Hoppa till huvudinnehåll

Sjundeå behöver ny brandstation i centrum

En asfaltväg där en vit skåpbil närmar sig en korsning, övergångsställe, det regnar.
En ny brandstation innebär snabbare utryckningar till centrum och södra Sjundeå. En asfaltväg där en vit skåpbil närmar sig en korsning, övergångsställe, det regnar. Bild: Yle/ Pia Santonen sjundeåvägen

Brandstationen i Sjundeå ligger för långt från kommuncentrum. Sjundeå behöver därför en brandstation i centrum, anser Västra Nylands räddningsverk.

Räddningsverket har varit i kontakt med Sjundeå frivilliga brandkår och meddelat att de skulle ha behov av en mera centralt belägen brandstation så att det är lättare att nå centrum och södra Sjundeå.

För Sjundeå FBK är det också bättre att vara närmare centrum, säger ordföranden Kjell Flythström. Då blir det lättare att få med frivilliga i verksamheten.

Den nuvarande brandstationen ligger nästan fyra kilometer från centrum nära Sjundeå kyrkoby. Den är i bra skick och helt duglig som brandstation, säger Flythström. Problemet är avståndet till centrum.

Korsningen Fallvägen-Sjundeåvägen ett alternativ

FBK har varit i kontakt med Sjundeå kommun för att höra sig för om en plats för en ny brandstation. En tomt som skulle kunna vara lämplig ligger i korsningen mellan Sjundeåvägen och Fallvägen. Den ligger norr om kommuncentrum och därifrån är det lätt att nå de olika delarna av Sjundeå.

Frågan behandlades på tekniska nämndens möte på tisdagen (14.3). Nämnden godkände att kommunen meddelar att den har beredskap att inleda detaljplaneringen av den nya tomten för brandstationen. Den skulle gälla antingen tomten vid Fallvägens korsning eller någon annan central plats som man kommer överens om.

Västra Nylands räddningsverk ska få säga sitt vad de tycker om platsen.

Räddningsverket betalar hyra till FBK

Kjell Flythström från Sjundeå FBK understryker att frågan endast är i början av planeringsskedet. Han kan inte säga någonting om kostnader eller eventuella bygglov.

Om det är Sjundeå FBK som bygger är det också de som står för byggkostnaderna. Västra Nylands räddningsverk betalar i sin tur hyra till Sjundeå FBK för brandstationen.

Sjundeå FBK äger också den nuvarande brandstationen i Sjundeå kyrkoby. Om de bygger en ny station måste den nuvarande säljas.

I beredningen inför Sjundeå tekniska nämnds möte sägs det att brandstationen är ett viktigt och brådskande projekt. Där hänvisas till den kommande landskapsreformen.

Stort nyländskt räddningsverk planeras

Västra Nylands räddningsverk samarbetar i dag med över 40 avtalsbrandkårer. Sjundeå frivilliga brandkår är en av dem.

Enligt planerna ska Nyland ha ett enda räddningsverk från och med början av år 2019. Tanken är att slå ihop Västra Nylands räddningsverk, Östra Nylands räddningsverk, Helsingfors räddningsverk och Mellersta Nylands räddningsverk till ett enda räddningsverk som betjänar 1,6 miljoner finländare.

Om det byggs en ny brandstation skulle det enligt beredningen till tekniska nämnden säkerställa att det finns en brandstation i Sjundeå också efter reformen.

Ordföranden för Sjundeå frivilliga brandkår, Kjell Flythström, tror inte att det är praktiskt möjligt att bygga brandstationen innan reformen enligt de nuvarande planerna träder i kraft år 2019.

Om frågan går framåt tror Flythström att byggarbetena skulle kunna komma i gång om ungefär två år.

Läs mera:

Släckningsarbete vid en brand på Magasingatan i Ekenäs.

Räddningsverk i mammutklassen ska sköta olyckor i metron och bastubränder på landet

Får Finlands regering som den vill kommer Nyland att ha ett enda räddningsverk i framtiden. Västra Nylands räddningsverk och tre andra räddningsverk i Nyland ska slås ihop. I nödfall ska du ändå få hjälp, precis som förr.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland