Hoppa till huvudinnehåll

Många kunde få hemtjänster till halva priset – ”Synd att folk inte känner till det”

Kvinna med plånbok och eurosedlar
Kvinna med plånbok och eurosedlar Bild: Ismo Pekkarinen / AOP pengar,Pensionär,Plånbok,sedlar,euro,Eurosedlar,fetma

Hög ålder, hälsoproblem eller svåra familjesituationer kan innebära att man behöver lite extra hjälp i vardagen. Många har rätt att köpa hemtjänster momsfritt, men få utnyttjar möjligheten.

Forskaren Taija Härkki anser att alltför få äldre och personer med nedsatt funktionsförmåga är medvetna om rätten att köpa socialtjänster momsfritt.

Socialtjänster som ska underlätta vardagen är hemtjänstens stödtjänster, som till exempel städning och fönstertvätt. Man kan också få hjälp med att uträtta ärenden eller ta sig från en plats till en annan. Priset på tjänsterna kan ytterligare sänkas genom att ansöka om hushållsavdrag.

De som har rätt att köpa socialvårdstjänster utan moms kan enligt Härkki spara upp till hälften av serviceproducenternas normala priser.

- Om städtjänsten vanligtvis kostar 33 euro i timmen, skulle det momsfria priset efter hushållsavdrag ligga kring 15-20 euro, säger hon.

Det harmar Härkki att ingen egentligen har ansvar för att informera människor om möjligheten. Därför har hon själv tagit sig an uppgiften, speciellt för de äldres skull.

- Jag fick ett samtal av en person i rullstol, som skulle ha kunnat få momsfria tjänster redan i tre år! Det är synd, att man inte kände till det här.

Inga läkarintyg behövs

I praktiken fungerar systemet på följande sätt.

Personen med nedsatt funktionsförmåga kan ta kontakt med registrerade, privata socialtjänstproducenter.

Producenten och kunden gör upp ett serviceavtal. Kunden berättar själv på vilket sätt hens funktionsförmåga är nedsatt. Det kan till exempel vara frågan om hög ålder, minnessjukdomar, operationer eller utmattning i barnskötsel.

Det behövs inga läkarintyg eller andra officiella utlåtanden. En egen uppskattning räcker.

I serviceavtalet definieras också vilka tjänster kunden vill köpa, till exempel vad som ska städas och hur ofta.

Till sist beslutar tjänsteproducenten om kunden är berättigad till det momsfria priset. Sedan är det producenten tar hand om momsavdraget med skattemyndigheterna.

Kriterierna för att få köpa momsfria hemtjänster hittar du här.

Var hittar man tjänstproducenterna?

Att hitta en lämplig tjänsteproducent kan orsaka huvudbry. En del kommuner har gjort upp register, där man listat producenter som erbjuder momsfria tjänster.

I till exempel Vanda finns det redan över 120 tjänsteproducenter på listan över hemtjänster för äldre. En representant från staden träffar alla producenter innan de läggs på listan.

- Meningen med träffen är att bekräfta företagets lämplighet, men också att bygga upp samarbetet med de olika tjänsteproducenterna, berättar hemvårdschefen Tia Kotilainen vid Vanda stad.

Tuija Härkki har grundat en webbplats, där hon hoppas samla information om alla producenter som säljer momsfria socialtjänster. Enligt henne skulle det underlätta processen. Härkki vill också uppmuntra människor att ta fasta på en laglig möjlighet att spara pengar.

- Vi finländare, speciellt äldre folk, är rädda för att detta bryter mot någon lag, men så är inte fallet. Jag råder att ta tillfället i akt!

Olli-Pekka Kursi, Yle uutiset

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes