Hoppa till huvudinnehåll

Förening vill ytterligare skydda hus i Billnäs och Fiskars

En bro leder över en sjö, gatunamnsskyltar, en skylt som visar vägen till Katinsuo (Kattkärret), trafikmärke för återvändsgränd, soligt höstväder
Längs Bakluravägen i Fiskars finns bostäder som föreningen Ruukin Peruskivi tycker att borde skyddas ännu mera. En bro leder över en sjö, gatunamnsskyltar, en skylt som visar vägen till Katinsuo (Kattkärret), trafikmärke för återvändsgränd, soligt höstväder Bild: Yle/ Pia Santonen jänviksvägen,Raseborg

Raseborgs stad tycker att vissa bostäder i Fiskars och Billnäs redan är tillräckligt skyddade. Det svaret ger staden som svar på ett initiativ från föreningen Ruukin Peruskivi som vill skydda bostäderna ännu mera.

Föreningen Ruukin Peruskivi har lämnat in ett initiativ till Närings-, trafik- och miljöcentralen om bostäder som föreningen tycker att även borde ha en skyddsstatus som baseras på lagen om skyddande av byggnadsarvet.

Föreningen motiverar sitt initiativ med objektens allmänt kända kulturhistoriska värde och att de inte är tillräckligt skyddade.

Nu är bostäderna skyddade enligt de bestämmelser som finns i detaljplanen.

Museiverket har gett ett negativt utlåtande eftersom verket anser att skyddsbeteckningarna i detaljplanen räcker. Raseborgs stad är på samma linje som museiverket och skriver i ett utlåtande till NTM-centralen att objekten är tryggade på en tillräcklig nivå.

De bostäder som det är frågan om finns på Bakluravägen, Isidorsvägen och Åkerraden i Fiskars. I Billnäs finns de vid Billnäs allén, Djupbergsvägen, Hammarsmedsvägen, Bruksvägen, Krutkällarstigen och Bagarvägen.

Bostdäerna ägs av Fastighets Ab Bruksbostäder.