Hoppa till huvudinnehåll

Finländare går hungriga när FPA har rusning - diakonissor bjuder på lunch

Lunch i Brandbackens servicecenter.
Arkivbild. Lunch i Brandbackens servicecenter. Bild: Yle/ Alexandra Karlsson service center

De som väntar på beslut för grundläggande utkomststöd vänder sig allt oftare till församlingarna för att få hjälp.

Vid årsskiftet flyttades ansvaret för utkomststödet från kommunerna till FPA. Det har resulterat i rusning hos FPA och beslut om stöd har försenats med upp till flera veckor.

Rusningen märks hos församlingarna när personer vänder sig till dem för att få stöd i väntan på beslut av FPA.

Det som är allra viktigast är att det alltid finns någon som lyssnar. Med det kommer man långt.― Karin Salenius

Karin Salenius är diakonissa vid Johannes församling i Helsingfors. Hon har sett en stor förändring sedan FPA tog över utkomststödet.

– Rusningen märks väldigt bra, för folk har det väldigt illa när de inte i tid får de bidrag de behöver för att ha råd med utgifterna.

Små resurser

Enligt Salenius räcker församlingens resurser tillsvidare till, men framtiden kan bli utmanande.

Församlingen erbjuder också luncher så att de som väntar på besked från FPA inte behöver gå hungriga

– Vi är nu tre diakoniarbetare i vår församling och det räcker nog tillsvidare. Men framtiden ser inte ljus ut, och jag tror att behovet kommer att växa sig större än resurserna.

Församlingarna kan hjälpa till på olika sätt.

– Vi försöker tillsammans med våra klienter fundera ut eventuella lösningar. Vid Johannes församling hjälper vi också till med att få mat på bordet i form av betalningsförbindelser till butiker, säger Salenius.

Församlingen erbjuder också luncher som man kan bjuda in till så att de som väntar på besked från FPA inte behöver gå hungriga.

Salenius lyfter fram vikten av närvaro.

– Det som är allra viktigast är att det alltid finns någon som lyssnar. Med det kommer man långt.

Märks också i resten av landet

Rusningen vid församlingarna syns runtom i Finland. Bland annat i Åbo och Uleåborg har problemet blivit stort.

I Borgå svenska församling har rusningen inte ännu blivit lika stor som på andra orter.

– Vi har nog märkt av FPA:s rusning eftersom nästan alla våra kunder har haft bekymmer med att deras ansökning har fördröjts. Men vi har nog inte sett någon betydlig ökning, säger Åsa Eriksson, ledande diakoniarbetare vid Borgå svenska församling.

Också deras resurser räcker tillsvidare bra till.

– Om problemet blir större kommer vår budget nog emot.

Eriksson ser ändå positivt på framtiden.

– Jag tror att FPA gör allt för att förbättra situationen och med tiden blir det nog bra.