Hoppa till huvudinnehåll

Ålänningarna har grälat om brandkåren i år – nu sätter minister punkt

En av Mariehamns räddningsverks släckningsbilar
Tvisten om en gemensam räddningsmyndighet pågår som hetast på Åland. En av Mariehamns räddningsverks släckningsbilar Bild: Ålands radio och tv Åland,brand- och räddningsarbete,brandkårer

Åland har svårt att komma överens om sin brandkår. Den eldfängda debatten varslar om problem när landskapsregeringen snart ska ge förslag om sammanslagningar av Ålands pyttekommuner.

Den utdragna frågan om räddningsmyndigheterna på Åland kanske småningom når en lösning.

Efter många år av utredningar och fruktlösa försök att komma överens om en räddningsmyndighet istället för dagens två, vill Ålands socialdemokratiska kansliminister Nina Fellman nu sätta punkt.

Förslag: En gemensam åländsk brandkår i Mariehamn

Ålands landskapsregering föreslår att Ålands räddningsmyndigheter slås ihop och bildar en enda helhet med säte i Mariehamn.

Åland är i dag indelat i två räddningsområden. Det ena består av nio faståländska landsbygdskommuner som har säte i Jomala, det andra av Mariehamns räddningsverk som säljer sina tjänster till de övriga fem kommunerna. 

Kritiker: Kör över kommunalt självbestämmande

Landskapsregeringens förslag har fått hård kritik och kallats odemokratiskt, en överkörning av det kommunala självbestämmandet, kanske i strid med grundlagen och ett hot mot de frivilliga brandkårerna.

Lagtingsledamot Harry Jansson (C) har lett kritiken mot lagförslaget bland annat när frågan kom upp till debatt i Ålands lagting i onsdags.

Jansson har lämnat in en motion till lagtinget där han föreslår ett nytt kommunalförbund för en gemensam räddningsmyndighet på Åland istället för att Mariehamn blir värdkommun genom tvingande lag.

Rädslan är att Mariehamn ska få för stor makt och att räddningsmyndigheten kommer att blandas ihop med stadens räddningsverk om chefen blir densamma.

Snart dags att diskutera kommunsammanslagningar

Ålands socialdemokratiska kansliminister Fellman tillbakavisar kritiken om att förslaget är ett hot mot de frivilliga brandkårerna.

- Vårt lagförslag handlar bara om myndighetsutövningen och uttryckligen inte om den operativa verksamheten, sade hon när lagen kom upp till debatt i Ålands lagting på onsdagen.

Debatten i lagtinget om samarbetet mellan de 16 kommunerna om räddningsverksamheten kan kanske ses som en försmak till det som kommer när landskapsregeringen kommer med sitt förslag till kommunsammanslagningar på Åland om ett par veckor.

Åland har nästan 29 000 invånare och av dem bor knappt 11 500 i Mariehamn, enligt Ålands statistik och utredningsbyrås nyaste uppgifter från 2015. Resten av ålänningarna bor i 15 mindre kommuner. Den minsta kommunen Sottunga har 99 invånare.

Text: Ulf Weman, Ålands radio och tv.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes