Hoppa till huvudinnehåll

Förföljelsen av advokater intensifieras i Kina

Arkivbild på vakt vid huvudingången till ett fängelse i Peking 25.10.2012
Arkivbild på vakt vid huvudingången till ett fängelse i Peking. Arkivbild på vakt vid huvudingången till ett fängelse i Peking 25.10.2012 Bild: EPA/DIEGO AZUBEL Kina,fängelse,Peking

Först framkom det att en ansedd människorättsadvokat hade fått en allvarlig mental störning efter att ha suttit i kinesiskt fängelse. Några dagar senare beskyllde en av hans kolleger polisen för tortyr.

Det första fallet handlade om advokaten Li Chunfu. När Li blev villkorligt frigiven efter att länge ha suttit i fängelse utan att ha ställts inför rätta märkte hans hustru snabbt att mannens personlighet hade omvandlats.

Den tidigare kolugna Li fick nu ofta våldsamma utbrott. Han visade också tydliga tecken på att han hade blivit paranoid, så hustrun tog honom till en expert som kom fram till att mannen var schizofren.

Riskabelt åtal

Li är i så dåligt skick att han inte har kunnat förklara vad som hände i fängelset. Det har däremot en annan människorättsadvokat, Xie Yang, gjort.

Liksom Li anklagas Xie för omstörtande verksamhet. Också Xie har länge varit inspärrad utan att ha blivit dömd för något brott, och han väntar nu på sin rättegång och på ett troligen långt fängelsestraff.

Xie har lyckats påvisa sina försvarsadvokater att han upprepade gånger har blivit torterad. Bevisen är så övertygande att nästan hundra jurister nu har tagit risken att väcka åtal mot ett antal poliser.

I Kina leder sådana åtal nästan alltid till att myndigheterna skrider till motåtgärder. Vanligen går det illa för målsägarna.

Hårdhänt kampanj

Li och Xie är två av flera hundra människorättsadvokater som under de senaste knappa två åren har blivit fängslade. De flesta har anklagats för omstörtande verksamhet, men hittills har åtal väckts mot bara en del av dem.

Några advokater har redan dömts till upp till sju år i fängelse. Ett tiotal väntar nu liksom Xie på att bli ställda inför rätta medan de övriga har frigivits.

I praktiken har så gott som alla de mest kända och ansedda advokaterna ändå tystats. Under årens lopp har de försvarat och hjälpt bland annat medlemmar av den förbjudna falungongrörelsen och underjordiska kyrkor samt fackförenings- och människorättsaktivister.

Lönlösa protester

Människorättsorganisationer såsom Amnesty International har i hårda ordalag kritiserat kampanjen mot människorättsadvokaterna. Amnesty har också framfört sin oro för att många fängslade advokater liksom Xie har blivit torterade.

EU och USA har likaså fördömt kampanjen.

- EU har framfört en protest mot den allt intensivare förföljelsen av personer som försvarar mänskliga rättigheter. Jag försäkrar också att EU fortsätter att noga följa med de här fallen, konstaterade en representant för EU:s beskickning i Peking.

Nuförtiden struntar Kina ändå i sådana protester. De kinesiska ledarna vet att varken EU eller USA längre i praktiken gör något för att straffa det ekonomiskt allt mer viktiga landet.

Ingen pardon

Premiärministern Li Keqiang lovade för några år sedan avveckla ett fånglägersystem som myndigheterna kunde utnyttja när de ville göra sig av med personer som ansågs vara motståndare av det styrande kommunistpartiet. Systemet har slopats men de som stämplas som motståndare behandlas samtidigt på ett allt mer skoningslöst sätt.

Under den kinesiska folkkongressens pågående årliga session har en del ledamöter dessutom efterlyst ännu hårdare tag. De har hänvisat till att presidenten för Kinas högsta domstol, Zhou Qiang, tidigare i år uppmanade alla domare att ge så stränga straff som möjligt åt personer som har förklarats skyldiga till omstörtande verksamhet.

Inga risker

Det befaras nu att kommunistpartiet ytterligare stärker sitt grepp om samhället efter att sessionen avslutas. En omfattande ommöblering inom kommunistpartiets högsta ledning ska verkställas i samband med en partikonferens senare i år, och man vet att presidenten och partichefen Xi Jinping vill vara säker på att det inte uppstår några plötsliga händelser som kan äventyra hans planer för konferensen.

Polisen och andra organ som ansvarar för den inre säkerheten har därför fått order om att hålla ett så noggrant öga som möjligt på alla som kan tänkas ställa till med problem. Människorättsadvokater beskriver läget som skrämmande.

- Myndigheterna följer inte längre några lagar. De får göra vad de vill, konstaterade advokaten Chen Jianggang nyligen.

Läs också