Hoppa till huvudinnehåll

Ordförande för arbetsgrupp: Inte kommunens sak att förse privata vårdföretag på Kimitoön med kunder

Äldre persons händer.
Äldre persons händer. Bild: Pixabay Händer,åldringar,pensionärer,pensionär,ålderdom,ålder,bli gammal,äldre

Kimitoöns kommun får snart tiotals nya platser för äldre som behöver vård dygnet runt. För kunderna betyder det större valfrihet men för företagen och kommunen kan det betyda att kunderna inte räcker till för alla.

I kommunens uppdrag ingår ändå inte att förse de nya privata aktörerna med kunder, påpekar Niklas Guseff (Svenska folkpartiet).

- Företagen har tagit en medveten risk när de har etablerat sig på ön och just nu finns i alla fall inga beslut gjorda på att de ska fyllas med kommunala klienter.

Arbetsgrupp kavlar nu upp ärmarna

Guseff är ordförande för den arbetsgrupp som ska ta sig an frågan om hur Kimitoöns äldreomsorgspussel ska läggas. I arbetsgruppen ingår politiker, tjänstemän och en representant för kommunens äldreråd.

Det man vet är att privata vårdföretag vädrar morgonluft på ön och att de omsorgsfastigheter som kommunen äger, delvis behöver renoveras.

Man vet också att vårdreformen är på kommande och kommunen om ett par år inte längre kommer att få bestämma över social- och hälsovården på ön.

Många nya platser på kommande

Kimito hälsostation renoveras som bäst och ett beslut om huruvida man går in för att renovera Almahemmet i Kimito ska fattas ännu i vår.

Samtidigt öppnar Attendos vårdhem för äldre i juli och Esperi Cares vårdhem under sensommaren eller hösten. Båda har plats för 32 invånare var. Utöver nämnda vårdbolag öppnar också företagaren Patrik Sjöblom i vår ett seniorboende med 16 platser och i fjol höstas öppnade Dahliahemmet i Dalsbruk med 12 platser.

Attendos bygge i Kimito.
De nya vårdhemmen byggs i Kimito. Attendos bygge i Kimito. Bild: Katarina Forssell vårdinrättningar,Kimito,Attendo Care

Antalet nya platser för äldre som behöver vård dygnet runt ökar alltså med 80 platser inom en snar framtid. Samtidigt ökar också Kimitoöns kommun sina platser inom den effektiverade servicen samt institutionsvården från 98 platser till 108 platser från och med april.

- Det kommer åtminstone inte att finnas klienter från Kimitoön som fyller de kommunala platserna och alla de privata platser som nu är på gång, säger Guseff.

Andra möjligheten är att någon stänger. Det kan vara en kommunal enhet som stänger eller det kan vara en privat enhet som inser att det inte fanns någon business att hämta på Kimitoön.― Niklas Guseff

Att någon blir tvungen att stryka på foten verkar uppenbart.

- Att både kommunala och privata kör med halvfulla platser, det tror jag inte att kommer att fungera i längden, säger Guseff. Andra möjligheten är att någon stänger. Det kan vara en kommunal enhet som stänger eller det kan vara en privat enhet som inser att det inte fanns någon business att hämta på Kimitoön.

Stor fråga: Lönar det sig att renovera Almahemmet?

Det som gör att Kimitoön måste ta ställning i frågan är att kommunens äldreboende Almahemmet borde renoveras.

Almahemmet i Kimito.
För brandsäkerhetens skull borde Almahemmet förses med en automatisk släckningsanordning (i vardagligt tal brukar man tala om sprinkling). Almahemmet i Kimito. Bild: Yle/Monica Forssell almahemmet

Serviceboendet som har plats för 32 invånare saknar en automatisk släckningsanordning och det här ser räddningsmyndigheten allvarligt på.

- Om huset saknar en automatisk släckningsanordning borde det finnas en personal på minst 5-6 personer på plats under dygnets alla timmar. Det finns det inte, vet brandinspektör Marcus Karlsson.

Enligt Guseff är renoveringsbehovet överhängande men att skrida till verket skulle kosta uppskattningsvis 1,5 miljoner euro och frågan är om Kimitoön vågar investera en så stor summa i en fastighet man inte är säker på att landskapet i framtiden vill hyra.

Vad talar för en renovering av Almahemmet?

- Det handlar väl väldigt långt om ideologi det här. Ska vi sträva efter att själv som kommun kunna producera den service våra kommuninvånare behöver eller ska vi nöja oss med den privata vård som vi får genom att kommunen enbart betalar?

Kostnaderna för att köpa privat eller producera själv är enligt Guseff ungefär desamma. Åtminstone just nu.

- Men om det inte finns någon betydande kommunal konkurrens - vem är det som då säger att inte dessa priser skulle kunna höjas markant?

Positivt: Platsbrist snart åtgärdad

Guseff vill inte redogöra för hur han personligen ser på "äldreomsorgspusslet" på Kimitoön utan vill först ha det svart på vitt vilka alternativ som finns och vad de kostar.

Positivt är ändå att det knappast kommer att finnas någon kö till effektiverat serviceboende på ön i framtiden och att det, hur man än lägger pusslet, kommer att finnas moderna utrymmen till förfogande, påpekar Guseff.

Arbetsgruppen som tar sig an Kimitoöns "äldreomsorgspussel" utgår från den behovsutredning och fastighetsplan som för några år sedan gjordes upp för Kimitoöns omsorg. I den ingår en renovering av Kimito hälsostation, stängning av Dalsbruks bäddavdelning samt renovering av Almahemmet.

Arbetsgruppen har ingen fastslagen tidtabell. Enligt Guseff kommer man att börja med att försöka skapa sig en uppfattning om de olika alternativen och vad de kostar. En viktig del av pusslet är också tidtabellen för vårdreformen samt information om hyresnivån för de vårdfastigheter som landskapet hyr av kommunerna.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland