Hoppa till huvudinnehåll

Gränstvist i Helsingforsfullmäktige - vissa politiker redo att överlämna ö till Esbo

Karta över skärgården mellan Esbo och Helsingfors.
Den svarta linjen är den nuvarande gränsen mellan Esbo och Helsingfors medan den gula och den gröna linjen är de justeringsförslag som Tom Kaisla kommit med. Karta över skärgården mellan Esbo och Helsingfors. Bild: Yle kartor,Esbo,Helsingfors,Rysskär (ö i Nyland, Helsingfors)

Flera politiker i Helsingforsfullmäktige var under onsdagskvällen redo att överlämna ön Rysskär till Esbo. Det är Tom Kaisla, vd för företaget Rysäkarin Linnake Oy, som tröttnat på Helsingfors stad och därför kommit med ett förslag om att kommungränsen justeras så att hans ön blir en del av Esbo.

Tjänstemännen vid Helsingfors stad vill inte ge upp Rysskär, men sju ledamöter i Helsingforsfullmäktige är redo att överlämna ön till grannen Esbo.

Pia Pakarinen (Saml) kom med ett förslag om att överlämna ön, som ligger sydväst om Drumsö, till Esbo.

- Det här är ett utmärkt exempel på ett misslyckande. Det måste finns elektricitet på ön. Jag anser därför att förslaget om en ändring av kommungränsen ska godkännas, sade Pakarinen.

Bara sex ledamöter höll ändå med Pakarinen och omröstningen i fullmäktige slutade 75-7.

Rauhamäki: Helsingfors och Esbo kan gå samman

Kaislas företag köpte Rysskär av staten 2011 till ett pris på 2,6 miljoner euro, men därefter har väldigt lite hänt. Det finns varken elektricitet eller kommunalteknik på ön. Och enligt detaljplanen är ön märkt som militärområde och enligt Kaisla stampar diskussionen med Helsingfors stad om en planändring på stället. Företagets trafik till fastlandet går i nuläget via en hamn i Esbo.

- Esbo stad har lovat elektricitet och en fungerande trafik till ön. Jag stöder förslaget om att ön blir en del av Esbo, sade Jarmo Nieminen (Gröna).

- Det här bevisar att Helsingfors prat om att vara företagsvänlig inte är någonting annat än prat, sade Mika Ebeling (KD).

Stadsstyrelsens ordförande Tatu Rauhamäki (Saml) ansåg att tvisten om Rysskär kunde lösas med en kommunsammanslagning.

- Det här löses genom att Helsingfors och Esbo går samman, sade han.

Staten bestämmer i sista hand

Esbofullmäktige beslöt i december att staden är redo att ta emot Rysskär om företagaren så önskar. I sista hand är det ändå Finansministeriet som fattar beslut om Rysskärs hemkommun.

Enligt kommunstrukturlagen kan staten fatta beslut om att en del av en kommun överförs till en annan trots att någondera kommunens fullmäktige motsätter sig detta. Det här kan ske om ändringen har små konsekvenser för kommunen och om ändringen inte avsevärt försämrar funktionsförmågan hos en kommun.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen