Hoppa till huvudinnehåll

Jobb och hälsa drar de västnyländska politikerna bort från fullmäktigemötena

Ett bildcollage med olika bilder av byggnader och orter, och ovanpå collaget en grafisk bild av en ordförandeklubba samt grafiska personfigurer med procenttecken på sina magar.
Yle Västnyland har granskat närvarostatistiken för de västnyländska fullmäktigeledamöterna. Ett bildcollage med olika bilder av byggnader och orter, och ovanpå collaget en grafisk bild av en ordförandeklubba samt grafiska personfigurer med procenttecken på sina magar. Bild: Yle/Linus Westerlund Västnyland,stadsfullmäktige,stadsfullmäktigeledamöter,kommunfullmäktige,kommunfullmäktigeledamöter,närvaro,Hangö,Raseborg,Lojo,Ingå,Sjundeå

Alla fullmäktigeledamöter har fått förtroende från väljarna och det måste de leva upp till som beslutsfattare. Det säger Marianne Pekola-Sjöblom som är forskningschef på Kommunförbundet.

De ledamöter i Västnyland som sällan deltar i fullmäktiges möten säger att det beror på jobbet, medan de som är flitigast i klassen känner att uppdraget är en plikt.

Marianne Pekola-Sjöblom
Marianne Pekola-Sjöblom säger att det är viktigt att delta i fullmäktigemötena eftersom det är där besluten fattas. Marianne Pekola-Sjöblom Bild: Kuntaliitto Västnyland,kommunförbundet

Beslutsfattarna i Raseborgs och Lojos fullmäktige är de flitigaste i Västnyland på att delta i fullmäktigemötena. På båda orterna har politikerna i medeltal en närvaro på 91 procent under den nuvarande fullmäktigeperioden.

Lärorikt för de engagerade

SFP:aren Sylva Heerman har missat bara ett av Raseborgs fullmäktigemöten. Heerman berättar att hon var sjuk den gången.

Den stora närvaroprocenten förklarar hon med sitt stora intresse för politiken.

- Man lär sig otroligt mycket då man måste ta reda på information om ärendena innan fullmäktiges möten. Och då man är med i en nämnd så får man verkligen sätta sig in i olika ärenden, det är därför jag tycker om att vara med.

Sylva Heerman påpekar att i Raseborg kan invånarna se på fullmäktigemötena via webb-tv, då kan de se hur engagerade och närvarande de förtroendevalda är.

- Däremot vet väljarna inte hur flitigt politikerna deltar i nämndmötena eftersom de inte televiseras. Då måste väljarna själva ta reda på närvaron genom att kontrollera det i protokollen.

Varierande i Sjundeå

I Sjundeå har hela fyra personer varit med på alla fullmäktigemöten under de senaste fyra åren.

Socialdemokraten Arja Alho i Sjundeå är ordförande för fullmäktige, och hon har deltagit i alla fullmäktigemöten den här perioden. Det förklarar hon med att hon har sin plikt som ordförande och att Sjundeå inte har så många möten om året.

Arja Alho, första kvinnliga ordförande för Helsingfors stadsstyrelse och stadsfullmäktige.
Arja Alho säger att Sjundeåpolitikerna tar sitt uppdrag på allvar. Arja Alho, första kvinnliga ordförande för Helsingfors stadsstyrelse och stadsfullmäktige. Bild: Yle/Mira Myllyniemi Arja Alho,arja alho

Arja Alho tror att många Sjundeåpolitiker väljer att vara mycket närvarande eftersom de tar sitt uppdrag på allvar.

- Jag hoppas också att ledamöterna har en känsla av att de kan påverka och då blir närvaron viktig. Närvaron berättar också att politikerna är motiverade.

Åke Holmlund (Obunden i Sjundeåfullmäktige just nu, men kandiderar 2017 som samlingspartist) har också varit närvarande på alla möten. Holmlund säger att det är viktigt att vara med.

- Om jag är invald så ska jag vara med på mötena.

Holmlund tycker rent av att en ledamot inte borde ställa upp för omval om ersättaren deltagit flitigare än ordinarie ledamoten.

Samvetsgranna veteranpolitiker

I Ingå är det ledamöterna i Svenska folkpartiet (SFP) som har varit flitigast med att delta fullmäktigemötena under den här perioden.

Erik Holmberg (SFP) har deltagit i alla 32 möten och det förklarar han med att han har tid som pensionär och att han fått vara frisk.

Erik Holmberg, Gustaf Sundman,
Erik Holmberg har deltagit i alla fullmäktigemöten den här perioden. Erik Holmberg, Gustaf Sundman, Bild: Yle / Jonas Sundström byaråd

- Det är viktigt att vara med på mötena för man representerar ju sina väljare, säger Holmberg,

Vänsterförbundets Birgitta Gran i Hangö är inne på samma linje. Också hon har en hög närvaro på 97 procent. Som invald ser hon det som sin plikt att delta i mötena.

- Hamnar man på sjukhus så kommer man ju inte på möte men allt annat får ge vika, säger Gran.

Hon medger att det ibland kan kännas tungt att sitta sena kvällar på utdragna möten men att det är en viktig del av kommunalt beslutsfattande.

Socialombudsman Birgitta Gran.
Birgitta Gran har inte missat många fullmäktigemöten i Hangö. Socialombudsman Birgitta Gran. Bild: Yle/Christoffer Westerlund patientombudsman

Intresse och plikt gör att fullmäktigeledamöter väljer att vara med på alla, eller så gott som alla, möten. Men jobbets krav kommer emot för många.

I Raseborg har Martin Stenström från SFP den näst lägsta närvaron i fullmäktige, 72 procent. Det är jobbet inom försvarsmakten som gör att Stenström har varit borta från en del fullmäktigemöten.

- Jag var på en utlandskommendering i Libanon från maj till slutet av november i fjol. Jag har också varit borta några andra gånger då jobbet krävt det.

"Det är bra att vara med på mötena"

Sjundeåbon Marko Linnala (Saml) har en närvaro på 71 procent. Bara två personer har varit oftare borta från fullmäktigemötena i Sjundeå.

Linnala förklarar sin frånvaro med att han har ett jobb som försäljningschef och reser runt omkring i världen. Han ställer ändå upp i valet igen.

Han konstaterar att det skulle det vara bättre om han var med på mötena.

- Jag har alltid min ersättare på plats då jag är borta och jag sätter in mig i ärendena trots att jag inte är med på mötena.

Marko Linnala lovar att förbätta sin närvaro i fullmäktige i Sjundeå om han blir invald.

Datum ändras

Även Don Rödlin (Saml) i Ingå är borta från fullmäktigemötena på grund av jobbet. Rödlins närvaroprocent är sämst av de ledamöter som ställer upp för omval i Ingå, 41 procent.

Partikamraten Kristian Jernström ligger i botten i Ingå med 13 procent, men han ställer inte upp i valet 2017.

Don Rödlin förklarar sin frånvaro med att jobbets arbetsresor kallar.

- Det har också råkat gå så att jag har reserverat tid för ett möte som har fått ett nytt datum, och då har jag varit på jobb.

Rödlin har trots allt bestämt sig för att ställa upp i kommunalvalet igen.

- Intresset finns kvar och jag hoppas att arbetsbördan minskar så att jag är mera hemma i fortsättningen.

Hälsan styr

Det kan också hända att man blir sjuk och då ser närvaroprocenten dålig ut. Så är det till exempel för Maarit Feldt-Ranta (SDP) i Raseborg vars närvaroprocent är 63.

Det beror på att Feldt-Ranta var sjukledig i ett år på grund av cancer. Dessutom har hon några gånger varit borta från mötena eftersom jobbet i riksdagen krävt det. Hon har också varit deltagit i ett av Nordiska rådets möten då fullmäktige i Raseborg träffats.

Feldt-Rantas sjukledighet påverkar hela socialdemokratiska gruppens närvaro i fullmäktige.

Maarit Feldt-Ranta
Maarit Feldt-Ranta tvingades vara borta från den politiska scenen på grund av sjukdom. Maarit Feldt-Ranta Bild: Yle vegas sommarpratare 2011

Den som innehar det västnyländska rekordet i frånvaro under den här perioden är socialdemokraten Keijo Larila i Hangö som endast deltagit i tre fullmäktigemöten under de senaste fyra åren. Hans ersättare har däremot varit närvarande.

- Förstås är det viktigt att delta i fullmäktigemötena även om en del av jobbet nog görs på allehanda andra möten i nämnder och i stadsstyrelsen. Fullmäktige är ändå stadens högsta beslutande organ och det är helt klart att man ska vara på plats, säger Larila som uppger hälsoskäl och andra förtroendeuppdrag som orsak till att han inte kunnat närvara.

Han påpekar ändå att statistiken för hans del också ser helt annorlunda ut om man ser på hela den 24 år långa period han varit med i stadsfullmäktige i Hangö.

Bryr sig väljarna om närvaron?

Don Rödlin säger för sin del att ingen väljare har kontaktat honom och funderat varför han är så sällan på fullmäktigemötena.

- Det finns säkert de som funderar på saken, men om det skulle finnas en brinnande fråga så skulle jag försöka vara med på mötet.

Det finns ändå ett annat sätt att påverka, menar Don Rödlin. Han försöker diskutera med partiet så mycket som möjligt innan fullmäktigemötena hålls.

- Jag tycker att jag kan påverka på det sättet.

Rikspolitiker och prioriteringar

I Lojo är det sannfinländaren Riikka Slunga-Poutsalo som står för den lägsta närvaron på fullmäktigemötena. Hon har varit på 28 möten av 41.

- Om jag inte hade varit så aktivt med i beredningen av ärendena skulle jag säkert tycka att det är en oroväckande låg siffra, säger Slunga-Poutsalo som är Sannfinländarnas partisekreterare.

Riikka Slunga-Poutsalo ler mot kameran.
Riikka Slunga-Poutsalo deltar i beredningen av ärenden även om hon inte deltagit lika flitigt i fullmäktigemötena. Riikka Slunga-Poutsalo ler mot kameran. Bild: LEHTIKUVA / VESA MOILANEN Riikka Slunga-Poutsalo

Hon är också medlem i VR:s förvaltningsråd som ofta har möten på onsdagskvällar samtidigt som Lojo stadsfullmäktige.

- Jag har prioriterat VR:s förvaltningsråd eftersom där avhandlas frågor om tågtrafiken som är viktiga för Lojo.
Slunga-Poutsalo påpekar också att hon varit aktivt med på Lojo stadsstyrelses möten, gruppmöten och andra lokalpolitiska sammankomster.

- Jag räknade på skoj ut att jag ibland deltar i nio möten per månad i Lojo. Om man inte kan gå på ett möte så har vi ju faktiskt ersättare, säger Slunga-Poutsalo.

Artikeln korrigerades 20.3.2017 klockan 11.55. Det stod ursprungligen att Don Rödlin hade en närvaroprocent på 77. Den korrekta siffran är 41.