Hoppa till huvudinnehåll

Gratis dagvård gynnar Åbofamiljer som förtjänar mer än 2100 euro

Plastleksaker vid sandlåda.
Plastleksaker vid sandlåda. Bild: Lotta Sundström / Yle dagvård,daghem,Dagisbarn,Sandlåda,lekparker,barnskydd,barnskyddslag,dagis

Inför kommunalvalet är det en fråga som verkar engagera kandidater över partigränserna, nämligen dagvårdsavgifterna. Många kandidater vill slopa dem helt eller åtminstone delvis.

I alla femton partier i Åbo finns kandidater som talar varmt för att helt gå in för gratis småbarnspedagogik inom dagvården. Kostnadsfri dagvård skulle innebära ett inkomstbortfall på 8,3 miljoner euro och kostnaderna för servicesedlar skulle öka med 3,9 miljoner, totalt alltså 12,2 miljoner euro per år. Dessutom skulle fastighetskostnaderna öka, konstaterar Vesa Kulmala, direktör på bildningssektorn i Åbo.

Avgiftsfritt gynnar familjer med inkomster på mer än drygt 2100 euro per månad

Enligt de taxor som Åbo stad har idag skulle avgiftsfri dagvård gynna familjer med inkomster på mer än cirka 2150 euro i månaden. En ensamförsörjare med ett barn i dagvård som förtjänar upp till 2150 euro per månad betalar idag ingen dagvårdsavgift för sitt barn. Avgiftsfrihet inom dagvården skulle alltså gynna bland annat ensamförsörjare med en inkomst över 2150 euro. En ensamförsörjare med två barn kan förtjäna ungefär 2200 euro och ha sina barn på dagis avgiftsfritt idag.

Ett annat exempel är att en familj med två vuxna och två barn som har en sammanlagd inkomst på ungefär 2400 euro per månad idag inte betalar dagvårdsavgift i Åbo.

Snabb övergång otänkbar

Gratis dagvård skulle leda till att allt fler barn skulle finnas på daghemmen och de nuvarande daghemmen skulle inte räcka till. Kulmala säger att en snabb övergång till slopade kostnader skulle vara omöjlig att hantera. Han utgår från att barnantalet skulle öka så pass mycket att det inte skulle finnas någon extrakapacitet att ta till.

Dock finns skeptiker bland kandidaterna. Janina Andersson i De gröna säger att gratis dagvård inte är realistiskt i nuläget. Hon befarar att kvaliteten skulle lida.

– Om det inte finns inkomster, så skulle det troligen skäras i utgifterna. Grupperna skulle vara större och det är inte bra. Det är viktigare med kvalitet än att det är gratis.

Andersson påminner om att de som har de lägsta inkomsterna redan erbjuds gratis dagvårdstjänster. Därmed skulle medelinkomsttagarna få ut den största nyttan.

Tror på slopade avgifter, småningom

Också i Pargas finns understöd för avskaffade avgifter. Vänsterförbundets Nina Söderlund säger att det finns skillnader mellan stora och små kommuner.

– I de stora kommunerna är det lätt hänt att pengarna avgör för att man är så långt ifrån barnen. I Pargas, som är en liten kommun, så har barnen tillsvidare kommit först. Vi ska se till att det fortsätter så.

Det är politikernas sak att avgöra frågan om kostnadsfri småbarnspedagogik. Vesa Kulmalas gissning är att det småningom kommer att finnas kostnadsfri dagvård i Åbo. Antingen att den är helt gratis eller att åtminstone en del av dagen är kostnadsfri, alldeles som förskolundervisningen är nu.