Hoppa till huvudinnehåll

Större fångster av gös och abborre - trots skarvarna

Abborre
Abborre Bild: Mikael Crawford/Yle abborre,fiskar

Fångsterna av abborre och gös har inte minskat i områden där det finns mycket skarv. Det framgår av en studie som utförts av Finlands miljöcentral, Naturresursinstitutet och Helsingfors universitet.

Studien gjordes under åren 2005 till 2014 längs hela kusten från Östra Finska viken till Bottenviken. I 29 områden undersöktes yrkesfiskarnas så kallade enhetsfångster, det vill säga mängden fisk som gick i näten under ett dygn.

Under den aktuella perioden flerdubblades stammen av storskarv i hela landet. Men samtidigt ökade enhetsfångsterna av både abborre och gös.

I tio av de 29 undersökta områdena fångades märkbart mer abborre, och i fem av 24 områden klart mer gös. Bara i ett område sjönk gösfångsten betydligt.

Stammen av skarv varierade från område till område. På vissa håll blev skarvarna fler, på andra håll färre. Runt Åland och i Bottenviken fanns områden där ingen skarv häckade.

Gapande skarv i sitt bo, Vasa skärgård
Storskarv Gapande skarv i sitt bo, Vasa skärgård Bild: YLE/Joakim Lax storskarv,skarvar (släkte),fåglar,skarvbo

Mindre fiskar blir skarvföda

Forskarna ser resultaten som ett tecken på att storskarven inte har någon betydande inverkan på fiskbestånden. Skarvarna äter visserligen stora mängder fisk, men deras byte utgörs i regel av mindre fiskar än de som fångas i fiskebragderna.

Skarvarna fångar också sådana fiskar, som konkurrerar med abborre och gös om födan, men som är ointressanta för människan.

Studien publiceras i den internationella tidskriften Fisheries Research.