschaufför
Vuori Mikko, disponent
Heinonen Markus, diplom ingenjör

Sannfinländarna:
Aso Janne, brandinspektör
Brusi Antti, pensionär
Elo Diana,pensionär
Eskelinen Veikko, företagare
Helispuro Jari, it-montör
Holmberg Kristiina, närvårdare
Huhtala Johanna, närståendevårdare
Huttonen Hans, hemma-pappa
Kujanpää Marja-Liisa, kyrkvaktmästare
Kulovac Elvis, förman
Kääriäinen Tuomo, sjukvårds studerande
Laakso Lauri, studerande
Laihinen Pasi, plåtslagare
Laivila Riikka, närvårdare
Lempiäinen Lauri, svetsare
Leppänen Tommi, kontaktchef
Nikula Heidi, studerande
Pulli Atte, ingenjör
Puranen Vesa, maskinmontör
Tikkanen Salla, byråsekreterare
Toivonen Matti, elmöntör
Virtanen Veli-Matti, chaufför
Vänskä, företagare
Yrjänäinen Kari, busschaufför