Hoppa till huvudinnehåll

Hög närvaroprocent i Lojo fullmäktige

Ett bildcollage av en byggnad och ovanpå det en grafisk bild av en ordförandeklubba samt grafiska personfigurer med procenttecken på sina magar.
Många politiker i Lojo deltar aktivt i fullmäktigearbetet. Ett bildcollage av en byggnad och ovanpå det en grafisk bild av en ordförandeklubba samt grafiska personfigurer med procenttecken på sina magar. Bild: Yle/Linus Westerlund Lojo,stadsfullmäktige,närvaro,statistik (vetenskaper),närvarostatistik

I Lojo fullmäktige har 50 ledamöter av 51 suttit alla fyra år under mandatperioden 2013-2016. Av de här 50 ledamöterna har 8 deltagit i alla 41 fullmäktigemöten som har hållits under mandatperioden.

I medeltal har fullmäktigeledamöterna i Lojo en närvaroprocent på 91 procent.

Mandatfördelningen för de 50 ledamöter som har suttit hela mandatperioden är:

  • SDP 12
  • Samlingspartiet 10
  • Sannfinländarna 6
  • Vänsterförbundet 6
  • Centern 5
  • De gröna 5
  • Meidän Lohja 3
  • KD 1
  • SFP 1
  • Kaupunkilaisten parhaaksi 1

(Längst ner i artikeln finns mera information om hur mätningen gjordes).

En graf.
En jämförelse mellan partierna i Lojo. En graf. Bild: Yle/Petra Thilman statistik (vetenskaper),Fullmäktige,stadsfullmäktige,stadsfullmäktigeledamöter,Lojo,närvarostatistik för lojo fullmäktige

De flesta ledamöter har alltså en hög närvaroprocent. Den lägsta närvaroprocenten har Sannfinländarnas Riikka Slunga-Poutsalo med 68 procent.

En graf.
En bild som visar de nio ledamöter som har varit mest frånvarande och de åtta som inte har missat ett enda möte. En graf. Bild: Yle/Petra Thilman statistik (vetenskaper),Fullmäktige,stadsfullmäktige,stadsfullmäktigeledamöter,Lojo,närvarostatistik för lojo fullmäktige

Eftersom hela 41 av de fullmäktigeledamöter som har suttit hela mandatperioden ställer upp för återval har närvarostatistiken för dem delats upp i två bilder. Den ena med 20 ledamöter och den andra med 21.

Värt att notera är att flera ledamöter nu ställer nu upp i valet för nya partier än för fyra år sedan.

En graf.
Den här bilden visar hur ofta 20 fullmäktigeledamöter som nu ställer upp för omval har deltagit i fullmäktigemöten. En graf. Bild: Yle/Petra Thilman statistik (vetenskaper),Fullmäktige,stadsfullmäktige,stadsfullmäktigeledamöter,Lojo,närvarostatistik för lojo fullmäktige
En graf.
Den här bilden visar hur ofta 21 ledamöter som nu ställer upp för omval har deltagit i fullmäktigemöten. En graf. Bild: Yle/Petra Thilman statistik (vetenskaper),Fullmäktige,stadsfullmäktige,stadsfullmäktigeledamöter,Lojo,närvarostatistik för lojo fullmäktige

Fakta om mätningen

Yle Västnyland granskade i hur hög grad ledamöterna har deltagit i fullmäktigemötena i fem västnyländska kommuner: Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå och Lojo.

Vi har för varje kommun granskat hur hög närvaroprocent ett parti eller en grupp har. I vissa kommuner finns det bara en person i en grupp och då står ju den enda personen för hela gruppens närvaro eller frånvaro.

Vi har också gjort en lista på enskilda ledamöter som har den högsta respektive lägsta närvaron.

Dessutom har vi valt att lyfta fram närvaron för de ledamöter som ställer upp för återval.

Alla inte med

Vi valde att bara granska de ledamöter som har suttit hela perioden och har alltså inte räknat med dem som har slutat mitt i eller med dem som då har kommit in under pågående mandatperiod.

Det betyder att vissa partier eller grupper inte alls finns med i vår granskning eftersom alla ledamöter har bytts ut under mandatperioden.

Vi har också valt att granska åren 2013-2016 och inte möten under år 2017. De som ställde upp i senaste val förband sig att delta i en period på fyra år, men tiden har förlängts senare eftersom kommunalvalet flyttades från hösten till våren.

Som närvarande på ett möte är man också om har kommit för sent till mötet eller om man har gått innan mötet har tagit slut.

Man är också närvarande i vår statistik även om man har varit jävig i något ärende och inte deltagit i behandlingen av just den frågan under ett möte.

Partibyten

Flera ledamöter har bytt parti under perioden. I statistiken räknas de då in i den grupp de nu senast finns i.

Det finns också ledamöter som nu sitter i fullmäktige i en viss grupp, men som ställer upp i kommunalvalet för en annan grupp. Deras namn finns alltså då under olika partibeteckningar beroende på vilken graf det gäller.

Det är också bra att veta att antalet fullmäktigemöten varierar mellan kommunerna, liksom också längden på mötena.