Hoppa till huvudinnehåll

Mijönämnden i Pargas remitterade ärendet om nytt äldreboende i Bläsnäs

Pargas stadshus med kommunvapnet.
Pargas stadshus med kommunvapnet. Bild: Yle/Nina Bergman Pargas,pargas stad

Ett nytt äldreboende planeras på en tomt i Bläsnäs mellan daghemmet Sagoängen och hälsocentralen i Pargas. Det är bolaget Hoivaneliö som står för bygget. Miljönämnden i Pargas remitterade dock ärendet.

- Eftersom tomten ett kvartersområde för allmänna byggnader vill vi se över all mark som är viktig för offentlig service innan vi binder oss för en lång tid till en privat aktör, säger miljönämndens ordförande Andreas Johansson (SFP).

Däremot godkändes förslaget att arrendera en tomt på andra sidan hälsocentralen åt Kårkulla samkommun för ett nytt gruppboende i Bläsnäs.

- Den tomten är enklare att avvara från, säger Johansson.

På tomten finns för tillfället hästhagar.

- Vi har fört en helt okej dialog med stallet som arrenderar tomten och ska försöka hitta nya hästhagar.

Också ändringen av delgeneralplanen för Kirjalaön godkändes. Ändringarna måste ske för att möjliggöra den nya Rävsundsbron.

- Det är fråga om ett rutinärende och ett så litet område. Vi är enbart glada för den nya bron och vill att det ska ske fort, kommenterar Johansson.

Parkplanen för Centralparken behandlades också och godkändes enligt förslag.

Däremot remitterades försäljningen av Mossala skola i Houtskär i väntan på områdesnämndens utlåtande.

- I utrymmet finns också eftisverksamhet och andra viktiga funktioner för området så deras åsikt krävs först, säger Johansson.

Diskussionen gick som hetast kring mottagningsförbud för slam från slamavskiljare och septiavfall i skärgårdens reningsverk i Houtskär, Korpo och Nagu under sommarmånaderna eftersom mängden avloppsvatten ökar kraftigt och reningsverken blir överbelastade. Då kan störningar uppstå.

Förslaget ändrades till att det nog också i fortsättningen är tillåtet att under sommarmånaderna tömma slambrunnar som inte är anslutna till reningsverken, men det blir kostsamt.

- Jag är glad för det nya förslaget. Det är alltså inte ett totalförbud utan möjligt att tömma slambrunnarna om det blir panik men det kommer att kosta tre gånger mera, säger Johansson. Det är ett taktfullt sätt att hantera problemet.

Läs också