Hoppa till huvudinnehåll

En vill bli kyrkoherde i Hangö svenska församling

En präst håller gudstjänst i en kyrka.
Niina Mura från Kimitoöns församling vill bli kyrkoherde i Hangö svenska församling. En präst håller gudstjänst i en kyrka. Bild: Yle/Monica Forssell niina mura

Församlingspastor Niina Mura söker tjänsten som kyrkoherde i Hangö svenska församling. Kaplan Monica Cleve i Ekenäs vill bli kyrkoherde i Mariehamn.

Församlingspastor Niina Mura jobbar nu i Kimitoöns församling. Den nuvarande kyrkoherden i Hangö svenska församling, Anders Laxell, går i pension vid årsskiftet.

Borgå domkapitel kontrollerar Niina Muras behörighet för tjänsten på sitt nästa möte i början av april. Domkapitlet begär sedan ett utlåtande av församlingsrådet i Hangö svenska församling eftersom Mura är den enda som söker tjänsten.

Församlingsrådet meddelar om tjänsten ska ledigförklaras på nytt eller om rådet är nöjd med Mura.

Monica Cleve.
Monica Cleve är en av dem som söker tjänsten som kyrkoherde i Mariehamn. Monica Cleve. Bild: YLE/Marica Hildén cleve monica,Ekenäs

Två personer vill bli kyrkoherde i Mariehamn på Åland. Kaplan Monica Cleve i Ekenäsnejdens svenska församling söker tjänsten. Den andra är församlingspastorn i Borgå svenska domkyrkoförsamling, Mari Puska.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland