Hoppa till huvudinnehåll

Rikets sal i Östermalm i Borgå ska bli kontorslokaler

Jehovas vittnen - Rikets sal.
Arkivbild. Jehovas vittnen - Rikets sal. Bild: Yle jehovas vittnen

Jehovas vittnen bekräftar att Rikets sal i Östermalm i Borgå ska säljas. Den nya ägaren har ansökt om undantagslov för att bygga om huset till kontorslokaler.

Markus Lahtinen som informerar om ärenden som rör Jehovas vittnens Rikets salar i Finland bekräftar att byggnaden ska säljas.

Ett föravtal med de nya ägarna Gina Rask och Ilona Uzu har gjorts, och de nya ägarna ämnar bedriva affärsverksamhet i lokalerna.

Den östra Borgåförsamlingens möten flyttar till modernare lokaler i Rikets sal i Estbacka, där också den västra församlingen har sina möten.

Uppe i stadsutvecklingsnämnden

Rikets sal i Östermalm i Borgå är en 265 kvadratmeter stor byggnad. Tanken är nu att bygga om huset till kontorslokaler.

Stadsutvecklingsnämnden behandlar en ansökan om undantagslov på sitt möte på måndag. I beredningen står att de yttre konstruktionerna inte ändras. Byggnaden ska inte heller förstoras.

Förslaget är att undantagslovet beviljas. Planerna på att bygga om Rikets sal till kontorslokaler stör inte Borgå stads planläggning och inga grannar har anmärkt på ansökan om att ändra byggnadens användningsändamål.

Vidare konstateras att byggnaden lämpar sig som kontorslokal. På gården finns tillräckligt med parkeringsplatser för såväl kunder som arbetstagare.

Artikeln har uppdaterats 20.3.2017 kl. 5:25 med ett förtydligande. Lokalerna har ännu inte sålts, men ett föravtal har undertecknats. Information om de nya ägarna lades också till.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland