Hoppa till huvudinnehåll

Yle svarar: Yle följde sina etiska riktlinjer

Insändare
Insändare Bild: Yle Yle,insändare,yle svarar

I en HBL-insändare diskuteras Yle Fem-dokumentären "Pappa har inte en chans". Producent Peter Berndtson svarar.

I HBL 7.3 tar signaturen ”Mamma och psykolog” upp dokumentären ”Pappa har inte en chans” som sändes på Yle Fem 13.1.2017.

Signaturen anser att ämnet som togs upp i programmet var viktigt men att det gjordes på bekostnad av de berörda barnens hälsa. Vidare undrar signaturen varför barnen exploateras offentligt.

Yle har etiska riktlinjer gällande barn i programverksamhet och på basis av den gjorde vi bedömningen att barnen inte ska medverka i dokumentären. Ingen offentlig exploatering av barnen har alltså skett.

Syftet med dokumentären var inte att beskriva en privat vårdnadstvist utan i stället belysa hur pappor och barn hamnar i kläm då myndigheterna rutinmässigt tolkar lagen till enbart mammans fördel.

Efter de tre år som dokumentären följde pappans kamp om delad vårdnad, gav tingsrätten honom slutligen rätt. Barnskyddsanmälningarna togs bort och nu bor barnen varannan vecka hos pappan.

Peter Berndtson, producent, Svenska Yle

Det här svaret publicerades i Hufvudstadsbladet 9.3.2017.