Hoppa till huvudinnehåll

Stor besvikelse i Rödsö skola i Karleby

Rödsö skola i Karleby.
Rödsö skola. Rödsö skola i Karleby. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist rödsö

I Rödsö skola i Karleby är man besviken över nedläggningsbeslutet. Samtidigt sätter man ännu sitt hopp på det nya fullmäktige som väljs om en knapp månad. Rektor Mikael Hjulfors tycker att stadens svenskspråkiga blivit styvmoderligt behandlade i skolfrågan.

- De finska skolorna har prioriterats. Vi var i samma situation alla, vi hade många skolor på samma lista och alla finska kolor fick en längre nådatid medan de slog slag i saken med de svenskspråkiga skolorna. Jag är besviken på beslutsfattarna i Karleby som profilerar sig med att vi är en tvåspråkig stad och man håller skolnätet viktigt. Det här är ett bevis på att de svenskspråkiga egentligen inte har så mycket talan, säger Hjulfors.

Stängningen av byskolorna har diskuterats i närmare 15 års tid. Bakom beslutet ligger bland annat en bred skolutredning och flera nämnders utlåtanden.

Debatten i fullmäktige på måndag kväll var lång och omröstningen jämn. Rösterna föll 26 - 25 för en stängning av byskolorna i staden. I praktiken innebär det här att bland annat Rödsö elever ska överföras till Chydenius skola.

Rödsö skola grundades 1903 och för byn är skolan själva hjärtat där det försigår många olika aktiviteter.

- Byns enda knytpunkt är vår skola. Vi har närheten till naturen. Vi har ån runt hörnet. Här firas bröllop på sommaren i skolans trädgård. Vi har evenemang, födelsedagar och klubbar. Det har visat sig i historien att då en byskola försvinner så dör också byn och det är olyckligt med tanke på framtiden.

Rektor Mikael Hjulfors vid Rödsö skola i Karleby
Rektor Mikael Hjulfors. Rektor Mikael Hjulfors vid Rödsö skola i Karleby Bild: Yle/ Kjell Vikman Österbotten,Karleby,Rödsö,skolor (läroinrättningar),Rektor,skolnedläggning

Elevantalet ökar

Hjulfors påpekar också att han tycker att beslutet att stänga skolan är ologiskt med tanke på att elevantalet faktiskt växer i skolan de närmaste åren. Nästa år kommer det åtta nya elever och året efter det 13. Att man sparar in på kostnader har Hjulfors också svårt att tro.

- Vi är de facto den enda svenskspråkiga skolan i Karleby som inte har en enda skjutselev. Vad jag förstår ökar det här också på kostnaderna ganska ordentligt när alla barn ska skjutsas.

Dessutom påpekar Hjulfors att allt fler helt finskspråkiga familjer börjar sätta sina barn i svenskspråkiga skolor.

- Faktum är att vi har flera tvåspråkiga familjer i byn. Vi har också flera elever i skolan som kommer från enspråkigt finskspråkiga hem där föräldrarna medvetet har valt en svensk skola för att bevara det andra språket för sina barn. Den här biten är mycket viktig.

Hoppas på nya fullmäktige

Hjulfors tror också på en framtida större inflyttning av just barnfamiljer till byn eftersom han upplever att det just nu pågår ett generationsskifte i Rödsö. Äldre flyttar till staden och hus blir till salu dit barnfamiljer kan flytta in.

- Det här har vi bevis på. Vi har gjort en stor drive i flera år och vi har underskrifter på att barn kommer att placeras i vår skola de närmaste åren. Det gäller helt nya familjer som valt att flytta hit. Den biten har inte alls beaktats i det här.

Även om fullmäktige nu med sitt beslut på måndagskväll går in för att dra in byskolorna så kommer ett beslut för var och en av skolorna ännu att fasttas separat. Vid Rödsö skola har man inte heller ännu gett upp hoppet helt om att beslutet ännu kan ändra.

- Allt ska behandlas skilt för sig och vi har dessutom kommunalval nästa månad. Vad som helst kan hända. Det kan rivas upp på nytt, det kan komma helt nya människor med nya tankar. För mig visar beslutet 26-25 att det varit ett ytterst svårt beslut. Vi har ett stort stöd ute i periferin.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten