Hoppa till huvudinnehåll

Sjundeårektor: 20 elever i en klass är idealet

Språkbadselever på Vaasan Keskuskoulu.
I Sjundeå finns det inga begräsningar för hur stora klasserna får vara. Det finns det däremot i Raseborg. Språkbadselever på Vaasan Keskuskoulu. Bild: Yle/Joni Kyheröinen elever,klassrum

Den här tiden på året planerar kommunerna hur klassindelningen ska se ut i skolorna i höst. Man kunde kanske tro att en lärare föredrar små klasser, men så är inte alltid fallet. I min idealklass finns runt 20 elever berättar Katarina Lodenius, lärare och rektor i Sjundeå svenska skola.

Katarina Lodenius har jobbat som lärare i flera år och har erfarenhet av både stora och små klasser.

- Om antalet elever går väldigt mycket över 24 blir klassen för stor och om antalet går mycket under 20 kan det bli svårt att hitta kompisar i gruppen. Eleverna tar det utrymme den vuxna har att ge. Läraren lär känna eleverna bättre om de är färre, men de lära också känna läraren bättre, det har sina sidor, säger Lodenius.

Katarina Lodenius
Katarina Lodenius är rektor i Sjundeå svenska skola och undervisar i en klass där det både finns elever i årskurs 1 och 2. Katarina Lodenius Bild: Yle/Veronica Montén Sjundeå,Västnyland,klassrum,Rektor,sss

Tina Nordman som är tf undervisningschef i Raseborg säger att det är svårt att ge ett exakt elevantal för en idealklass eftersom skolklasserna kan se så olika ut.

- Det är fast i så många olika saker. Det är fast i elevunderlaget, i vilket ämne man undervisar, elevernas behov och möjligheten att ha en kompanjonlärare eller ett skolgångsbiträde i klassen, säger Nordman.

Valfrågor

Svenska Yles serie Valfrågor rapporterar om de viktigaste frågorna i kommunalvalet varje måndag och en torsdag under tre veckor

Frågorna är skola 13.3, jobb & näringsliv 20.3, boende 23.3 och kultur 27.3

Vi gör nedslag i kommunerna, ger olika synvinklar och analyserar

Du hittar våra artiklar om kommunalvalet samlade på Svenska.yle.fi/val

Mindre pengar - större grupper

Förenklat kan man säga att ju större klasserna är desto färre lärare behövs och desto mindre pengar behöver kommunen sätta ut på lärarlöner. Därför blir skolklasserna ofta större när pengarna tryter i kommunerna.

En kvinna i svart jacka står ute vid en ek. Hon heter Tina Nordman.
Tina Nordman är tf undervisningschef i Raseborg. En kvinna i svart jacka står ute vid en ek. Hon heter Tina Nordman. Bild: Yle/Veronica Montén bildningsdirektörer,västnyland,Raseborg

Antalet klasser i en skola begränsas av timresursen, det vill säga antalet veckotimmar som skolan får lov av kommunen att använda för undervisning.

- Vi får en resurs med timmar som vi fördelar på de lärare som finns i huset. Vi har ju på det sättet gränser för hur små grupper vi kan ha beroende på hur mycket pengar vi har och hur många lärare vi har möjlighet att anställa, förklarar Lodenius.

Varierande klasstorlekar

I den största klassen i Sjundeå svenska skola finns 27 elever och i den minsta 16 elever under läsåret 2016 - 2017.

Inskrivningen av de nya förstaklassarna är undanstökad för i år och nu planeras hur klassindelningen ska se ut i höst.

- Vi har i ledningsgruppen funderat ut ett alternativ och sedan funderar vi tillsammans med lärarna på vad som är möjligt, vad som är vettigt och vad som känns bra, berättar Lodenius.

Bild av Västerby skola i vinterskrud.
I mindre skolor är undervisningsgrupperna små. Byskolan i Västerby är en av tre skolor som är nedläggningshotade i Raseborg. Bild av Västerby skola i vinterskrud. Bild: Yle/Robin Lindberg Raseborg,västerby skola

I Raseborg finns 24 elever i den största undervisningsgruppen och 10 elever i den minsta undervisningsgruppen i stadens svenska skolor.

Blir gruppstorlekarna i Raseborg större till hösten, tf undervisningschef Tina Nordman?

- Jag har åtminstone inte i det här skedet en bild av att det skulle bli större klasser. Vi har inga sådana sparbehov som skulle göra att vi var tvungna att slå ihop klasser. Det beror ju förstås lite på hur många ettorna är. Vi har inskrivningen undan men har ännu någon enstaka som inte har anmält sig.

I Raseborg finns tolv skolor med svenska som undervisningsspråk.

Högst 25 elever i Raseborg

Det finns inte från statligt håll några exakta regler för hur stor eller liten en skolklass får vara. En begränsning finns ändå för barn med elvaårig läroplikt. De ska enligt lagen för grundläggande utbildning inte placeras i en undervisningsgrupp med över 20 elever.

I Raseborg finns det ett kommunalt beslut på att det högst får finnas 25 elever i en undervisningsgrupp. Målsättningen är ändå att det finns max 22 elever i en klass för årskurserna 1 och 2. Målsättningen för årskurserna 3 - 9 är undervisningsgrupper med högst 24 elever.

I Sjundeå finns inte några politiska beslut på hur stora klasserna får vara.

Fler vuxna

Läraren är ändå inte alltid ensam vuxen i klassrummet. Stora undervisningsgrupper kan få hjälp av en resurslärare om ekonomin tillåter det. Sjundeå svenska skola har också fler skolgångsbiträden än många andra skolor.

- Elever som har särskilt behov kan ha lektioner med assistent. När vi jämför med andra kommuner har vi många skolgångsbiträden. Det här hänger ihop med att alla elever går hos oss. Vi skickar inte iväg elever med särskilda behov till någon annan skola, säger Lodenius

Flicka ritar på ett papper vid en pulpet
Yngre elever behöver mer vägledning anser Katarina Lodenius. Flicka ritar på ett papper vid en pulpet Bild: Yle/Sofi Nordmyr lågstadieelev

Mindre stök efterlyses av elever

Malin Nordström och Laura Andberg går båda i 2b i Sjundeå svenska skola. I deras klass finns 22 elever. De upplever båda två att det ibland kan vara svårt att koncentrera sig när det blir mycket prat under lektionstid.

skolbyggnad i sjundeå
Sjundeå svenska skola och Päivärinteen koulu finns nu tillfälligt under samma tak på grund av problem med inomhusluften i den finska skolan. skolbyggnad i sjundeå Bild: Yle/Linus Westerlund Västnyland,Sjundeå,vinter,bostadshus,skola

De ger ändå toppbetyg åt sin klass och sin skola.

- Här finns många kompisar och alla är snälla med varandra.