Hoppa till huvudinnehåll

Yle inleder förhandsprövning av de finskspråkiga nyheternas regionala webbtjänster och personifiering

En vy över kategorierna under en nyhetsartikel.
Yle Nyhetskollen En vy över kategorierna under en nyhetsartikel. Bild: Yle nyhetskollen

Förhandsprövningen gäller förnyelsen av Yles webbsidor och regional- och lokalnyhetstjänsternas effekter på dagstidningarnas nyhetsutbud på webben samt principfrågan om personifiering är del av public service.

Förvaltningsrådet fattade på sitt möte 14.2.2017 beslut om att inleda förhandsprövning. Det är Medieförbundet rf som begärt förhandsprövning.

Alla intresserade kan ge sitt utlåtande genom att svara på frågor som anknyter till konkurrensrätt eller till public service till och med den 16 april.

Utlåtandena skickas till mia.muurman@borenius.com och styrs därifrån vidare till de sakkunniga som förvaltningsrådet utsett.

Beredningen av den konkurrensrättsliga bedömningen görs av advokat Ilkka Aalto-Setälä på Advokatbyrån Borenius Ab. Beredningen av public service-bedömningen görs av professor Hannu Nieminen vid Helsingfors universitet.

Förvaltningsrådet fattar det slutliga beslutet vid sitt möte den 30 maj. Beslutet samt de utlåtanden som är offentliga publiceras på Yles webbplats.