Hoppa till huvudinnehåll

Mera robotar i Vandaskolor, mera svenska inom Vandavården

Eeva Honkanummi från Vanda stad
Eeva Honkanummi berättade om unikt projekt för Vandasvenskarna Eeva Honkanummi från Vanda stad Bild: Yle/Mathias Gustafsson utvecklings chefi i vanda

- Jag tycker det är riktigt bra att vara svenskspråkig i Vanda, säger Ella Råstedt. Hon var den enda skoleleven med på invånarrådslaget som ordnades i Dickursby skola.

Under träffen fick de intresserade höra om hur digitaliseringen och robotiken kommer in i utbildningen, vilka föreningar som är verksamma på svenska i Vanda och vilka sociala medier som är populära bland de unga i staden.

- Det var ju nog ganska intressant det där med robotar och programmering i skolan, säger Kaj Råstedt, pappa till Ella. Framtiden är här och det är bra att våra unga i god tid får lära sig såna här saker.

- Vi har nog redan länge sysslat med olika program på läsplattor i skolan, berättar Ella Råstedt. Det är nog ganska roligt.

Ella och Kaj Råstedt från Vanda
Ella och Kaj Råstedt deltog ivrigt i invånarrådslaget Ella och Kaj Råstedt från Vanda Bild: Yle/Mathias Gustafsson ella och kaj råstedt

Under kvällen berättade Berndt-Johan Lindström, direktör för det svenskspråkiga resultatområdet, om olika projekt som Vandaskolorna har infört. Bland annat börjar programmering av robotar in i ett tidigt skede i undervisningen. Redan i årskurserna ett och två får barnen lära sig elementär programmering.

Dickursby skola
Skolorna i Vanda är knutpunkter för svenskarna Dickursby skola Bild: Yle/Mathias Gustafsson skola

Inte rädd för att tala svenska

En fråga som dryftades under invånarrådslaget var svenskans ställning i staden. Åhörarna visade oro för att inte få använda sitt modersmål i tillräckligt stor utsträckning till exempel inom hälsovården.

- Jag tycker också att bemötandet nog är ganska bra för oss svenskar här, bekräftar Kaj. Men det kunde vara lite bättre i de offentliga rummen. Till exempel i informationen på våra hälsostationer kunde det vara bra att få tala svenska med personen som tar emot en.

- Man måste bara alltid komma ihåg att tala svenska med alla, säger Ella. Om det inte går får man byta. Det går nog oftast riktigt bra, jag försöker alltid tala svenska när jag handlar i butiken.

De svenskspråkigas andel i Vanda är rätt liten. 2,7 procent eller knappa 6000 personer har svenska som modersmål i staden.

Invånarkväll i Dickursby
Invånarrådslag i Vanda Invånarkväll i Dickursby Bild: Yle/Mathias Gustafsson dickursby skola

Bättre social- och hälsovård

Vanda stad har fått ett arv på dryga 21 000 euro för att utveckla den svenskspråkiga servicen inom social- och hälsovårdsområdet. Nu har staden inlett ett för Vanda unikt projekt där svenskarna får säga sitt om hur pengarna ska användas. Det är första gången Vanda tar sig an en dylik medborgarbudget.

- Vi hoppas nu att så många svenskar i Vanda som möjligt skulle fylla i blanketten och lämna in den till kommunkontoret, säger Eeva Honkanummi, utvecklingschef i Vanda. Vi ska jobba med det här hela våren och på hösten förverkligas sedan projektet i praktiken.

- Jag vet inte så här på rak arm hur man bäst kunde använda pengarna, säger Kaj Råstedt. Det sades ju här att pengarna inte får gå till sådant som ligger inom stadens lagstadgade uppgifter.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen