Hoppa till huvudinnehåll

HFD: Raseborgs stad hade rätt att säga upp Hakkarainen

Jyrki Hakkarainen
Jyrki Hakkarainens klagan i Högsta förvaltningsdomstolen har förkastats. Jyrki Hakkarainen Bild: YLE / Bubi Asplund hakkarainen

Raseborgs stad gjorde rätt då staden sade upp utvecklingsdirektör Jyrki Hakkarainen från sin tjänst i december 2012. Även Högsta förvaltningsdomstolen har förkastat Hakkarainens besvär.

Högsta förvaltningsdomstolen har i dag (13.3) beslutat att Helsingfors förvaltningsdomstols beslut står fast. Helsingfors förvaltningdomstol beslöt 2014 att Raseborgs stad inte gjorde fel då staden sade upp Jyrki Hakkarainen. Domstolen beslöt också 2014 att det var rätt av staden att ge Hakkarainen en varning.

Raseborgs tidigare stadsdirektör Mårten Johansson gav en skriftlig varning åt utvecklingsdirektör Jyrki Hakkarainen den 2 oktober 2012. Varningen gavs eftersom Hakkarainen inte betett sig lojalt mot sin arbetsgivare.

Brev med kritik

I september 2012 skrev Hakkarainen ett brev till stadsstyrelsen där han kritiserade stadens ledning. Brevet ansågs vara osakligt och handlingen något som en ledande tjänsteman inte gör. I varningen konstaterades också att Hakkarainen inte utfört sitt arbete ordentligt.

Den 17 december 2012 beslöt Raseborgs stadsstyrelse att säga upp Jyrki Hakkarainen. Uppsägningen motiverades bland annat med att han inte hade varit lojal och hade fått en varning. Hakkarainen hade också skadat stadens anseende, gett en felaktig bild av staden och skadat stadsdirektör Mårten Johanssons anseende.

HFD håller med förvaltningsdomstolen

Jyrki Hakkarainen besvärade sig i Helsingfors förvaltningsdomstol som avslog hans besvär. Det samma gör nu Högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar att domstolen inte undersöker Hakkarainens klagan om att Johansson var jävig då han gav varningen.

HFD förkastar också de övriga punkterna i Hakkarainens klagan. Hakkarainen ville att Helsingfors förvaltningsdomstols beslut om uppsägningen och varningen som Mårten Johansson gav honom skulle förkastas.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland