Hoppa till huvudinnehåll

Tingsrätten: Nymanska stiftelsen har ingen styrelse

En grind vid en väg
Bakom den stängda grinden finns Kofverhag gård i Hangö. En grind vid en väg Bild: Yle/Linus Westerlund Västnyland,Hangö,trygwe och hjördis nymans stiftelse

Västra Nylands tingsrätt anser att Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse inte har en styrelse, trots att medlemmarna själva anser att styrelsen fortfarande finns. Patent- och registerstyrelsen ingrep i stiftelsens verksamhet på grund av misstankar om grova brott mot stiftelselagen och i samband med detta förblev också styrelsefrågan oklar.

Den 28 februari krävde Patent- och registerstyrelsen att den Nymanska stiftelsens styrelse måste avgå. PRS ingrep i hur Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse fungerat och på grund av misstankar om långvariga och grova brott mot stiftelselagen.

De som suttit i styrelsen är R. Kenneth Wrede, Heikki Leisvuori och Mathias Kumlin.

Samma eftermiddag som PRS meddelande om sitt beslut sade styrelseordföranden R. Kenneth Wrede att han avgår.

Också styrelsemedlemmarna Kumlin och Leisvuori meddelade detsamma.

Wrede och Kumlin ångrade sig ändå den 2 mars och ville igen sitta i styrelsen.

PRS anser däremot att styrelsen inte finns mer efter den dag som den fått veta om beslutet (28 februari). Stiftelselagen säger att en styrelse måste ha minst tre ordinarie medlemmar för att vara beslutsför.

Frågan om styrelsen finns eller inte gick därför vidare till Västra Nylands tingsrätt på begäran av PRS. Den är viktig med tanke på hur ärendet framöver avgörs och vems ansvaret är.

Styrelsen: Styrelseavsked aldrig registrerat

Tingsrätten har nu hört Wrede och Kumlin.

De anser i ett utlåtande till Västra Nylands tingsrätt att de fortfarande sitter i styrelsen och att PRS tolkning är fel.

De två styrelsemedlemmarna hänvisar till vad som hänt under processen. Både Wrede och Kumlin meddelade den 28 februari per e-post till PRS att de avgår. De fick däremot då veta att av PRS att det inte räcker med att meddela om avgång per e-post, de måste också fylla i en registeranmälan.

Två väg skyltar
Två väg skyltar Bild: Yle/Linus Westerlund Västnyland,Hangö,trygwe och hjördis nymans stiftelse

De anser nu att deras avgångar inte gäller eftersom de aldrig registrerats. Wrede hänvisar till att han skickade in en anmälan, men annullerade den innan en registrering har skett i PRS register (2 mars). Kumlin skickade aldrig in någon anmälan förutom e-posten och anser att han därför aldrig har bekräftat sin avgång.

Tingsrätten: Styrelsen finns inte och kan därför inte välja sig själv på nytt

Wrede och Kumlin påpekar alltså att styrelsen fortfarande finns. Istället för Leisvuori ska de inom kort utse en tredje person till styrelsen, säger de i sin utsaga.

Tingsrätten följer PRS åsikt och anser att den Nymanska stiftelsen inte har någon styrelse från och med den dag då PRS meddelat om att styrelsen måste avgå och styrelsemedlemmarna skickade in sina meddelanden om att de avgår, 28 februari. Därför kan inte styrelsemedlemmarna heller återvälja sig själva senare.

- Tingsrätten är av samma åsikt som vi, att stiftelsen saknar styrelse. Jag tycker att beslutet är riktigt, säger lag- och tillsynschef Terhi Maijala på Patent- och registerstyrelsen.

Hon säger att PRS lämnade in en ansökan om att entlediga styrelsen eftersom det fanns grund för det. Men då hela styrelsen meddelande att att de avgår själv så behövdes inte längre direkt processen att enlediga styrelsen utan tingsrätten konstaterade endast att styrelsen inte finns.

Tingsrätten motiverade sitt beslut med att en styrelseledamots avgång träder i kraft då styrelsen har underrättats om den och att det kan göras också muntligt.

Rätten påpekar att det inte krävs någon formell ändringsanmälan för att en avgång ska träda i kraft.

Heikki Leisvuori är den tredje som fick avsked från styrelsen. Han fick som bekräftelse ett stiftelseutdrag daterat den 3 mars från PRS och i det nämns att Kumlin och Wrede sitter i styrelsen, men det har ingen formell betydelse i sammanhanget, anser rätten i sitt beslut.

Styrelsen: Kofverhag gård är stiftelsens primära uppgift

De två styrelsemedlemmarna anser också att PRS har felaktiga antaganden och motiveringar om hur stiftelsen har verkat och att en god man som skulle utse en ny styrelse kunde leda till "skador av oanade mått".

De anser att PRS tillsvidare endast har framfört sina subjektiva åsikter om att stiftelsen inte har fungerat, såsom att förda rättsprocesser varit onödiga, kostnaderna för höga och att stadgarna inte följts.

Bild: Yle patent och registerstyrelsen

PRS har också ansett att Kofverhag gård i Hangö inte hör till stiftelsens uppgifter att sköta. Styrelsemedlemmarna däremot anser att förvaltandet av gården är stiftelsens primära uppgift.

Hufvudstadsbladet som följt med fallet under många år skrev tidigare att om hela styrelsen avgår betyder det att styrelsemedlemmarna inte i rätten kan möta PRS krav om att styrelsen ska bytas ut.

Det innebär att ingen av styrelsemedlemmarna blir tvungen att ersätta rättegångskostnaderna om PRS vinner i rätten.

Men om hela styrelsen avgår innebär det samtidigt att styrelsen förlorar tillgången till Kofverhag gård som var makarna Trygwe och Hjördis Nymans tidigare hem.

Stiftelsens mål är att stöda svenskspråkig social- och ideell verksamhet i Finland.

Just nu finns ingen styrelse -vems är ansvaret då?

- Styrelsen ansvarar så länge den varit där. Det har bara gått en kort period så jag tycker inte att det är en relevant fråga, säger Terhi Maijala.

Så styrelsen är ansvarig för det som hänt så länge den fanns?

- Jo.

Tingsrätten utsåg ingen god man

PRS anser att en god man ska utses för att välja en ny styrelse och advokat Antti Hannula har samtyckt till detta.

Styrelsemedlemmarna vill att tingsrätten ska ta närmare ställning till PRS felaktiga motiveringar innan en god man utses.

Men tingsrätten ansåg att den inte kan ta ställning till frågan om god man i den här processen utan förkastade yrkandet.

Beslutet är så färskt att man på PRS inte ännu vet hur man går vidare i frågan men Terhi Maijala konstaterar i alla fall att en god man nu behövs.

De Nymanska stiftelserna består Trygwe och Hjördis stiftelse samt av av Sarfvik-Nymans stiftelse, som är bildad för samma ändamål. Styrelsen har avskedats från båda.

13.3.2017 klockan 17.10 tillagt kommentarer med Patent- och registerstyrelsens Terhi Maijala.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland