Hoppa till huvudinnehåll

Svenska Säpo: Hotet från IS-terrorister kan öka

Bryggaregatans och Drottninggatans hörn i Stockhom  12.12.2010 dagen efter en bombexplosion.
Bryggaregatans och Drottninggatans hörn i Stockhom 12.12.2010 dagen efter en bombexplosion. Bryggaregatans och Drottninggatans hörn i Stockhom 12.12.2010 dagen efter en bombexplosion. Bild: EPA/CLAUDIO BRESCIANI Stockholm,Sverige,Bombdåden i Stockholm 2010,2010,bombexplosion

IS-sympatisörer står alltjämnt för det största hotet, då Sverige bedömer risken för terrorattentat. Det bekräftar svenska Säkerhetspolisen i sin årsbok. som också talar om ett omfattande spionage från främmande makt i Sverige.

Säkerhetspolisen bedömer i sin årsbok för år 2016 att IS-sympatisörers resande till det så kallade kalifatet minskar, medan terrororganisationen uppmanar sympatisörer att utföra terrordåd i andra länder. I Sverige uppskattar man sedan tidigare att omkring 150 personer har återvänt från terrorresor.

Både före detta IS-krigare och personer som inte rest - men som sympatiserar med IS - kan vara potentiellt farliga.

- Vi tror att det är ett nytt normalläge att det sker attentat och attentatsförsök i Europa. Det är ett högt hot. Det finns individer som har avsikt och förmåga, säger Säpo-chefen Anders Thornberg till Yle Nyheter.

Den falska bilden av IS som en fungerande islamisk stat och ett utopiskt kalifat blir allt svårare att upprätthålla― Säpo

Samtidigt kan risken för terrordåd eventuellt minska på sikt, bedömer Säpo. Det beror på den effekt som strängare terrorlagar och fler domar för terrorbrott kan ha, i kombinationen med IS förluster. "Den falska bilden av IS som en fungerande islamisk stat och ett utopiskt kalifat blir allt svårare att upprätthålla", skriver Säpo.

Under den här veckan har demokratiminister Alice Bah Kuhnke fått hård kritik för hur regeringen arbetar med hemvändande IS-krigare. Det skedde efter en intervju i SVT:s Agenda där ministern hade svårt att svara på frågan om varför det saknas planer för återvändande personer. Många kan inte dömas för brott, men behöver myndigheters stöd för att komma på rätt väg.

Hot från både höger- och vänsterextrema grupperingar

Det polariserade samhällsklimatet, som syns framför allt i flyktingdebatten, har lett till att hotet från extremistiska rörelser fortsättningsvis är allvarligt, bedömer Säpo. Det betyder hot från både höger- och vänsterextrema grupperingar.

- Våld föder ju våld. Om man känner sig angripen och om det finns grupper som vill ge sig på en för att man har en viss tro eller en viss politisk uppfattning, så finns det ju en risk för att det eskalerar. Det är viktigt att vi tidigt går in och ser hur vi kan stävja det. Under den förra valrörelsen var vi väldigt framgångsrika eftersom vi lagförde flera personer som hade använt våld.

Anders Thornberg.
Det polariserade samhällsklimatet ger näring åt höger- och vänsterextrema grupperingar, konstaterar Säpo-chefen Anders Thornberg. Anders Thornberg. Bild: EPA/Claudio Bresciani anders thornberg

Säkerhetspolisen ser inte att brotten från de här grupperna nödvändigtvis ökar, men de sker kontinuerligt och "aktörerna har ett skrämselkapital som gör att de utsatta upplever sig hotade". Under 2016 arrangerades flera protestaktioner mot det svenska flyktingmottagandet, och hot och trakasserier av åsiktsmotståndare är vanliga.

Valrörelsen kan påverkas - till exempel genom desinformationskampanjer

I september 2018 går Sverige till val, och Säkerhetspolisen bedömer som bäst riskerna för politiker och valarbetare. Det har också talats om risken för utomstående påverkan i den svenska valrörelsen, genom till exempel desinformationskampanjer. Exempel på påverkanskampanjer och it-angrepp i utländska valrörelser studeras som bäst, för att förstå vad som kan hända i Sverige.

- USA naturligtvis - det är osäkert vad som har hänt där. Mycket händelser i Europa kan vi dra slutsatser av också. Jag är övertygad om att vi kan hämta in information från våra kollegor i Holland och Frankrike om hur det kommer att gå framöver, säger Thornberg.

Ryskt spionage omfattande

Säkerhetspolisen har redan tidigare talat om ett omfattande ryskt spionage som pågår i Sverige. Thornberg berättar att man under fjolåret granskade flera fall av personer "som från insidan av en skyddsvärd verksamhet, misstänks ha anlitats av främmande makt eller andra aktörer för att hämta in information".

- Det är ett högt hot. Det har funnits ett högt hot mot Sverige i många år, mot den skyddsvärda verksamheten, mot det som är viktigast för rikets säkerhet.

Det görs försök att komma åt skyddsvärd information via enskilda individer - antingen så att personer av misstag lämnar ut information eller så att personer blir värvade, säger Säpo.

Det har konstaterats att flera myndigheter och företag inte har ett tillräckligt skydd mot it-angrepp, och säkerhetspolisen har i flera omgångar varnat för sårbarheten.

I de aktuella fallen vill Thornberg inte peka ut Ryssland, eftersom det kunde försvåra Säkerhetspolisens arbete. Men på ett allmänt plan säger han:

- När vi gör en generell bedömning är det Ryssland, Kina, Iran, i fallande ordning, som utgör det största underrättelsehotet.