Hoppa till huvudinnehåll

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt vill skapa gemensamt sjukhus på västkusten

ÅUCS U-sjukhuset
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt utreder om det finns förutsättningar att grunda ett gemensamt universitetscentralsjukhus på västkusten tillsammans med Vasa och Björneborg. ÅUCS U-sjukhuset Bild: YLE/Niclas Lundqvist tyks

Sjukvårdsdistriktet i Egentliga Finland utreder möjligheterna att slå ihop sjukhusen i Åbo, Vasa och Björneborg och skapa ett gemensamt universitetscentralsjukhus på västkusten.

Det säger sjukhusdirektör Petri Virolainen vid Åbo universitetscentralsjukhus som anser att enheterna kunde spara pengar på att ha sin verksamhet och administration under samma tak.

Idén kring Västkustens universitetscentralsjukhus dök upp förra veckan då Yle arrangerade en gemensam kommunalvalsdebatt med tidningarna Ilkka och Pohjolainen. Politikerna ville inte diskutera ärendet i någon större detalj men tipsade om att sådana planer finns.

Planerna bekräftas av sjukhusdirektör Petri Virolainen vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

- Modellen skulle ge västkusten mer än de lösningar vi har i dag, säger Virolainen. Inga beslut är tagna men styrelsen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har varit positiv till tanken och har gett grönt ljus för en fortsatt utredning av saken.

Idén kläcktes för ett par år sedan

Enligt Virolainen kläcktes idén om ett bredare samarbete redan för ett par år sedan då planerna kring de regionala cancerbehandlingsenheterna ritades upp. Då väcktes tanken om att ett bredare samarbete skulle kunna gynna sjukhusen. Till västkustens cancercenter hör sjukvårdsdistrikten i Egentliga Finland, Satakunta och Vasa.

- Nu vill vi utreda om det finns möjligheter att bredda samarbetet, säger Virolainen. Samma tre sjukhus kunde bilda ett gemensamt universitetscentralsjukhus i framtiden.

Innan sommaren eller senast efter sommaren hoppas Virolainen att det ska finnas ett förslag som styrelsen vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt kunde ta ställning till.

Ska Västkustens universitetscentralsjukhus se dagens ljus måste planerna godkännas av alla tre städer och sjukvårdsdistrikt. Alltså Åbo, Björneborg och Vasa.

Läs mer om planerna kring ett gemensamt universitetscentralsjukhus på väskusten här (på finska).

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland