Hoppa till huvudinnehåll

Finland vill begränsa utländska markaffärer - misstankar om militärt hot

Militärt övningsområde i Syndalen i Hangö.
Militärt övningsområde i Syndalen i Hangö. Militärt övningsområde i Syndalen i Hangö. Bild: yle/Petra Thilman syndalens övningsområde i hangö

Myndigheterna är fortfarande oroliga över säkerhetshot som utgörs av utländska markköp i Finland. Nu utreder man sätt att förhindra att strategiskt viktiga områden hamnar i fel händer.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår kraftiga åtgärder för att begränsa utländska markköp i Finland. Det här framgår av arbetsgruppens preliminära uppgifter som tidningen Keskisuomalainen fått ta del av.

Enligt tidigare uppgifter misstänker Skyddspolisen att vissa fastigheter, som köps av utlänningar, kan användas som inkvartering för oidentifierade soldater.

I fjol listade också Finlands Säkerhetskommitté ryska fastighetsaffärer nära strategiskt viktiga platser som ett så kallat hybridkrigshot. Med hybridkrig menas att motståndaren använder sig av politisk-militära påtryckningar i ställer för direkt våld.

Affärer har gjorts bland annat i närheten av Försvarsmaktens övningsområden, vapendepåer och militärflygfält.

Förköpsrätt för staten

Försvarsministeriets arbetsgrupp föreslår nu att staten ska ha förköpsrätt på områden som är viktiga för rikets säkerhet. Man har också diskuterat att ta i bruk olika tillståndsförfaranden då det gäller markaffärer med parter utanför EU.

På Försvarsministeriet understryker man att meningen inte är att försvåra utlänningars mark- och fastighetsaffärer. I Finland görs kring 30 000 fastighetsaffärer årligen.

Försvarsministeriets rapport ska publiceras i slutet av månaden.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes